تظاهرات بزرگ دفاع از جمهوریت در ترکیه

17 مه 2009

آنکارا ترکیه

 

سخنگوی شورای برگزاری "تظاهرات جمهوریت" و دبیر کل "انجمن اندیشه آتاتورک" ADD "سوآی کارامان" Suay Karaman در رابطه با تظاهرات 17 مه به خبرنگاران گفت: " حکومت AKP تلاش می کند که مخالفین حکومت را به سکوت وادارد. ما دفاع از جمهوریت را وظیفه شهروندی می دانیم، ما همه شهروندان مان را برای شرکت در تظاهرات دعوت کرده و از آنها می خواهیم که از اصول آتاتورک و انقلاب جمهوریت به دفاع برخیزند". کارامان از همه شهروندان ترکیه خواسته است که تا 17 مه پرچم ترکیه را بر درخانه ها و محل کار خویش نصب کنند.

"تظاهرات جمهوریت" برای اولین بار دوسال پیش برگزار گردید که از لحاظ وسعت و دامنه آن در تاریخ جمهوری ترکیه بی نظیر بود. این تظاهرات در مدت یک ماه به ترتیب در هشت شهر بزرگ ترکیه برگزار گردید و بیش از ده میلیون نفر از شهروندان ترکیه در آن شرکت کردند بدون اینکه کوچکترین حادثه ای روی دهد.

تظاهرات جمهوریت برعلیه سیاست های حکومت AKP که تلاش می کند با راه انداختن توطئه "ارگنه کون" و ایجاد فضای ترس و وحشت مخالفین را سرکوب کند، سازماندهی شده است. تظاهرات جمهوریت در اعتلای جنبش توده ای علیه حکومت AKP نقش تعیین کننده ای ایفاء می کند.

امسال تظاهرات جمهوریت با پشتیبانی بیش از دویست سازمان توده ای که در میان آنها شوراهای دانشجویان دانشگاه های ترکیه، شورای استادان دانشگاه های ترکیه، کانون های وکلاء، اتحادیه های کارگری، تعاونی های کشاورزی، جمعیت های زنان .. دیده می شود برگزار شد. صدها هزار نفر از مردم آنکارا در بزرگترین میدان شهر، "میدان تاندوغان" با جوش وخروش عظیمی گرد هم آمدند تا پشتیبانی خود را از اصول جمهوریت و استقلال کامل ترکیه که بوسیله حکومت AKP بخطر افتاده است اعلام کنند.

رهبر "تعاونی علم و اتوپیا" پروفسور "سمیح کورآی" Semih Koray در اجلاس "شورای تدارک تظاهرات" جمهوریت که در محل مجلس قدیمی ترکیه در میدان اولوس برگزار شده بود طی بیانیه ای که قرائت شد از تمام طبقات و اقشار مردم ترکیه خواسته بود تا با تمام قدرت در تظاهرات شرکت کنند.

پروفسور کورای در رابطه با تظاهرات جمهوریت و اهداف آن گفت: " آنهائی که در تمام دوران جمهوریت تلاش کرده اند تا ترکیه را به دنبال طرح های امپریالیستی بکشانند، بجای شهروندان آزاد و آگاه، بردگی و مریدی را جایگزین کنند، همیشه دانشگاه ها و مراکز علم را هدف قرار داده اند. بدین دلیل در نودمین سالگرد 19 مه 1919 ( روز بزرگداشت آتاتورک و عید جوانان ) بخاطر دفاع از جمهوری لائیک و دموکراتیک ، بخاطر دفاع از وحدت ملی و استقلال کامل، برای دفاع از میهن مان، برای دفاع از علم و روشنگری، بخاطر نشان دادن اراده مان، تظاهرات دفاع از جمهوریت ضرورت دارد.

مهم ترین شعارهای تظاهرات جمهوریت که توسط شورای برگزاری تظاهرات تعیین شده بود و هدف های آتی تظاهرات را بیان می کرد عبارت بودند از:

یا مرگ یا استقلال، زنده باد ترکیه مستقل

ترکیه مستقل، لائیک و دموکراتیک

نه آمریکا نه اروپا، ترکیه مستقل

ما سربازان مصطفی کمال هستیم

جوانیم، نیرومندیم، آتاتورک چی هستیم

زیرپا گذاشتن حقوق را متوقف کنید

مصونیت ها برچیده خواهند شد و برتری حقوق به اثبات خواهد رسید

از میان شعارهای زیادی که توسط شورای برگزاری تظاهرات تعیین شده بود، دو شعار در روز 17 مه در تظاهرات نقش برجسته ای داشتند: نه آمریکا نه اروپا ترکیه مستقل - ترکیه مستقل لائیک و دموکراتیک