بيانيه مجمع دانشگاهيان آذربايجان در خصوص دهمين انتخابات رياست جمهوري

بسمه تعالي

 عرصه انتخابات در كشورهايي مثل ايران بستر مناسبي براي طرح خواسته هاي گروههاي مختلف اجتماعي است كه در اين رهگذر با استفاده از فضاي تنفسي ايجاد شده بتوانند با عموم مردم و گروههاي هدف خود ارتباط برقرار نمايند. از طرف ديگر نياز حاكميت و گروههاي "خودي" مورد وثوق آن براي كسب مشروعيت و همچنين نشان دادن وجود فضاي دموكراتيك ايجاب مي نمايد بستري هر چند موقت براي گروههاي سياسي و اجتماعي "غير خودي" فراهم آيد.

نبود احزاب قدرتمند، جامع و با برنامه در كشور سبب شده است كه انتخابات زمان رويش احزاب و جريانهاي يك شبه و فصلي باشد.  در اين ميان عدم اعتقاد به حزب، برنامه و پاسخگويي در قبال شعارهاي مطرح شده موجب ظهور كانديداهاي به اصطلاح غيرحزبي مي گردد كه نتيجه آن سردرگمي و سرخوردگي مردم و عدم قبول شعارهاي مطرح شده توسط كانديداها بعد از انتخابات مي باشد.

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در حالي در 22 خردادماه برگزار خواهد گرديد كه گروههاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي و از همه مهمتر صاحبان مشاغل، كارگران، كارفرمايان و بنگاههاي اقتصادي و تجاري و صاحبان صنايع به شدت نگران آينده هستند از اينرو كانديداهاي حاضر در اين عرصه منهاي رئيس جمهور حاكم، "تغيير" وضع موجود و نجات كشور از لبه پرتگاه را به عنوان برنامه خود اعلام و شعارها، منشورها، بيانيه ها و برنامه هاي مختلف و گسترده اي را براي اين منظور ارائه مي نمايند؛ اين در حالي است اكثريت اين افراد در طول سالهاي گذشته در پستهاي مختلف مثل رياست مجلس، عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخست وزيري و... حضور داشته اند و خود از مصوبان و مجريان برنامه هايي بوده اند كه امروز در عرصه انتخابات بر عليه آنها برنامه، منشور و بيانيه مي دهند و اين دليل عمده سردرگمي و سرخوردگي عموم مردم در عرصه اين انتخابات حساس است كه ويتريني از شعارها از طرف كانديداهاي به اصطلاح غيرحزبي و فراجناحي را مي بينند اما در اين ميان آذربايجان و مردمش به سان دوره گذشته، انتخابات حال حاضر را از منظري فراتر مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند. ملت آذربايجان در كنار خواسته هاي عمومي ساكنان كشور، خواسته هاي ملي خويش را دنبال مي نمايند؛ خواسته هايي كه فعالان ملي آذربايجان در طول سالهاي گذشته و بويژه  دو دهه اخير در قالب حركتي ملي آنها را مطرح و در راه رسيدن به آنها مبارزه مي نمايند. نتيجه اين مبارزات در كنار حركتها، اعتراضات و مبارزات ساير اقوام و ملل ساكن در اين سرزمين سبب شده كه كانديداهاي دهمين دوره رياست جمهوري فراتر و گسترده تر از كانديداهاي نهمين دوره، در خصوص خواسته هاي اقوام و ملل به انتشار بيانيه، منشور و حتي ارائه نوعي فدراليزم روي آورند كه بي شك حتي در حد شعار بودن آنها را مي توان شكستن تابوي امنيتي بودن خواسته هاي اقوام و ملل و از همه مهمتر شكستن هيمنه شوونيزم و برنامه هاي آن دانست.

فعالان ملي آذربايجان با درك صحيح شرايط با هدف بهره گيري مناسب از فضاي نسبتاً آزاد انتخاباتي و همچنين استفاده از ظرفيت حداكثري خود، از ماهها قبل به تشكيل شورایی "شوراي هماهنگي" در خصوص دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دست زدند كه عليرغم بعضي كاستي هاي طبيعي، كاري شايسته، لازم و قابل تحسين مي باشد. اگر چه اين شورا مي توانست كاركردهاي بس فراتر و گسترده تري داشته باشد، لكن بعضي سنگ اندازي ها، ناملايمت ها و كم تجربگيها سبب گرديد كه از ميزان آكتيو بودن آن تا حدي كاسته شود.  در هر حال تهيه منشوري جامع و مورد تاييد اكثر گروهها و افراد حركت ملي آذربايجان به نوبه خود كار سترگي است كه به سان گوهري درخشان در پيشاني حركت خواهد درخشيد. از اينرو "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" با عنايت به عملكرد و اهداف مدني شورا، حمايت خود را از "شوراي هماهنگي فعالان ملي آذربايجان (ويژه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري)" و منشور آن اعلام مي دارد. علاوه بر اين با تأسي از منشور شورا، خواسته هاي زير را به عنوان خواسته هاي انتخاباتي خويش برمي گزيند:

1. رسمی شدن زبان ترکی و آموزش به زبان مادری.

2. ایجاد سیستم فدرالیسم و مبارزه با تمرکزگرایی و تشکیل پارلمانهای ایالتی.

3. رفع کلیه مظاهر شونیسم و آسیمیلاسیون و لغو کلیه قوانین و بخشنامه های پیدا و پنهان در خصوص اعمال سیاستهای شونیستی و تبعیض آمیز بر علیه اقوم و ملل ساکن در کشور.

4. توقف سیاست مهار قومی و جلوگیری از به هم خوردن تناسب جمعیتی در غرب آذربایجان و به رسمیت شناختن جغرافیای فرهنگی و تاریخی آذربایجان.

5. ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و رونق اقتصادی آذربایجان و اختصاص بودجه ویژه لازم برای فقرزدایی و رفع محرومیتها و مقابله با مهاجرت ناشی از سیاستهای هشتاد ساله گذشته.

6. به رسمیت شناختن فعالیتهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی با ماهیت قومی و ملی و رفع موانع تاسیس و فعالیت احزاب، تشکل ها و رسانه های مدافع حقوق ملت آذربایجان.

از طرفي با توجه به اينكه بنابر اطلاع، شوراي هماهنگي فعلاً وارد تعيين مصداق و حمايت از كانديداي خاص نخواهد گرديد، "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" با بررسي سوابق، عملكردها و شعارهاي كانديداهاي مطرح، حمايت خود را از كانديداتوري آقاي دكتر اكبر اعلمي اعلام مي دارد. اگرچه در اين خصوص ديدگاههاي متعدد و بعضاً مخالفي از طرف بعضي فعالان ملي آذربايجان مطرح مي گردد، لكن مجمع ضمن احترام به همه ديدگاهها، سابقه عملكرد در دو دوره نمايندگي مجلس، ارائه طرح اجراي اصل 15 قانون اساسي در مجلس ششم و هفتم، حمايت از حضور مردم آذربايجان در قلعه بابك، حمايت از حماسه خرداد 1385 و ارائه نطقهاي متعدد و استيضاح وزراي مربوطه، حمايت از زندانيان سياسي آذربايجان، ممانعت از ظهور حوادث ناگوار در جريان حماسه خرداد 1385، حمايت از فعالان دانشجويي و دانشگاهي آذربايجان، شجاعت و صداقت و همچنين با عنايت به حمايت و رضايت غالب فعالان ملي طيفهاي فكري و عموم مردم آذربايجان را دليل اين انتخاب مي داند.

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني 28/2/1388

http://shura-secki.blogfa.com/post-17.aspx

http://www.gis-azbiltop.blogfa.com/post-52.aspx