انتخابات ریاست جمهوری و حقوق ملیتهای غیرفارس

(2)

 چرائی رد صلاحیت اکبر اعلمی


یونس شاملی

پیش از این دربارهء ماهیت ضد دمکراتیک تمامی انتخاباتی که در زیر لوای جمهوری اسلامی انجام میگیرد به اندازه کافی سخن رفته است. با این وجود ماهیت بغایت ضد انسانی ونژادپرستانه جمهوری اسلامی آنچنان که باید در اذهان عمومی مردم جا باز نکرده است.

 

جنبش های هویت طلب متعلق به ملیتهای غیرفارس در ایران و بویژه جنبش ملی دمکراتیک خلق آذربایجان و مطالباتی که در فرصتهای مختلف، و از جمله در مراحل اولیه پروسه انتخابات، و بویژه از هفتمین دور انتخابات ریاست جمهوری پیش روی مردم ایران گذارده، چهره زشت دیگری از ماهیت نژادپرستانه جمهوری اسلامی را بیش از پیش برملا ساخته است.

 

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رویکرد کاندیداهای ریاست جمهوری به ملیتهای (به زعم ادبیات دولتی ایران، اقوام) غیرفارس برای کسب آراء بیشتر، واکنش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را برانگیخت و طی بیانیه ایی کاندیداهای ریاست جمهوری را از تبلیغ در حوزه حقوق ملیتها غیرفارس و برای کسب آراء بیشتر برحذر داشت.

 

چندی پیش، یعنی در دهمین دورهء انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، عباس عبدی، مسئول ستاد تبلیغات مهدی کروبی، در همایش قومیت ها و انتخابات، گفت؛ "امروز مدیریت قومیت ها در دست نهاد اطلاعاتی است." وی افزود؛ "راه حل این است که مسئله قومیت ها باید از زیرنظر نهاد اطلاعاتی خارج شود و وارد حوزه سیاست شود." 1

 

قرار دادن مسئله ملیتهای غیرفارس در زیر چنگال نهادهای امنیتی ماهیت جمهوری اسلامی و دشمنی آشکار این رژیم با ملیتهای غیرفارس در ایران را به نمایش می گذارد. بی دلیل نیست که عباس عبدی در همایش مذکور عنوان می کند که؛ "مسئله قومیت در جامعه ما دچار یک بیماری است که قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از تشدید شده است."

 

روشن و آشکار، با وجود اینکه حقوق ملیتهای غیرفارس یکی از گفتمان های اصلی در پروسه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و یکی از بحث انگیزترین محورهای تبلیغی کاندیداها برای جلب آراء بیشتر است، اما با آنچه که فوقاً از ماهیت سیاست جمهوری اسلامی عنوان شد، نصیبی از انتخابات ریاست جمهوری عاید ملیتهای غیرفارس در ایران نخواهد شد.

 

بنابراین انگیزه فعالین هویت طلب و ملی آذربایجان برای مداخله (نه شرکت) در انتخابات ریاست جمهوری، برجسته کردن مسئله حقوق نابرابر ملیتها در ایران و گسترس مباحثات در این حوزه برای ترویج اندیشه برابری ملیتهای ساکن ایران در افکار عمومی ملت ترک و مردم ایران است.

 

رد صلاحیت اکبر اعلمی، کسی که دو دوره نماینده مجلس شورا و عضو کمسیون حساس امنیت ملی ایران بوده است را نیز نباید خارج از امنیتی بودن مسئله ملیتهای غیرفارس در ایران تلقی کرد. چرا که علت اصلی رد صلاحیت اکبر اعلمی در واکنشهای مثبت ایشان در قبال قیام اول خرداد 1385 و سپس شعار انتخاباتی اوست که بر "احیاء حقوق اقوام" تاکید داشت. کنشهای مثبت فعالین آذربایجانی در قبال کاندیداتوری اکبر اعلمیِ بدون تشکیلات، که آذربایجان را تشکیلات خود معرفی کرده بود را بایستی عمده ترین دلیل رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان دانست.

 

مقاومت استبداد دینی و دیکتاتوری نژادی جمهوری اسلامی در مقابل مطالبات ملیتهای غیرفارس، این رژیم را در مقابل یک چالش تعیین کننده قرارمیدهد و با گسترش این چالش زمینه های گسست در کلیت ایران را به مثابه یک نتیجه منطقی بر آینده ایران مهر می کند.

20060521

 

پانوشت ها:

1.             http://www.oyrenci.com/News.aspx?newsId=6672