بیانیه ی شماره 2 شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان در خصوص انتخاباتات ریاست جمهوری

 

(اجماع برخی تشکلها، طیف ها، دانشجویان و فعالان مستقل آذربایجانی در خصوص دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری)

 

 

 

حرکت ملی آذربایجان با پشت سر نهادن فراز و نشیب های فراوان و گذر از بحران های سرنوشت ساز، امروز در یکی از حساس ترین مراحل حرکت مدنی خود بسر می برد. عموم فعالان ملی در آذربایجان با درک شرایط و فضای سیاسی موجود و ضرورت ایجاد جریانی پیوسته، دامنه دار و فعال در صحنه انتخابات، با تشکیل شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان برای نخستین بار بصورت منسجم اقدام به بیان خواسته های مشروع و بر حق ملت آذربایجان  در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نموده اند و بر این اساس ضمن رایزنی با فعالان ملی آذربایجان و دقت و تیزبینی و تجزیه و تحلیل روند اقدامات به عمل آمده ازسوی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران اعم از کاندیداهای رد صلاحیت شده و تایید صلاحیت شده اقدام به بیان خواسته های فعالان ملی آذربایجان در قالب بندهای زیر نموده است:

 

1.رسمی شدن زبان ترکی و آموزش به زبان مادری.

 

2.ایجاد سیستم فدرالیسم و مبارزه با تمرکزگرایی و تشکیل پارلمان های ایالتی.

 

3.رفع کلیه مظاهر شونیسم و آسیمیلاسیون و لغو کلیه قوانین و بخشنامه های پیدا و پنهان در خصوص اعمال سیاست های شونیسم و تبعیض آمیز بر علیه اقوام وملل ساکن در کشور.

 

4.توقف سیاست مهار قومی و جلوگیری از به هم خوردن تناسب جمعیتی در غرب آذربایجان و به رسمیت شناختن جغرافیای فرهنگی و تاریخی آذربایجان.

 

5.ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و رونق اقتصادی آذربایجان و اختصاص بودجه ویژه برای فقرزدایی و رفع محرومیت ها و مقابله با مهاجرت ناشی از سیاست های 80 سال گذشته.

 

6.به رسمیت شناختن فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با ماهیت قومی و ملی و رفع موانع تاسیس و فعالیت احزاب، تشکل ها و رسانه های مدافع حقوق ملت آذربایجان.

 

شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان با اعلام پایبندی به اصول فوق الذکر و تاکید بر دموکراسی و پلورالیسم سیاسی و فرهنگی مواضع خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

علیرغم اینکه در خصوص برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت ایشان از جمله آقای اکبر اعلمی، آنطور که مورد انتظار شورای هماهنگی فعالان ملی بوده، اصول دمکراسی رعایت نشده است  و نگرانی های فعالان ملی برآورده نشده است، لیکن با عنایت به اینکه تا توان داریم در راستای منافع ملی آذربایجان از هیچ کوششی فروگذاری نخواهیم کرد و خود را بایکوت نخواهیم نمود و برای مخالفان ملت آذربایجان که منافع شان در عدم وجود فعالیتهای پویا و منسجم ماست میدان را ترک نخواهیم کرد، لذا شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان ضمن احترام به آراء فعالان ملی آذربایجان، با تکیه بر اصول ششگانه خویش همچنان در عرصه انتخابات فعال خواهد ماند و اعلام میدارد که هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری که خود را ملزم به حمایت رسمی از اصول ششگانه شورای هماهنگی نموده واز تریبون رسمی از آنها دفاع نمایند و مکانیزمهای اجرایی آنرا تبیین کنند در نزد شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان مورد بررسی و پذیرش قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت شورای هماهنگی عدم حمایت خود را از کاندیدهای موجود را به عموم مردم اعلام خواهد کرد.

                                                                   ۶/۳/۱۳۸۸

 

http://shura-secki.blogfa.com/post-19.aspx

 

http://shura-secki.blogfa.com/