آذربایجان و انتخابات 22 خرداد

ح . راشدی   12 /3 /88

http://rashedi-hasan.blogfa.com

انتخابات دور دهم ریاست جمهوری ایران باز فرصتی را به دست کاندیداهای این دور از ریاست جمهوری داد که حد اقل به یاد ملل و اقوام فراموش شده غیر فارس ایران هم بیفتند!

در بین کاندیداهای این دور از ریاست جمهوری ، آقای مهدی کروبی و اکبر اعلمی قبل از تائید شدن صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان برای ریاست جمهوری، با صراحت بیشتری از اجرای اصول معطل مانده 15 و 19 قانون اساسی و احقاق حقوق اقوام سخن گفتند و در مطبوعات و سایتهای اینترنتی خود نوشتند.

اما دربین این دو کاندیدا، دکتر اکبر اعلمی  به علت دفاع از اجرای اصل 15 قانون اساسی در زمان نمایندگی اش در مجلس شورای اسلامی و داشتن موضع صریح و روشن در همراهی با اعتراضات سرتاسری ملت آذربایجان به توهین روزنامه دولتی "ایران " در خرداد سال 1385 محبوبیت ویژه ایی در بین روشنفکران ، فرهنگدوستان ، دانشجویان ،نخبگان و مردم عادی آذربایجان دارد.

بعد از رد صلاحیت شدن آقای اعلمی و تائید شدن صلاحیت تنها چهار نامزد ریاست جمهوری این دوره ، رقابت بین آقایان محمود احمدی نژاد ، میر حسین موسوی ، مهدی کروبی و محسن رضایی شدت بیشتری به خود گرفت .

آقای احمدی نژاد که از طرف اصولگرایان حمایت میشود در طول چهار سال ریاست جمهوری اش علاوه بر اینکه قدمی برای بهبود اقتصاد و ایجاد اشتغال برا ی مناطق آذربایجان برنداشت بلکه هیچگونه اعتنایی هم به حقوق زبانی و فرهنگی  ملل و اقوام غیر فارس ایران نداشت بلکه سختگیریهایی بیشتری هم در دوره چهار ساله ریاست جمهوری ایشان بر مطبوعات دو زبانه و تشکلهای فرهنگی دانشجویی و غیر دانشجویی تورک روا داشته شد ، به شکلی که اکثر مجلات و نشریه هایی که از لزوم اجرا شدن اصل 15 و 19 قانون اساسی مقالاتی می نوشتند به تعطیلی کشانده شدند و بسیاری از فعالین مدنی - فرهنگی آذربایجان بازداشت گردیدند!

میر حسین موسوی قبل از سفر به استان آذربایجان شرقی و در طول سفرهای تبلیغاتی خود  به استانهای فارس نشین سخنان آنچنانی از حقوق اقوام بر زبان نیاورده بود ولی در سفر تبریز درچهارم خرداد ماه جاری در استادیوم باغشمال تبریز مهمترین قسمت نطق خودرا به زبان اصیل ترکی آذربایجانی ایراد نمود که نشان میداد وی و مشاورینش خواسته ها و حساسیت های اصلی ملت آذربایجان را به خوبی درک میکنند و به همین خاطر هم متن سخنرانی آقای موسوی  به زبان صحیح و ادبی ترکی آذربایجانی که به احتمال قوی مشاورین آشنایش به زبان نوشتاری ترکی آنرا تنظیم کرده بودند ایراد گردید !

در سخنرانی تبریز ، میر حسین موسوی از اینکه زبان ترکی جایگاه اصلی خودرا پیدانکرده اظهار تاسف کرده و قول حل مسئله زبان و فرهنگ را در چارچوب اصل 15 و 19 قانون اساسی در صورت رئیس جمهور شدن داد !

بنا به نوشته روزنامه ها و نقل قول حاضرین در استادیوم باغشمال ، در دیدار میرحسین موسوی با مردم تبریز ، به جز چند پارچه نوشته ، تقریبا همه شعارها و خواسته های مردم تبریز در این دیدار به ترکی بوده است .  این مسئله نشان میدهد مسئله زبان و فرهنگ از چه اهمیتی در بین ملت آذربایجان برخوردار است !

پخش شدن فیلم کوتاهی در دنیای مجازی اینترنت و بلوتوث ها ازمحفل خصوصی سید محمد خاتمی با حضور تعدادی از وزرای زمان ریاست جمهوری اش  که در این فیلم خاتمی با نقل لطیفه ای مذهبی به اردبیلیها وبه کل ترکها اهانت میکند و به دنبال آن نقل لطیفه زشت دیگری توسط فرد دیگری از این محفل و نسبت دادن آن به ترکها و گیلکها، اعتراضات سراسری دانشجویان ترک تمام دانشگاهای کشور بخصوص دانشگاههای آذربایجان شروع شد و چهره به ظاهر دموکرات و مدعی" گفتگوی تمدنها "ی آقای خاتمی تبدیل به چهره ناسیونالیست افراطی فارس دربین ترکان گردید !

اما این اعتراضات به این معنا نبود که ملت آذربایجان به علت حمایت خاتمی از میر حسین موسوی، آرا خودرا به نفع آقای احمدی نژاد به صندوقهای رای خواهند ریخت ، بلکه این اعتراضات بدان معنا بود که ملت آذربایجان به هرگونه توهین و بی احترامی به خودرا از طرف هر کسی که باشد بی جواب نمی گذارد، همانطوریکه به آقای " رهدار " حامی آقای احمدی نژاد هم که در دانشگاه سهند تبریز به باقرخان بی احترامی کرده بود جواب لازم را داد!

گرچه فیلم بی احترامی خاتمی به ملت آذربایجان حداقل مربوط به دو سال پیش است و جای سئوال است که منتشر کننده این فیلم واقعا اگر از تحقیر ملل و اقوام غیر فارس کشور ناراحت بوده چرا بعد از دو سال ودر آستانه انتخابات اقدام به پخش آن کرده است ، اما مسئله هر چه باشد گناه خاتمی را در بی احترامی به ملت آذربایجان کم نمی کند ؛ گر چه خاتمی چنین اهانتی را از طرف خود بعد از هفته ها تکذیب کرده و از آذریها ؟!! تعریف وتمجید هم کرده است اما وجود چنین فیلمی با ماهیت تحقیر آمیز انکار ناپذیر است گرچه ممکن است قسمتی از فیلم دستکاری هم شده باشد.

اما به قول یکی از کسانی که در چهارم خرداد ماه در استادیم باغشمال تبریز در اجتماع دیدار میر حسین موسوی با مردم تبریز حضور داشته ، بسیاری از شرکت کنندگان در این اجتماع که از میر حسین حمایت میکردند، ضمن محکوم کردن اهانت خاتمی ، با شعار ترکی خود حساب خاتمی را جدا از حساب میر حسین میدانستند !

با توجه به همه آنچه که گذشت سئوال این است ملت آذربایجان در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در روز 22 خرداد ماه چه تصمیمی خواهد گرفت؟

طبیعی است تجربه تحریم از دیدگاه اکثر روشنفکران و فعالین مدنی آذربایجان تجربه مردودی است ، چرا که تحریم انتخابات برابر است با واگذاری میدان رقابت به کسانی که سکان کشور را در  چهار سال گذشته در دست داشتند و در این چهار سال نه تنها هیچگونه گشایش اقتصادی برای آذربایجان که بیشترین مهاجرت را در سطح کشور داشته بوجود نیامد در زمینه زبانی و فرهنگی هم سخت ترین دوران را پشت سر گذاشتیم !

به نظر می آید شرکت در انتخابات و رای دادن به کاندیداهایی که حد اقل معتقد به اجرای اصل 15 و 19 قانون اساسی هستند و قول اجرای آنرا داده اند تنها راه خروج از این بن بست کنونی باشد !

گرچه این را هم میدانیم برای جمعیت نزدیک به 30 میلیون ترک ایران  اجرای اصل 15 قانون اساسی کمترین حقی است که برای این جمعیت در نظر گرفته شده است