اويرنجى سايتى:

 

اسامی 57 دانشجوی محروم از تحصیل در دولت احمدی نژاد

جمعه ۱۵ خرداد ۱٣٨٨ -  ۵ ژوئن ۲۰۰۹

 

صمد پاشائی، نادر مهد قره باغ، امین امامی و ناهید بابازاده دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تبریز هستند که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ستاره دار شده اند. یک دانشجو درسال 84، 11 دانشجو در سال 85 ، 8 دانشجو در سال 86 و 35 دانشجو در سال 87 تنها بخشی از دانشجویانی هستند که از سوی وزارت علوم دولت نهم از حق تحصیل محروم شدند.اسامی این دانشجویان را در متن خبر بخوانید:

 

 

 

سخنان احمدی نژاد در مناظره با موسوی: " آقای موسوی! دلم می سوزد! اطلاعات شما از بی اطلاعی است. موضوع ستاره دار شدن دانشجویان زمان آقای معین، زمان دوست آقای موسوی که امروز حمایت می کنند از ایشان شروع شد. دستوری که زمان آقای معین بود را وزیر ما برداشت؛ متاسفم که چطور اینطور قاطع می گویید." این متن سخنان آقای احمدی نژاد درباره دانشجویان ستاره دار است. که مدعی است در دولتش دانشجویی از تحصیل محروم نشده ! دکتر معین نیز بیانیه ای در همین ارتباط صادر کرده است .

 

 به گزارش قلم نیوز ، این 57دانشجو که طی سال های 84  تا 87 همزمان با استقرار دولت نهم تحت عناوین 3 ستاره یا به دلیل عدم دریافت کارنامه و یا گزینش در اعلام نتایج نهایی از حق تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند.تنها بخشی از دهها دانشجویی هستند که رئیس دولت نهم دو شب قبل در مناظره با مهندس موسوی ادعای "ستاره دار شدن " آنان را رد کرد .بسیاری از این افراد به دلایلی که بر همگان واضح است حاضر به ذکر نام خود در این لیست نشدند .قلم نیوز به دلایلی از انتشار تصویر این افراد معذور است.

 

 

نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه ، رشته قبولی  و دلیل عدم پذیرش آنها به شرح زیر است:

 

 نام ونام خانوادگی                  رشته تحصیلی در دوره کارشناسی            رشته قبولی در کارشناسی ارشد             وضعیت

 

1- مهدی امینی زاده               مهندسی عمران / شهید رجائی                 علوم سیاسی/ مفید قم                         منع تحصیل 84  

 

2- سیامک کریمی                 حقوق/ بوعلی سینا همدان                       حقوق بشر/ شهید بهشتی                      3 ستاره   85     

 

3- سعید اردشیری                مهندسی شیمی/ باهنر                          کرمان جامعه شناسی/ علامه                  3 ستاره   85     

 

 4-  زهرا جانی پور                 محیط زیست/ بیرجند                               مهندسی محیط زیست/ تربیت مدرس          3 ستاره   85     

 

5- فرهاد ذاتعلی فر               ریاضی/ علم و صنعت                               مهندسی صنایع/ شریف                         3 ستاره   85     

 

6- سالار ساکت                 مهندسی صنایع/ کردستان                         مهندسی صنایع/ تهران                           3 ستاره   85     

 

7- حنان عزیزی بنی طرف       ادبیات عرب/ تهران                                   ادبیات عرب/ تهران                                3 ستاره   85     

 

8- منصور عزتی                   مهندسی مکانیک/ اصفهان                        مدیریت/ علامه                                     3 ستاره   85     

 

9- یاشار قاجار                  مهندسی معدن/ امیرکبیر                            مهندسی معدن/ تبریز                            3 ستاره   85     

 

10- محمد شورش مرادی    مهندسی صنایع /کردستان                         مهندسی صنایع/ تهران                  

 

11-  محسن فاتحی           جامعه شناسی/ تهران                             جامعه شناسی/ تهران                            3 ستاره   85     

 

12- روزبه ریاضی مقدم                                                                                                                          3 ستاره   85     

 

13- توحید علیزاده              علوم اجتماعی/ تهران                             علوم اجتماعی/ تهران                                3 ستاره   85     

 

 14- محمد حسین حسن پور بیشه                                                                                                          3 ستاره   85     

 

 15- مرتضی حسین زاده   مهندسی کشاورزی /بوعلی سینا همدان      جامعه شناسی                                       عدم دریافت کارنامه  86   

 

16- علیرضا خوشبخت       مهندسی عمران/ بوعلی سینا همدان         علوم سیاسی                                    عدم دریافت کارنامه  86   

 

17- فرشید مقدم سلیمی       جامعه شناسی/ علامه                    جامعه شناسی                                عدم دریافت کارنامه  86   

 

18- حنیف کراگری           مهندسی برق/ صنعتی بابل               علوم سیاسی                                        عدم دریافت کارنامه  86   

 

19- زهرا توحیدی         جامعه شناسی/ بوعلی سینا همدان       علوم سیاسی                                        عدم دریافت کارنامه  86    

 

20- یحیی صفی آریان        فیزیک/ بوعلی سینا همدان           علوم ارتباطات اجتماعی                            عدم دریافت کارنامه  86   

 

21- فرهاد ذاتعلی فر          ریاضی/ علم و صنعت                   مهندسی صنایع                                     عدم دریافت کارنامه  86   

 

22- افشین رضاپور جمور      مترجمی زیان/ انگلیسی       علوم ارتباطات اجتماعی                               عدم دریافت کارنامه  86   

 

 23- علی صابری         مهندسی صنایع/ امیر کبیر                 مهندسی صنایع                                  عدم دریافت کارنامه  87   

 

24- ناصر پویافر              مهندس پلیمر/امیر کبیر                   مهندسی پلیمر                                  عدم دریافت کارنامه  87   

 

25- سید ضیاء الدین نبوی  مهندسی شیمی/ صنعتی بابل    جامعه شناسی                                   عدم دریافت کارنامه  87   

 

26- صمد پاشائی       مهندسی کشاورزی/ تبریز               مهندسی کشاورزی                                عدم دریافت کارنامه  87   

 

27- نادر مهد قره باغ  مهندسی برق/ تبریز                          مهندسی برق                                    عدم دریافت کارنامه  87   

 

 28- امین امامی   مهندسی مکانیک/ تبریز                      مهندسی مکانیک                                  عدم دریافت کارنامه  87   

 

29- ناهید بابازاده    علوم تربیتی/ تبریز                                  علوم تربیتی                                   عدم دریافت کارنامه  87   

 

30- توحید علیزاده    جامعه شناسی/ تهران                     جامعه شناسی                                   عدم دریافت کارنامه  87   

 

31- سید حامد احمدی   زبان و ادبیات عرب/ تهران               زبان و ادبیات عرب                              عدم دریافت کارنامه  87   

 

32- اصغر قنبری    علوم سیاسی/ اصفهان                          علوم سیاسی                                عدم دریافت کارنامه  87   

 

 33- حسین نجفی   علوم سیاسی/ فردوسی مشهد            علوم سیاسی                              عدم دریافت کارنامه  87   

 

 34-ادیب رستم پور            فلسفه غرب/محقق اردبیلی       فلسفه غرب                             عدم در یافت کارنامه 87   

 

 35- رضا محسنی                     فیزیک /اصفهان                فیزیک                                   عدم دریافت کارنامه  87   

 

 36- حسن خلیلی   علوم اجتماعی/ یزد                        علوم سیاسی                            عدم دریافت کارنامه  87   

 

37- علی حسین اسدزاده   مهندسی کشاورزی/ تهران   مهندسی کشاورزی                       عدم دریافت کارنامه  87   

 

38- پویان محمودیان     مهندسی پلیمر/ امیرکبیر      مهندسی پلیمر                               گزینش در اعلام نتایج نهایی87       

 

39- سیامک کریمی   حقوق/ بوعلی سینا همدان                 حقوق                                گزینش در اعلام نتایج نهایی87       

 

40- محمد جواد دردکشان    مهندسی کشاورزی/ لرستان مهندسی کشاورزی                   گزینش در اعلام نتایج نهایی87       

 

41- صادق معتمد  مهندسی مکانیک/ کاشان     مهندسی مکانیک                           گزینش در اعلام نتایج نهایی87       

 

 42- پیمان عارف  علوم سیاسی/ تهران           علوم سیاسی                              گزینش در اعلام نتایج نهایی87       

 

43- داوود حبیبی   مهندسی برق/ صنعتی بابل   مهندسی برق                         گزینش در اعلام نتایج نهایی87       

 

44- علی تقی پور  مهندسی عمران/ صنعتی بابل            مهندسی عمران                گزینش در تکمیل ظرفیت87

 

45- عمید مشرف زاده   مهندسی عمران/ صنعتی بابل     مهندسی عمران              گزینش در تکمیل ظرفیت87

 

 46- مرضیه دیلم صالحی    مهندسی شیمی/ صنعتی بابل             مهندسی شیمی      گزینش در تکمیل ظرفیت87

 

47- شیوا نظرآهاری          مهندسی عمران/ دانشگاه آزاد            مهندسی عمران     گزینش در تکمیل ظرفیت87

 

48- افشین اکبریان            مهندسی معدن/ یزد مهندسی معدن                              گزینش در تکمیل ظرفیت87

 

 49- محمد بخشنده  مهندسی معدن/ یزد مهندسی معدن                                    گزینش در تکمیل ظرفیت87

 

50- مجتبی خرازیان          مهندسی معدن/ یز د               مهندسی معدن            گزینش در تکمیل ظرفیت87

 

51- زهره اسدپور         علوم اجتماعی/ گیلان         جامعه  شناسی                    عدم دریافت کارنامه  87   

 

 52- امیر سلیمی ها       ریاضی/ تهران               ریاضی                                  عدم دریافت کارنامه  87   

 

53- سیامک کریمی           حقوق/ بوعلی سینا همدان       حقوق                      عدم دریافت کارنامه  87   

 

54- رضا محسنی             فیزیک/ اصفهان    فیزیک                                       عدم دریافت کارنامه  87   

 

55- زهرا توحیدی جامعه شناسی/ بوعلی سینا همدان       علوم سیاسی         عدم دریافت کارنامه  87   

 

56- یحیی صفی آریان        فیزیک /بوعلی سینا همدان   علوم ارتباطات اجتماعی      عدم دریافت کارنامه  87   

 

57- هادی حاج امینی         فیزیک/ سنندج                                                      عدم دریافت کارنامه  87