امروز و فردا دو پژوهشگر و فعال مدنی آذربایجان در ستاد دانشجوئی کروبی سخنرانی می کنند.

 

شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨٨ -  ۶ ژوئن ۲۰۰۹   

 

اویرنجی: ستاد دانشجوئی مهدی کروبی در تبریز که تحت مدیریت دانشجویان آذربایجان گرای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز اداره می شود از دو فعال مدنی آذربایجان برای سخنرانی دعوت نموده است.

 

امروز شنبه 16 خرداد 1388 جلیل یعقوب زاده از فعالان سابق دانشجوئی آذربایجان در دانشگاههای تهران در دهه هفتاد و پژوهشگر مسائل قومی از ساعت 7-9 عصر در محل ستاد دانشجوئی مهدی کروبی در ساختمان راین واقع در چهارراه آبرسانی مقابل انتشارات فروزش سخنرانی خواهد نمود. موضوع سحنرانی جلیل یعقوب زاده "قومیت و مشارکت" خواهد بود.

 

همچنین فردا روز یکشنبه و از ساعت 5-7 بعد از ظهر نویسنده و فعال شناخته شده زن آذربایجانی خانم فرانک فرید در زمینه جنبش زنان در آذربایجان و مطالبات آنها سخنرانی خواهند نمود.

 

به نظر می رسد با توجه به قضای نسبتا باز در ستاد مهدی کروبی و پرداختن ایشان به مسائل قومی و دفاع از فعالان قومی آذربایجان توسط ایشان اقبال بخشی از فعالان آذربایجانی و دانشجوئی به ایشان در حال افزایش است