اخباری از تظاهرات چند هزار نفری فعالان آذربایجانی در شهر اورمیه

پنج‌شنبه  ۲۱ خرداد ۱٣٨٨ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۰۹

دیروز چهار شنبه 20 خراد ارومیه صحنه یکی از بزرگترین تجمعات خیابانی بود . باید به انصاف گفت بعد از قیام خرداد بزرگترین تجمع شکل گرفته بود. این تظاهرات از آن جایی شروع شد که بعد از متیگ طرفداران موسوی در استادیم تختی ارومیه نزدیک به 10 هزار نفر می شد و 80% شعارهی ملی آذربایجانی بود و خواهان رسمی شدن زبان تورکی. احساسات ملی به حدی بود که مسئولان ستاد موسوی از جمله فریبا بشیری نیز بارها بوز قورد را گرفت در این مراسم عبدالعلی زاده، خورشیدی و دیگر سران ستاد موسوی در ارومیه حضور داشتند .

بعد از پایان مراسم مردم به خیابان سرازیر شدند که با اضافه شدن افرادی که پشت درهای بسته بودند جمعیت 30هرزار نفر را گذشت شعارهای ملی در راس شهارها همراه مرگ بر دیکتاتور و کاپشن بای بای بود جمیعت از چهار راه دانشکه وارد خیام شدند در این خیابان تعداد تظاهر کنندگان به بیش از 70هزار نفر رسید و این جمعیت در حال افزایش بود بعد طی مسافتی 5 کیلومتری از خیابانهای خیام جنوبی و شمالی و مدنی وارد پنجراه شده و به طرف میدان ایالت حرکت کردند که در این لحظه مورد حمله نیروهای ضد شورش قرار گرفتند و در گیری سختس به وقوع پیوست. سپس به خیام باز گشته در آنجا تجمع کردند جمعیت بیش 150 هزار نفر بود سرسر خیام جنوبی از میدان جهاد تا خیابان امام پر جوانان پرشوری بود که ایستاده بودند و امکان حرکت به هیچ وجه امکان پذیر نیود و در دیگر خیابانها هم هزاران خوردرو دست به اعتراض زده بودند اوج حماسه خودروها از ساعت 11 شب به بعد بود 10ها هزار خودرو از سراسر ارومیه در بزرگراه باهنر دانشکده فدک، کلهر و ... خواهان ورود به بند بودند در حالی بند از خوردرو در حال انفجار بود و تاریخ بند چنین وضعی به خود ندیده بود ترافیک بسیار سنگین که در نوع خود بی نظر بود شهر را فلج کرده بود این شرایط تا ساعت3شب دامه داشت..

خوشبختانه در درگیری دیروز آمار مجروحان کم بود و کسی دستگیر نشده است و نیروی انتظامی عملا بحران را مدیریت کرد.