اعتراض آرام و مدنی مردم تبریز در واکنش به کودتای حکومتی به خاک و خون کشیده شد

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - 15 ژوئن 2009

اعتراض آرام و مدنی دوشنبه ۸۸.۳.۲۵ هزاران تن از مردم تبریز در واکنش به کودتای حکومتی بر علیه آرای مردم، به خاک و خون کشیده شد.

امروز مردم تبریز از حوالی ۱۷:۰۰ با تجمع در چهار راه آبرسان و با سر دادن شعارهایی چون: "الله اکبر" "دولت کودتا استعفا استعفا" "دانشجو می میثرد ظلت نمی پذیرد" و ... به جعل آرای و اراده خود در نمایش انتخابات ولایت مطلقه فقیه اعتراض کردند.

این تجمع آرام و مدنی از حوالی ساعت ۱۷:۳۰ با یورش وحشیانه هزاران مامور یگان ویژه سوار بر خودرو و موتور و نیز هجوم حیوانی صدها نیروی امنیتی و ارازل و اوباش بسیجی که مجهز به اسله گرم - باتوم برقی - گاز اشک آور - گاز فلفل و چماق بودند، به خاک و خون کشیده شد.

 ماموران وحشی یگان ویژه و نیز نیروههای لباس شخصی با آرامش تمام به سمت مردم تیراندازی کرده و با باتوم و چاق به سرکوب کور مردم موجود در خیابانها اقدام کردند.

 وحشی گری ماموران و لاتهای بسیجی تا حدی بود که حتی به سمت مردمی که تنها به قصد عبور از خیابان امام به آن آمده بودند از هر سن و هر لباس و قیافه ای به صورت کو حمله کرده و به زخمی کرند آنها اقدام می کرده اند.

به جهت این یورش حیوانی مردم معترض به سمت خیابان امام پراکنده شدند اما نیروههای که در سمت "میدان گوت" و "تقاطع جودیری" منتظر این حرکت بودند با هجوم به سمت ملت،  آنها را از دو سمت در محاصره گرفته و به ضرب و شم آنها پرداختند.

گروهی از جوانان که سمت کوچه های "مهرگان" و "کلانتر کوچه" و "شهید غلامی" و سایر کوچه های فرعی خیابان امام متفرق شده بودند پس از مدتی خود را در مقابل عمل انجام شده - حضور اوباش بسیجی با چماق های خونین-  روبرو شده و مجبور به دفاع از جان خود شدند.  

در این اعتراضات که تا کنون یعنی ساعت ۲۰:۳۰ ادامه دارد دهها نفر از مردم با گرووهای سنی پیر و جوان و زن و مرد توسط لباس شخصی ها با کتک و توهین بازداشت و مجبور به سوار شدن  بر خودورهای اتوبوس آماده و نیز ماسین های یگان ویژه شدند.

منبع خبر: "وبلاگ ارک قالاسی"