شنبه 30 خرداد 1388

تهران همچنان در ميان آتش و دود و خون!

gooya بر اساس آخرين خبرها در ساعت نه شب، هنوز همه خيابان های تهران شلوغ است. گارد ضد شورش و بسيج همه شهر را پوشانده اند . امروز جمعيتی چند هزار نفره حرکت خود را از ميدان انقلاب به سوی آزادی آغاز کرد. تا جشم کار می کرد جمعيت بود اما ناگهان گاردها از هر نقطه که می شد به ميان جمعيت حمله کردند . باتوم ها را بی رحمانه بر سر و روی زنان و دختران و مردان می زدند . در يک لحطه تعداد زيادی از زنان و مردان سر و رويشان پر از خون شد! همه چيز خيلی بی رحمانه بود. هر کس که عکس موسوی را در دست داشت و يا پارچه سبز داشت بازداشت می شد. در اين حمله های بی رحمانه حتی راه فرار مردم را هم به کوچه های فرعی می بستند.

در يورشی که در مقابل دانشکده دامپزشکی به مردم شد صدها نفر از مردم را بر زمين انداختند و دقايقی بعد که مردم توانستند فرار کنند کف خيابان آزادی حد فاصل انقلاب تا نصرت پوشيده از کفش مردم بود که از پايشان خارج شده بود . مردم پابرهنه به اين سو و آن سو می دويدند و در همين حالت همچنان باتوم های برقی به سويشان حواله می شد. صدها بار به سوی مردم گاز اشک آور شليک کردند و اسپری فلفل توی صورت مردم می زدند.
در ميان مردم صحبت از کشته شدن چندين نفر از مردم معترض توسط نيروهای دولتی شده است. گفته می شود در اميرآباد حداقل چهار نفر کشته شده اند.

ميرحسين موسوی روز شنبه هم به ميان مردم آمد

خبرها از تهران حاکی است که مير حسين موسيوی بعد از ظهر روز شنبه (امروز) در جمع راهپيمايان در خيابان آزادی، دوشادوش مردم حضور يافته و همچنين در ساعت ۲۰ برای مردم در خيابان جيحون تهران سخن گفته است.

ميرحسين موسوی پيشتر گفته بود که تا دستيابی به خواسته های مردم صحنه را ترک نخواهد کرد.

راهپيمايی مسالمت آميز مردم تهران در روز شنبه (امروز) با درگيری نيروهای ويژه که بی رحمانه مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، به خون کشده شد.

بر اساس يک خبر غيرموثق، ميرحسين موسوی در سخنان خود گفته است که آماده شهادت است.

در پی درگیری های شدید امروز تهران میرحسین موسوی صدور بیانیه خود را به تعویق انداخت، قلم

قلم - با توجه به درگیری های شدیدی که عصر روز شنبه در تهران رخ داد، مهندس میرحسین موسوی صدور بیانیه خود را به تعویق انداخت.

به گزارش قلم نیوز، طبق اعلام قبلی قرار بود تا عصر شنبه بیانیه جدید میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران منتشر شود اما با توجه به برخوردهای شدید نیروهای نظامی با مردم، مهندس موسوی صدور این بیانیه را به تعویق انداخت.

خبرهای تکمیلی در این رابطه متعاقبا منتشر می شود.

مصاحبه محسن مخملباف با روزنامه گاردين

روز شنبه بيست ژوئن دو هزار و نه

به من مسئوليت داده شده است که به دنيا بگويم در ايران چه اتفاقی دارد می افتد. ستاد آقای ميرحسين موسوی، کسی که مردم ايران می خواهند او رئيس جمهورشان باشد، از من خواسته اند که اين کار را انجام دهم. آنها از من خواسته اند که بگويم که چطور ستادهای آقای موسوی توسط افراد لباس شخصی مورد تهاجم و تخريب قرار گرفت. از من خواسته اند که بگويم چطور فرماندهان نظامی به او دستور داده اند که بايد ساکت بماند. از من خواسته اند که به مردم بگويم در خيابان ها باشند، چرا که سيستم اطلاع رسانی مختل شده.
مردم خواهان رای گيری دوباره هستند. چرا که فراتر از يک تقلب اتفاق افتاده است. اين نقطه حساس در تاريخ ماست. در
۳۰ سال گذشته از انقلاب سال ۱۹۷۹ ما ۸۰ درصد ديکتاتوری و فقط ۲۰ درصد دمکراسی داشته ايم. ما ديکتاتوری داريم، چرا که يک نفر مسئوليت ايران را بر عهده دارد و آن يک نفر رهبر است. که اول خمينی و در حال حاضر خامنه ای است. او ارتش، روحانيت، سيستم قضايی، مديا و همچنين پول نفت را تحت کنترل دارد.

و اما در مورد آن ۲۰ درصد دمکراسی: انتخاب خاتمی و اصلاح طلبان در يک دوره مجلس و اين واقعيت که شخصی مثل موسوی می تواند در انتخابات حضور يابد.
اما از جمعه گذشته اين
۲۰ درصد دمکراسی هم از بين رفته است. خامنه ای اعلام کرد که احمدی نژاد برنده انتخابات بوده و هرکسی که با اين مسئله مخالفت کند مورد سرکوب قرار خواهد گرفت. مردم می خواستند که در چهارچوب قانون تظاهرات کنند اما مقامات به آنها اجازه ندادند. اين برای اولين بار است که ما پس از ۳۰ سال، ميليون ها نفر را بدون اجازه رهبر در خيابان ها می بينيم. مردم ايران در حال حاضر گرد هم می آيند تا برای کسانی که کشته شده اند عزاداری کنند. مردم ايران فرهنگی دارند که شهادت را خيلی متعالی می داند، مردم ايران امروز برای کسانی که روز سه شنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند دور هم جمع شده اند و اگر اين کشتار ادامه يابد اين گردهمايی ادامه خواهد داشت. و چرا مردم ايران نمی خواهند که احمدی نژاد رهبر آنها باشد؟ زيرا او چيزی جز بلندگوی خامنه ای نيست. اوضاع اقتصادی برخلاف ۲۸۰ ميليارد دلار درآمد نفتی، بدتر شده است. آزادی های فردی و اجتماعی بسيار محدودتر از دوران خاتمی است و دنيا به ما به عنوان يک ملت تروريست که به دنبال جنگ است نگاه می کند.
هنگامی که خاتمی رئيس جمهور ايران بود، بوش رئيس جمهور آمريکا بود. در حال حاضر آمريکايی ها اوباما را دارند و ما يک نسخه از بوش را. ما به يک اوباما احتياج داريم که بتواند راه حل هايی را برای مشکل کشور پيدا کند. با وجود آن که قدرت همچنان در دست خامنه ای خواهد بود اما رئيس جمهوری مثل موسوی می تواند استبداد را تخفيف دهد.
بعضی ها معتقدند که اين اعتراضات کمرنگ خواهد شد، چرا که کسی آن را رهبری نمی کند. تمام نزديکان موسوی دستگير شده اند و ارتباط او با جهان خارج محدود شده است. مردم فقط از طريق حرف های دهان به دهان به خيابان ها می آيند، چرا که تلفن های موبايل و اينترنت آن ها بسته شده است. ادامه گردهمايی آن ها نشان می دهد که آن ها چيزی بيش از يک انتخابات می خواهند. آن ها آزادی می خواهند و اگر به آنها داده نشود ما با يک انقلاب ديگر مواجه خواهيم شد.
۳۰ سال پيش در دوران انقلاب قبلی، ما از همديگر حمايت می کرديم. وقتی پليس از گاز اشک آور استفاده می کرد، برای خنثی کردن اثر آن آتش روشن می کرديم. مردم ماشين های خود را به آتش می کشيدند تا ديگران را نجات دهند. از آن موقع دولت سعی کرده است، تا مردم را از هم جدا کند، مثل دريايی که قطره قطره شده باشد. آن چه ما از دست داديم "با هم بودن" بود. در ماه گذشته ما همديگر را از نو يافتيم.
تمام نيروهای مسلح در ايران تنها برای سرکوب يک شهر کافی هستند و نه کل يک کشور. بعضی می گويند که موسوی نمی تواند چيزی را عوض کند، چرا که او خود قسمتی از اين سيستم است. اين تا حدودی درست است چرا که آنها نمی گذارند کسی که متعلق به حلقه آنها نيست بتواند در يک مقام برتر قرار گيرد، اما تمامی اعضای يک خانواده مثل هم نيستند و در مورد موسوی هم بايد دانست که او در اين سال ها عوض شده است. قبل از انقلاب او يک روشنفکر مذهبی و يک هنرمند بود که انقلابی بود، اما از ملاها حمايت نمی کرد. چرا که او شاگرد دکتر شريعتی بود.
بعد از انقلاب هنگامی که تمام روشنفکران مذهبی و حتی روشنفکران چپ از خمينی حمايت می کردند او برای
۸ سال نخست وزير بود. اقتصاد وضع ثابتی داشت و او نه دستور کشتن مخالفان را صادر کرد و نه فاسد شد. برای خنثی کردن قدرت او مقام نخست وزيری از قانون اساسی برداشته شد، و او از سياست رانده شد.و موسوی به دنيای هنرمندان بازگشت.
در کشوری که احزاب سياسی واقعی وجود ندارند، هنرمندان می توانند مثل يک حزب عمل کنند. هنرمندان از خاتمی حمايت کردند و اينک هم از موسوی حمايت می کنند.
در حال حاضر موسوی يک اصلاح طلب است. او اينک گاندی را می شناسد، قبلا او فقط چه گوارا را می شناخت. اگر او قدرت را از طريق خشونت به دست آورد آن را بايد با خشونت هم حفظ کند. به همين دليل مردم ايران يک انقلاب سبز راه انداخته اند که با صلح و دمکراسی تعريف می شود.

 

درگیری تن به تن و کوچه به کوچه در تهران ادامه دارد

شنبه  ٣۰ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹

اؤیرنجی- بنا به گزارش خبرنگار سایت اویرنجی از تهران نبرد خیابانی و کوچه به کوچه بین جوانان و نیروهای سپاه، یگان ویژه و لباس شخصی در تمام کوچه ها و خیابان های محدود به خیابان انقلاب، آزادی، ولیعصر و بلوار کشاورز ادامه دارد. در درگیری شدیدی که بین جوانان معترض و یگان های ویژه در خیابان زارع و اوستا درگرفت دهها پلیس زمین گیر شدند. در کوچه های منتهی به خیابان قریب جوانان با استفاده از کیسه ها سنگرهایی را درست کرده اند و به طور نسبی کنترل همه این مناطق را در دست دارند. شدت استفاده نیروهای نظامی از گاز اشک آور به قدری است که تنفس در این محدوده چندین کیلومتری به سختی ممکن است. همچنین هلوکوپترهای نظامی هر لحظه بر فراز منطقه در پرواز هستند و اوضاع را کنترل می نمایند. در این درگیریها بارها پلیس از اسلحه ام 5 و کلاشینکف استفاده کرده است. در تقاطع خیابان آزادی و اتوبان نواب دو موتور سیکلت نیروی انتظامی به آتش کشیده شده و دود سیاهی آسمان منطقه را فرا گرفته است. به نظر می رسد با نزدیکتر شدن به تاریکی هوا بر شدت درگیری ها افزوده شود. هم اکنون از تعداد کشته ها و زخمی های احتمالی خبری در دست نیست. خبرگزاری ها نیز گزارشاتی از این درگیری ها منتشر کرده اند:

پرتاب گاز اشک آور به سوی مردم
رادیو فردا: نیروهای ضد شورش پلیس عصر شنبه با بستن خیابان های اطراف میدان انقلاب تهران اقدام به پرتاب گاز اشک آور به سوی تظاهر کنندگان کردند و هم اکنون فضای این میدان پر از دود است.
شاهدان عینی در تهران به رادیو فردا و خبرگزاری های خارجی گفته اند: پلیس ضد شورش خیابان های انقلاب، میدان فردوسی، بلوار کشاورز و خیابان آزادی را به شدت کنترل می کنند و هزاران پلیس و نیروی بسیج برای مقابله با تظاهر کنندگان به نتیجه انتخابات در این مناطق مستقر شده اند.
نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن معترضان در حال پرتاب گاز اشک آور هستند و دود سراسر این منطقه را فرا گرفته است.
نیروهای لباس شخصی و بسیجی که به انواع سلاح های سرد و گرم مجهز هستند نیز افراد را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و یا آنها را دستگیر می کنند.
از سوی دیگر، نیروهای نظامی با استفاده از خودروهای آب پاش به روی تظاهر کنندگان آب ریخته و سعی دارند تا آنها را متفرق کنند.
گزارش شاهدان حاکی است که تهران هم اکنون چهره کاملا امنیتی و پلیس به خود گرفته است و هنوز مشخص نیست که روند وقایع به کدام سو خواهد رفت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این زمینه گزارش داده است که شمار تظاهر کنندگان در ساعت اولیه تجمع بیش از سه هزار نفر بوده که شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر دیکتاتوری سر دادند.

گزارش های اولیه از راهپیمایی امروز تهران
بی بی سی: گزارش های اولیه از وقوع درگیری های پراکنده در تهران میان معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیروهای دولتی حکایت دارد.
شاهدان عینی می گویند که پلیس در مواردی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کرده است.
حضور نیروهای "لباس شخصی" که باتوم به دست دارند در برخی خیابان های اطراف خیابان انقلاب و خیابان آزادی تهران گزارش شده است.
بر اساس اخبار رسیده ماموران نیروی انتظامی در منطقه اطراف میدان انقلاب تهران که محل آغاز راهپیمایی معترضان عنوان شده بود، حضور محسوسی دارند.

تیراندازی هوایی برای متفرق کردن مردم
رادیو فردا: از تهران خبر می‌رسد که به رغم حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در سطح شهر، شماری زیادی از معترضان به روند انتخابات، در حدفاصل خیابان قدس و میدان انقلاب دست به تجمع زده‌اند.
گزارش یک شاهد عینی حاضر در حوالی میدان انقلاب حاکی است که هم اکنون خیابان انقلاب حدفاصل تقاطع خیابان قدس و میدان انقلاب مملو از جمعیت است و تلاش برخی نیروهای لباس شخصی از طریق شلیک تیر هوایی برای متفرق کردن معترضان نتیجه نداشته است.
پیشتر گزارش شاهدان عینی از مانور نیروهای بسیجی و لباس شخصی موتورسوار در این خیابان خبر می‌داد اما بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها پس از آنکه برخی از لباس شخصی‌های برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی کردند با فریادهای اعتراضی مردم روبه‌رو شد، صحنه را ترک کردند.
بر اساس همین گزارش‌ها، هم اکنون چیزی نزدیک به
۱۰۰ نیروی گارد ویژه در مقابل دانشگاه تهران استقرار یافته‌اند تا مانع از پیوستن دانشجویان حاضر در دانشگاه تهران به جمعیت معترض شوند.

درگیری در خیابان آزادی (گزارش تایید نشده)
تهران خیابان آزادی، خیابان خوش. هم اکنون درگیری شدیدی میان نیروهای گارد ویژه و مردم درگرفته، نیروهای گارد ویژه با اسپری و با توم سعی در متفرق کردن مردم دارند. در عوض مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور، با پرتاب سنگ در حال تظاهرات هستند. صدای تیر هوایی در جای جای خیابان آزادی شنیده می شود. این طور که ما مشاهده میکنیم این درگیری خشونت بار تر از این خواهد شد.

حکومت نظامی در بخشی از تهران
آژانس خبری کوروش: بنا بر گزارش دریافتی از تهران علیرغم جلوگیری گارد ویژه، در مقابل دانشگاه تهران و ورودی شمال و شرق میدان آزادی مردم فشار می آورند تا سد مأموران را بشکنند. مأموران انتظامی به مردم می گویند تا بسیج حمله نکرده است متفرق شوند. اما فشار جمعیت بیشتر می شود. لباس شخصی ها با چماق در خیابان کلهر و جمال زاده هستند

بنا بر گزارش دریافتی از تهران علیرغم جلوگیری گارد، در مقابل دانشگاه تهران و ورودی شمال و شرق میدان آزادی مردم فشار می آورند تا سد مأموران را بشکانند. از تهران گزارش میشود که نیروهای کودتا در تمام نقاط و گوشه کنار حضور دارند، این نیروها شامل نیروهای با اونیفرم و نیروهای بسیج و نیروهای لباس شخصی میباشند. طبق یک گزارش تایید نشده نیز جمعیت زیادی از مردم سراسر کشور عازم تهران هستند که در این اجتماعات شرکت کنند. بر پایه همین گزارش نیروهای سرکوب گر به استقرار پست های ایست و بازرسی در مبادی ورودی به تهران اتوبوسها و اتومبیل ها را متوقف و افرادی را از ورود به تهران منع و گروهی را نیز بازداشت می کنند. گزارش دقیق تری از آنچه در حال وقوع است دریافت نشده است اما به محض وصول این گزارشات آنرا منتشر خواهیم کرد

تداوم اعتراض‌ها و حضور گسترده نیروهای امنیتی
رادیو فردا: از تهران خبر می‌رسد که به رغم حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در سطح شهر، گروهی از معترضان به روند انتخابات، در حوالی میدان انقلاب دست به تجمع زده‌اند.
گزارش یک شاهد عینی حاضر در حوالی میدان انقلاب حاکی است که هم اکنون پیاده‌روی دو سوی خیابان انقلاب در نزدیکی میدان انقلاب مملو از جمعیت است و نیرو‌های امنیتی موتورسوار در این خیابان در حال تردد هستند.
همچنین بر اساس گزارش‌های غیررسمی دیگر به نقل از شاهدان عینی، نیروهای امنیتی با استقرار ماشین‌های آب‌پاش در سطح شهر، برای مقابله با هر گونه تجمع احتمالی در آماده‌باش هستند.
شاهدان عینی همچنین می‌گویند که شمار زیادی از لباس‌شخصی‌ها و نیروهای یگان ویژه از خیابان آزادی تا تقاطع خیابان‌های انقلاب و حافظ به چشم می‌خورند.
همچنین گفته می‌شود که برخی نیروهای سپاه پاسداران در لباس‌های رسمی این ارگان و با در دست داشتن باتوم‌های برقی، در حوالی چهارراه ولی عصر تهران، در آماده باش هستند.
علاوه بر این گزارش‌ها از اصفهان نیز خبر می‌رسد که نیروهای امنیتی در روز شنبه در خیابان‌های این شهر مستقر بوده‌اند.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها شب گذشته نیز برای هفتمین شب پیاپی بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات با حضور بر فراز بام خانه‌های خود، فریاد الله اکبر سر داده‌اند.

مردم در خیابانند
بامداد خبر: بنا بر گزارشهای رسیده به بامداد خبر هم اکنون مردم در تهران در خیابانهای منتهی به میدان انقلاب حضور یافته اند و لحظه به لحظه بر تعداد مردم افزوده می شود. قابل ذکر است که از صبح امروز ستاد کودتا با تهدید گروهها و فعالین سیاسی و پخش شایعات فراوان کوشیدند تجمع امروز را لغو کنند. ظهر امروز بیانیه ای منتسب به مجمع روحانیون مبنی بر لغو تجمع منتشر شد .به گزارش خبرنگار بامداد خبر چه این خبر صحیح باشد یا خیر مردم تصمیم خود را گرفته اند و به خیابانها آمده اند. حضور نیروهای سرکوبگر چشمگیر است ولی تاکنون برخوردی گزارش نشده است. تجربیات چند روز اخیر نشان داده است که حضور گسترده مردم مانع از خشونت گسترده توسط حکومت خواهد شد.

رضوی فقیه: راه پیمایی برگزار می شود
سعید رضوی فقیه عضو ستاد کروبی به سایت کردانه گفت: اطلاعیه پخش شده بنام ستاد کروبی در سایت ها که امروز پخش شده از طرف ستاد نیست. ستاد کروبی تلاش می کند که در رابطه با دادن اطلاعیه و بیانیه ها از کلماتی استفاده نماید که تمام مسائل حقوقی را رعایت نماید تا کسی و کسانی نتواند با مستمسک قرار دادن قانون و استفاده کردن از آن اطلاعیه ها بهانه ای برای جلوگیری از حرکت های قانونی مردم و ما شوند. خیلی ها منتظر این هستند تا با سوء استفاده از قانون راه های قانونی ما را برای خواسته ما که ابطال انتخابات است سد نمایند. تنها اطلاعیه ها و بیانیه های که از سحام نیوز پخش می شود حرف ها و موضعگیری ستاد کروبی است.
آقای سعید رضوی فقیه گفت راهپیمائی که مجمع رحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی برای امروز اعلام کرده اند برگزار می شود و آقایان کروبی و موسوی و دیگر چهره های اصلاحات در آن شرکت می کنند.

استقرار نیروهای ضدشورش در میدان انقلاب
خبرنگار کردانه از تهران گزارش داد که هم اکنون ساعت
۱۴.۰۰ یگان ویژه ضد شورش در میدان انقلاب مستقر شده است. آنها مجهز به سلاح های ضد شورش و با تعداد بیشتر از همیشه در اطراف میدان مانور می دهند.

کروبی: پای حصر ایستاده ام
بامداد خبر: یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی و یکی از روزنامه نگاران نزدیک به وی در گفتگو با خبرنگار بامداد خبر اعلام کرده اند که مهدی کروبی تا آخرین لحظه اعلام کرده است که به تجمع امروز در میدان انقلاب خواهد رفت. وی در پاسخ به کسانی که پیامی از یکی از مقامات عالیرتبه برای او آورده بوده اند گفته است من تا پای حصر ایستاده ام و امروز به میدان انقلاب خواهم رفت.
قابل ذکر است که سایت حزب اعتماد ملی ساعاتی است که از دسترس خارج شده است و نیروهای امنیتی محمد قوچانی را نیز بازداشت کرده اند.

مجوزی صادر نشده است
وزارت کشور جمهوری اسلامی صبح روز شنبه اعلام کرد هیچ مجوزی برای تظاهرات امروز صادر نکرده است. در اطلاعیه ی وزارت کشور آمده است:
بدینوسیله باطلاع می‌رساند که شایعاتی مبنی بر اخذ مجوز راهپیمایی برای روز شنبه ٣
۰ خرداد از جریانات مختلف سیاسی در حال انتشار است که ضمن تکذیب آن باطلاع عموم مردم عزیز و هوشیار ایران می‌رساند، هیچ‌گونه مجوزی برای هیچ‌گونه تجمع و راهپیمایی در هیچ نقطه کشور صادر نشده است.
بدیهی است که با متخلفین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

از امروز با قاطعیت برخورد می کنیم
طراحان تجمعات با حکم قضایی مورد پیگرد قرار گرفته و دستگیر می‌شوند
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر این‌ که پلیس از امروز با تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد خواهد کرد، از پیگرد قانونی طراحان تجمعات غیرقانونی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش سرویس حوادث ایسنا، سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: متاسفانه به دنبال فراخوان‌هایی که بدون مجوز صورت می‌گرفت، مردم به دلیل اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن این فراخوان‌ها در تجمعات شرکت می‌کردند و جدا کردن صف مردم از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان سخت بود.
سردار رادان، آرامش و آسایش را حق مسلم مردم دانست و با بیان این ‌که پلیس از امروز به درخواست مردم و حکم قانون و اجرای مقررات با هرگونه تجمع غیرقانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد می‌کند، خطاب به طراحان تجمعات غیرقانونی گفت: کسانی که مردم را به خیابان‌ها می‌کشند بدانند، به حکم قضایی مورد پیگرد قانون قرار خواهند گرفت و دستگیر خواهند شد.
وی با تاکید بر این ‌که کسانی که مردم را به تجمع دعوت می‌کنند، باید پاسخگوی عواقب این تجمعات باشند، اضافه کرد: در چند روز اخیر
۴۰۰ نفر از ماموران نیروی انتظامی در درگیری‌های خیابانی مجروح شده‌اند.