چهارم تير

عکس : روی جلد مجله اشپيگل چاپ آلمان

فيلم : گزارشCNN - کشتار بهارستان: سوم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و چهارم ژوئن ۲۰۰۹ :

http://www.youtube.com/watch_popup?v=mEtVRgZ3Szw

 

ميرحسين موسوی در حبس خانگی است

خبرنامه گويا: بر اساس گزارش های موثق رسيده به خبرنامه گويا از روز دوشنبه گذشته هرچند رسما اعلام نمی شود اما مير حسين موسوی تقريبا در بازداشت خانگی است.

بر همين اساس از اين پس هرگونه برنامه ای که اعلام می شود ارتباطی به او ندارد و صرفا برای حمايت از او است. در همين حال قصد حکومت هم اين است که هرگونه حرکتی را به او نسبت دهند و او را مسئول اعلام کنند.

به گفته يک منبع موثق ديگر، همه رابطين او دستگير شده و هر روز تعداد تازه ای دستگير می شوند. اين درحالی است که همه کادر روزنامه کلمه سبز و کارکنان سايت کلمه بازداشت شده اند و در نتيجه سايت کلمه از کنترل نزديکان مهندس موسوی خارج شده است.

بر همين اساس حتی اعضای خانواده مير حسين موسوی نيز تحت نظر هستند.

به گفته اين افراد در حال حاضر تنها منابع موثق اطلاعيه های ستاد مردمی يا حاميان موسوی خواهند بودو تنها سايت قابل اعتماد نسيم فردا
nasimfarda.com معرفی شده است.

به گزارش نزديکان مهندس موسوی شمار دستگيرشدگان از مرز
۱۰۰۰ نفر گذشته و از خيلی ها خبری در دست نيست.

 

تجمع برای روز پنجشنبه به دعوت موسوی

به نوشته سايت موسوی در فيس بوک پنج شنبه 4 تیر ساعت 5 بعد از ظهر،عزاداری و یادبود شهدای خشونت های اخیر در کنار  مرقد صاحب شعار "میزان رای ملت است"، خمينی،  برگزار ميشود.  مير حسين موسوی در ادامه  نوشته است :  با پوستر های مربوطه به همراه یک شاخه گل، به  پیشنهاد حامیان عزیز. اطلاع رسانی وسیع توسط ایمیل و پخش پوستر ها به عهده شماست. رسانه شمایید.

‏پيام آيت الله منتظری در اعتراض به عملکرد نامناسب مسئولان و سرکوب مردم

‏‏بسم الله الرحمن الرحيم

(الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الظلم )‏

‏ ‏ملت بزرگوار و فهيم ايران
‏ ‏سلام و تحيت به پيشگاه شما مردم غيور و فداکار، که يک بار ديگر همچون‏ ‏گذشته های پر افتخارتان در صحنه سياسی و اجتماعی کشور، رشادت و‏ ‏بلوغ فکری خويش را به اثبات رسانديد و برای احقاق حقوق از دست‏ ‏رفته خود، صبورانه سختی ها را تحمل نموديد; ولی مسئولين امور با آن که به‏ ‏يقين می
دانند که همه منصب و مقامشان ثمره جانفشانی ها و از‏ ‏خود گذشتگی های شما ملت عزيز و بزرگوار است ، با کمال تأسف در برابر‏ ‏خواسته به حق شما مردم عزيز روشهايی اتخاذ نموده و به اعمالی دست زدند‏ ‏که در باور هيچ انسان منصفی نمی گنجد.

‏ ‏اينجانب که در حد توان خويش ، در مبارزات عليه رژيم گذشته و برقراری‏ ‏جمهوری اسلامی نقش داشته ام ، ضمن اظهار تأسف و ناراحتی از اين‏ ‏برخوردها و رفتارهای چند روز گذشته ، در برابر مردم احساس شرمندگی‏ ‏مینمايم و صراحتا اعلام میدارم که اسلام عزيز و سيره نبوی و منش‏ ‏علوی با رفتار حاکمان فعلی تفاوتی آشکار دارد. اين برخوردها و سياستها‏ ‏که زير لوای حاکميت دينی انجام میشود به يقين موجب بدبينی اقشار‏ ‏وسيعی از مردم به اصل اسلام و حاکميت دينی خواهد شد و زحمات‏ ‏ارزشمند علمای اسلام را از بين خواهد برد.
‏ ‏در کشور و نظامی که به اسلاميت و شيعه بودن خويش می
بالد چگونه در‏ ‏منظر و مرآی جهانيان و پس از گذشت فقط سی سال از پيروزی انقلاب و‏ ‏در حالی که هنوز توده های مردم صحنه های پايانی رژيم گذشته را به ياد‏ ‏دارند، تهران و برخی شهرهای بزرگ ديگر را به يک پادگان بزرگ تبديل‏ ‏کرده اند و با سياستهای غلط خود برادران نظامی و انتظامی را در مقابل‏ ‏مردم قرار داده اند و با راه انداختن مأموران لباس شخصی که خاطره ‏ ‏چماقداران شاه را در اذهان تداعی میکند، ناجوانمردانه به جان جوانان و‏ ‏مردان و زنان اين مرز و بوم تاخته و آنها را به خاک و خون میکشند. با‏ ‏انحصاری نمودن تمامی امکانات رسانه ای و تبليغاتی ، روشنفکران و‏ ‏فرهيختگان و دانشجويان که همگی چشم و چراغ و فرزندان اين ملت اند را‏ ‏وابسته به اجانب میخوانند و هر روز به بهانه ای واهی آنها را دستگير و‏ ‏زندانی مینمايند. اينان سرمايه های اين مملکت اند. چرا آمار فرار مغزها از‏ ‏کشور تا اين ميزان بالاست ؟
‏ ‏آيا اين گونه برخورد با مسائل موجب وهن اسلام و تشيع نمی شود؟! آيا‏ ‏روش و سيره پيامبر(ص ) و حضرت علی (ع ) که ما افتخار پيروی از آنان را‏ ‏داريم همين گونه بوده است ؟! رسول بزرگوار اسلام (ص ) و امير مومنان (ع )‏ ‏هيچ گاه مخالفان خود را دشنام نداده و به آنان تهمت نزدند، آنان را با شمشير‏ ‏ساکت ننموده و سياست ناپسند و نابخردانه خودی و غير خودی را در‏ ‏مورد مسلمين پياده ننمودند. اينکه عده ای نسبت به حکومت خودی بوده‏ ‏و بتوانند دست به هر جنايتی بزنند، به خوابگاه دانشجويان حمله نموده و آنها‏ ‏را مورد ضرب و شتم قرار داده و از طبقه بالا به پايين پرتاب کنند،‏ ‏قتل های زنجيره ای را انجام دهند و فرهيختگان اين ملت را وحشيانه ترور‏ ‏نمايند و از مجازات مصون باشند، با هيچ دين و آئينی سازگار نيست ;‏ ‏خصوصا با شريعت مقدس اسلام که پيغمبر آن ( رحمة للعالمين ) است و‏ ‏جانشين بر حق او به خاطر درآوردن خلخال از پای زن يهوديه می
فرمايد:‏ ‏اگر کسی از اين غصه بميرد بر او ملامتی نيست .
‏ ‏اينجانب برای کليه شهدا مخصوصا شهيدان چند روز گذشته علو درجات ، و‏ ‏برای بازماندگان غمديده آنان صبر جميل و اجر جزيل از خداوند متعال‏ ‏خواهانم .
‏ ‏توصيه من به ملت عزيز و بزرگوار ايران آن است که در کمال متانت و‏ ‏آرامش با آگاهی کامل خواسته های منطقی و بر حق خويش را پيگيری‏ ‏نمايند.
‏ ‏به مسئولين و سردمداران حکومتی سفارش می
کنم که با برخوردهای تند و‏ ‏غير عقلايی بيش از اين موجب بی اعتمادی ملت به آنان و جدايی مردم از‏ ‏نظام نگردند; و با دست برداشتن از لجاجت و اظهارات و عقايد اشتباه و‏ ‏تنگ نظری ، بين خود و مردم تفرقه ايجاد نکنند; و نسبت به اشتباهات‏ ‏انجام شده از مردم عذرخواهی نمايند; و با تشکيل هیأتی بی طرف و دارای‏ ‏اختيارات تام ، انتخابات اخير را به سرانجامی قابل قبول برسانند; و باور‏ ‏داشته باشند که مقامات دنيوی پايدار نبوده و ارزشی ندارد و آيه شريفه ‏ ( تلک الايام نداولها بين الناس ) را آويزه گوش کنند. اگر مردم شريف‏ ‏امروز خواسته های به حق خود را در اجتماعات آرام مطرح نکنند و‏ ‏مظلومانه سرکوب شوند، عقده هايی شکل خواهد گرفت که ممکن است‏ ‏بنيان هر حکومتی را هر چند مقتدر باشد برکند.
‏ ‏در پايان حقيقت مرگ و قيامت را به خود و همگی افراد گوشزد نموده و از‏ ‏خداوند متعال می
خواهم که توفيق ايمان و باور به ( انا لله و انا اليه‏ ‏راجعون ) را به همه ما عنايت بفرمايد. آمين رب العالمين .
‏ ‏والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته .

۳ تير ماه ۱۳۸۸‏
‏حسينعلی منتظری

 

اسامی تعدادی از دستگيرشدگان

براساس گزارش اعتماد ملى تاکنون محسن ميردامادي، عبدالله رمضان زاده، سيدمصطفى تاج زاده، سعيد حجاريان، محسن صفايى فراهاني، محسن امين زاده، على تاجرنيا، سعيد شيرکوند، حمزه کرمي، شهاب الدين طباطبايي، بهزاد نبوي، محمد توسلي، محمد عطريانفر، محمدعلى ابطحي، محمد قوچاني، جهانبخش خانجاني، على محقر، هدايت الله آقايي، عبدالله مومني، عبدالفتاح سلطاني، محمدرضا جلايى پور، احمد زيدآبادي، سعيد ليلاز، اردشير اميرارجمند، سميه توحيدلو، عماد بهاور، ژيلا بنى يعقوب، بهمن احمدى امويي، کيوان صميمي، عبدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادي، مازيار بهاري، اکبر بياتي، مجتبى پورمحسن، پيمان عارف، على وفقي، حمزه غالبي، سعيد نيکخواه، رضا همايي، ذاکري، هانيه يوسفيان، ضياءالدين نبوي، عليرضا خوشبخت، زهرا توحيدي، سجاد بازوند، مجيد دري، جواد امام، مجيد نيري، حجت اسماعيلي، محسن باستاني، مهرداد بال افکن، غفار فرزدي، مجيد جابري، رحمت الله اميري، روح الله رحيم پور، اميرحسين جهاني، على اشرف سلطانى آذر، رحيم ياوري، محمدرضا احمدى نيا، احمد افجه يي، مجتبى خندان، سعيد زراعت کار، روح الله شفيعي، على مهرداد، بهزاد باشو، سيدخليل ميراشرافي، روح الله شهسوار، على تقى پور، سعيد نورمحمدي، رضا شمس آبادى و اميرحسين شمشادى دستگير شده اند.

 

ديدار هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملى با هاشمى ،موسوى و رضايى

فارس
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى از ديدار هيئت رئيسه اين كميسيون با هاشمى رفسنجانى و ميرحسين موسوى و محسن رضايى خبر داد.
علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزارى فارس گفت كه هيئت رئيسه و روساى كميته‌هاى اين كميسيون امروز چهارشنبه با هاشمى رفسنجانى و ميرحسين موسوى ديدار كردند.
وى افزود: شب گذشته نيز هيئت رئيسه كميسيون به همراه روساى كميته‌ها با محسن رضايى ديدار كردند و قرار است در تداوم اين ديدارها و گفتگو‌ها، با مهدى كروبى و هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه نيز ديدارى صورت گيرد.
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در تشريح ديدار هيئت رئيسه و روساى كميته‌هاى اين كميسيون با محسن رضايى نامزد رياست جمهورى دهم اظهار داشت: كميسيون امنيت ملى در ادامه تلاش‌هاى خود جهت رفع مشكلات به وجود آمده پس از انتخابات تصميم گرفت تا هيئت رئيسه و روساى كميته‌هاى سه گانه با نامزد‌ها و شخصيت‌هاى موثر نظام ديدار كنند.
بروجردى افزود: در ديدار شب گذشته با محسن رضايى با او در خصوص تحولات اخير و انتظارات كميسيون از وى به عنوان شخصيتي‌ اثرگذار براى حل مشكلات موجود بحث و تبادل نظر شد كه خوشبختانه وى امروز با صدور بيانيه‌اى اعلام كرد به دليل شرايط موجود از پيگيرى اعتراض خود صرفنظر مي‌كنم كه موجب خرسندى است.
وى ادامه داد: در اين ديدار همچنين از رفتارها و مواضع انتخاباتى آقاى رضايى بخصوص نحوه مناظره وى با كانديداهاى رقيب در سيماى جمهورى اسلامى ايران تقدير شد.
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در خصوص ديدار هيئت رئيسه و روساى كميته‌هاى اين كميسيون با ميرحسين موسوى نيز گفت: در اين ديدار كه يك ساعت و 45 دقيقه طول كشيد در خصوص مجموعه روند تحولات انتخاباتى و حوادث پس از برگزارى انتخابات بحث و تبادل نظر شد.
بروجردى افزود: ‌در اين ديدار هيئت رئيسه كميسيون انتظارات خود را از آقاى موسوى نامزد رياست جمهورى دهم و از شخصيت‌هاى ملى جهت كمك به حل مشكلات موجود مطرح كرد و آقاى موسوى نيز ضمن تشريح ديدگاه‌هاى خود، علاقمندى خود را جهت حل مسائل به وجود آمده اعلام كرد.
وى ادامه داد:‌در اين نشست راه‌كارهايى عملى نيز به منظور پايان دادن به وضع موجود مورد تبادل نظر و بررسى قرار گرفت و مقرر شد رايزني‌ها با آقاى موسوى در اين راستا ادامه يابد.
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى در خصوص ديدار هيئت رئيسه و روساى كميته‌هاى سه گانه اين كميسيون با هاشمى رفسنجانى نيز توضيح داد: در اين ديدار با توجه به جايگاه و شخصيت رئيس مجلس خبرگان رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره انتخابات و تحولات پس از آن مذاكرات خوب و سازنده‌اى صورت گرفت.
بروجردى افزود: شركت‌كنندگان در اين جلسه از آيت الله هاشمى رفسنجانى تقاضاى مساعدت به حل مشكلات موجود را داشتند كه ايشان از اين درخواست استقبال كردند كه اميدواريم با تداوم رايزني‌ها هرچه سريع‌تر شاهد اقدامات عملى جهت پايان يافتن وضعيت جارى باشيم.
وى در پايان خاطرنشان كرد كه در اين ديدار علاوه بر او، حسين سبحانى نيا و اسماعيل كوثرى نواب رئيس كميسيون امنيت ملى و حسين ابراهيمى رئيس كميته سياست خارجي، پرويز سرورى رئيس كميته امنيت داخلى و كرمى رئيس كميته دفاعى و زهره الهيان عضو هيئت رئيسه كميسيون حضور داشتند.

 

ملاقات گروهی از نمايندگان مجلس با موسوی و رفسنجانی، دويچه وله

گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بطور جداگانه با ميرحسين موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی ديدار کردند. اين نخستين ديدار موسوی با مقام‌های حکومتی پس از آغاز بحران بر سرنتايج انتخابات در ايران است.

خبرگزاری آلمان به نقل از خبرگزاری "فارس"، از حاميان سرسخت محمود احمدی‌نژاد، خبر داد که گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۳ تير (۲۴ ژوئن) به ديدار ميرحسين موسوی و اکبر هاشمی رفنسجانی رفته‌اند.

بنابراين گزارش، علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس گفته است، موسوی و رفسنجانی در اين ديدارها برای رفع اختلاف‌ها بر سر نتايج انتخابات ابراز علاقه کرده‌اند. علاءالدين بروجردی هم‌چنين گفته است، ديدارهای ديگری نيز با ميرحسين موسوی پيش‌بينی شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، ديدار موسوی با نمايندگان مجلس، نخستين ديدار رسمی وی پس از آغاز بحران بر سر نتايج انتخابات در ايران است. موسوی و کروبی، دو نامزد انتخابات رياست جمهوی ۲۲ خرداد، نتايج اعلام‌شده از سوی وزارت کشور را غيرواقعی و غيرقابل قبول می‌دانند.

موسوی و کروبی دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم می‌کنند که در آرای شهروندان دستکاری اساسی کرده است. آنان خواهان ابطال انتخابات ۲۲ خرداد و برگزاری انتخابات جديد با نظارت ارگان‌های بی‌طرف هستند. جناح محافظه‌کار حکومت و بيش از همه‌ آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران بشدت با اين درخواست مخالفت می‌کند.

مخالفت با دخالت مجمع تشخيص مصلحت

يک روز پيش از ديدار گروهی از نمايندگان مجلس با ميرحسين موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله نوری، وزير کشور سابق و يکی از منتقدان جدی جناح محافظه‌کار حکومت، در بيانيه‌ای خواستار ارجاع بحران به مجمع تشخيص مصلحت شد. اما غلام‌حسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه با اين پيشنهاد مخالفت کرد. الهام علاوه‌بر سخنگويی دولت احمدی‌نژاد، عضو حقوقدانان شورای نگهبان نيز هست.

سخنگوی دولت گفت: «انتخابات مشکل ويژه‌ای ندارد که بخواهد نظام حقوقی را نقض کند و دور بزند.» الهام دخالت مجمع تشخيص مصلحت در بحران انتخابات را «بدعتی» ناميد که «عوارض نامطلوب دارد و نتيجه آن تامين حقوق ملت نيست.»

علاوه‌بر عبدااله نوری، علی لاريجانی، رييس مجلس نيز نسبت به دخالت مجمع تشخيص مصلحت در بحران اظهار تمايل کرده است. هم‌چنين محمدباقر قاليباف، فرمانده سابق نيروی انتظامی و شهردار کنونی تهران، روز گذشته بطور ضمنی از رفتار حکومت با معترضين به نتايج انتخابات انتقاد کرد و گفت: «بايد ابهامات مردم در مورد انتخابات رفع شود و نمی‌توان با زور اين موضوع را حل کرد.»

با وجود اين و عليرغم ادامه‌ی اعتراض‌ها به نتايج اعلام‌شده‌ی انتخابات، آيت‌الله علی خامنه‌ی برای دومين‌بار با ابطال انتخابات مخالفت کرد. او روز چهارشنبه در ديدار با گروهی از نمايندگان مجلس گفت: «من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست‌جمهوری، مصر به اجرای قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامی و مردم نيز به هيچ قيمتی زير بار زور نخواهند رفت.»

از هنگام اعلام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پيروز انتخابات، تهران و شماری ديگر از شهرهای ايران شاهد درگيری و زدوخورد ميان معترضين به نتايج انتخابات و نيروهای امنيتی و انتظامی است. تاکنون دست‌کم ۱۷ نفر در اين درگيری‌ها جان خود را از دست داده‌اند و صدها نفر از فعالان سياسی و خبرنگاران بازداشت شده‌اند.

يک هيات از حقوق دانان اروپايی همراه با رييس اتحاديه اروپا به ايران می رود

راديو آلمان: هانس گرت پوترينگ، رئيس پارلمان اروپا شامگاه روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن اعلام کرد، اين پارلمان هيئتی از حقوقدانان را برای بررسی وضعيت پر تنش بعد از انتخابات رياست جمهوری به ايران مي‌فرستد. به گزارش خبرگزاری رويترز، رياست اين هيئت را خود پوترينگ برعهده خواهد گرفت.
بدنبال ملاقات‌‌های متعدد خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل با رئيس و اعضای پارلمان اروپا، و درخواست فوری ايشان برای اعزام هئيتی به ايران جهت بررسی نقض گسترده حقوق بشر و برقراری آرامش در اين کشور، رئيس پارلمان اروپا به اين درخواست پاسخ مثبت داد.
از آغاز ناآرامي‌ها در ايران شيرين عبادی در تلاش بود توجه مجامع و نهادهای بين‌المللی را به وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران جلب کند. خانم عبادی مي‌گويد آنچه اين‌روزها در ايران در جريان است، نقض گسترده حقوق بشر است و مجامع بين‌المللی بايد در برابر آن عکس‌العمل نشان دهند.
برای نخسين‌بار است که رئيس پارلمان اروپا خود هيئت اين پارلمان را سرپرستی مي‌کند. پوترينگ در اين باره گفت: ,من هرگزچنين کاری نکرده بودم. اما از آنجايی که خشونت عليه مردم در ايران بسيار شديد و مهم است، من خودم به‌عنوان رئيس پارلمان اتحاديه اروپا به ايران مي‌روم تا همبستگی خود و اعضای پارلمان اتحاديه اروپا را با مردم ايران ابراز کنم.,
پوترينگ از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران خواست حقوق و آزادي‌های بنيادين شهروندان خود را رعايت کنند. وی گفت: ,نقض مستمر آزادي‌ بيان و آزادی تجمع توسط مقام‌های ايرانی به هيچوجه پذيرفته نيست.,
شيرين عبادی از بان کي‌مون، دبيرکل سازمان ملل نيز خواسته است که نماينده ويژه‌ای به ايران بفرستد. گفته مي‌شود بان کي‌مون نيز در صدد اعزام هئيتی به ايران است تا نقض حقوق بشر را بررسی و نسبت به توقف آنها اقدام کند.

 

شرح آنچه در هجوم به روزنامه کلمه سبز اتفاق افتاد //فتنه گران بدنبال جعل کانون های فتنه!

نسيم فردا  : این روزها رسانه های دولتی دست اندرکاران پروژة «دیگر» سازی منتقدان نتایج ریاست جمهوری و در رأس آنها، آقای مهندس موسوی هستند. یکی از قطعات این پروژه، تبدیل قضیة اشغال دفتر روزنامة کلمة سبز در میدان هفتیم تیر است که با ذوق زدگی فراوان، از آن به عنوان کشف یکی از ستادهای بحران ساز نام برده می شود. هرچند مردم آگاه ایران با اینگونه شگردها به اندازي کافی آشنا هستند، اما دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی(فرزند شهید بهشتی) از سردبیران روزنامه کلمه سبز گزارش کاملی از آنچه در روز دوشنبه گذشته اتفاق افتاد ارائه کردند که پیش روی شما است:
بعد از ظهر روز دوشنبه 1/4/88 بخشی از کارکنان روزنامة کلمة سبز برای دریافت دستمزد و نیز برنامه ریزی برای راه اندازی مجدد، در دفتر روزنامه واقع در میدان هفتم تیرماه حضور یافتند. عده ای از افراد با لباس شخصی به نگهبانی دستور باز کردن درهای ساختمان می دهند که وی مطابق دستورالعمل مدیریت ساختمان و بر اساس هشدارهای شورای امنیت کشور مبنی بر احتمال حملة آشوب طلباان، امتناع کرده و موضوع را به مدیریت اطلاع می دهد. معاون سردبیر برای ادارة مسأله به نگهبانی رفته و از آن افراد که ادعا می کردند از از طرف پلیس امنیتی آمده اند می خواهد تا حکم ورود و بازرسی را نشان دهند که با امتناع افراد مذکور مواجه می شود. سرانجام گروه مذکور با شکستن حفاظ در وارد ساختمان شده و ضمن حبس کارکنان در اتاق های کارشان، به تفتیش مکان می پردازند. در این اثنا اینجانب از وضعیت مطلع شده و به دفتر روزنامه رفته و از سرگروه مربوطه علت امر را جویا شدم. به ادعای ایشان گزارش شده بود که از بالای ساختمان برخی از افراد مشغول گرفتن عکس از میدان مملو از نیروهای امنیتی و نیز گروه هایی از مردم معترض بوده اند. همچنین، بنا بر گزارش یکی از همسایگان، دو نفر از پشت ساختمان و از طریق حیاط منزل مجاور گریخته اند که بعدا معلوم شد نگهبان و پیک روزنامه بوده اند که دچار وحشت شده و اقدام به فرار نموده اند. به هنگام مذاکره با گروه تفتیش متوجه شدم که به علت وجود تصاویر آقای موسوی بر روی تابلوهای اعلانات که از روزهای قبل از تعطیلی روزنامه باقیمانده بود، دارای این تصور بودند که گویی مکان مذکور ستاد مخفی هدایت تظاهرات خیابانی است و افراد حاضر در آن هم از اعضای فعال آن ستاد است. توضیح داده شد که همانطور که تابلوی بزرگ سردر ساختمان نشان می دهد، مکان متعلق به دفتر روزنامة کلمة سبز است. متأسفانه با وجود رفتار مؤدبانة سرگروه مذکور و توضیحات لازم، کلیة رایانه ها، لوح های فشرده و اوراق جمع آوری شد و کارکنان روزنامه بازداشت و با ون به مقر پلیس منتقل گشتند. این کل داستانی است که آشوب طلبان واقعی مستقر در روزنامه های دولتی با آب و تاب به عنوان کشف کانون فتنه از آن نام می برند. ملت شریف و بزرگوار ایران اما، بخوبی از مسیر حوادث آگاه است و تسلیم اینگونه جوسازی ها نخواهد شد. در این میان، کسانی که مردم را هیچ می انگارند در تارهای انگاره های خود گرفتارند. آیا روزی بیدار خواهند شد؟

انصراف آمریکا از دعوت دیپلماتهای ایرانی

راديو فرانسه : آمریکا از دعوت دیپلماتهای ایرانی برای شرکت در جشن چهارم ژوئیه (جشن ملی آمریکا) منصرف شد. دیروزچهارشنبه کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که با توجه به رویدادهای روزها اخیر (در ایران) دیگر این دعوت اعتباری ندارد. رابرت گیبس سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آمریکا توضیح داد که مراسم چهارم ژوئیه به منظور بزرگداشت آزادی بیان، آزادی مذهب ، آزادی گردهم آئی صلح طلبانه وآزادی مطبوعات برپا می شود. با اشاره ای تلویحی به آنچه در ایران می گذرد، وی افزود که عدم دریافت پاسخی از سوی ایران شگفت آورنیست و به همین علت واشنگتن از دعوت دیپلماتهای ایرانی برای شرکت در مراسم جشن ملی درسفارت خانه هایش منصرف شده است.
 
هیلاری کلینتون وزیرامورخارجۀ آمریکا نیزاز سفرای آمریکا ئی خواسته است دعوت نامه های ارسالی به دیپلماتهای ایرانی را لغو کنند. درنامه ای وزیرامورخارجۀ آمریکا تذکر داده است که "متاسفانه شرایط تغییر یافته است و با توجه به بی عدالتی هائی که در ایران رخ داده و ازسوی واشنگتن نیز محکوم شده است، حضور دیپلماتهای ایرانی درمراسم چهارم ژوئیه جایز نیست".
 
در تاریخ دوم ژوئن گذشته، وزارت امورخارجۀ آمریکا "احتمال" دعوت از دیپلماتهای ایرانی دراین جشن را اعلام کرده بود.

 

نماینده محسن رضایی: سخنگوی شورای نگهبان خلاف می گوید


بی بی سی : یک عضو ستاد انتخاباتی محسن رضایی به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود آرای آقای رضایی در بازشماری "کاهش هم داشته است"، واکنش نشان داد و او را به "خلاف گویی" متهم کرد.
علی احمدی، نماینده آقای رضایی برای پیگیری شکایات انتخاباتی، روز چهارشنبه ۳ تیر (۲۴ ژوئن) گفت که بازشماری آرا "به دلیل عدم همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچ یک از استان ها و حوزه های مورد توافق صورت نگرفته است".
پیش تر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از اعلام انصراف آقای رضایی از پیگیری شکایتش استقبال کرده بود، اما در عین حال گفته بود: "نتایجی که از بازشماری های صورت گرفته به دست آمد، نشان از افزایش میزان آرای آقای رضایی ندارد و در یکی دو مورد کاهش هم داشته است".
اما سخنگوی آقای رضایی انجام بازشماری آرا را تکذیب می کند.
آقای احمدی گفته است: "بیش از ۲۰۰ نماینده محسن رضایی از روز ۳۱ خرداد به مدت ۲ روز در ۸۰ حوزه انتخابیه مورد توافق با شورای نگهبان آماده بازشماری آرا بودند، اما ضمن عدم دریافت اطلاعات مورد نیاز به دلیل عدم همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچ یک از استان ها و حوزه های مورد توافق، بازشماری آرا تا پایان مهلت قانونی آغاز نشد".
او گفته است: "در استان کرمانشاه هم که بازشماری آغاز شده بود، به دلیل عدم دسترسی نمایندگان آقای رضایی به فرم های کنترلی لازم و فرم های کلیدی ۲۲، ۲۳، ۲۸ و ۲۹ بازشماری در همان ابتدا متوقف شد.
در همین حال وزارت کشور ایران تصویر صورت جلسه هایی را در سایت رسمی خود منتشر کرده است که به شهرستان های روانسر، گیلانغرب و صحنه در استان کرمانشاه مربوط است و امضاهایی به عنوان امضای نمایندگان آقای رضایی زیر آن دیده می شود.
بر اساس این ۳ صورتجلسه، بازشماری بعضی صندوق ها انجام شده و تغییری در نتیجه مشاهده نشده است.
اما نماینده آقای رضایی گفته است: "ما خواستار آن بودیم که حداقل برگه های تعرفه موجود در هر صندوق با ته برگ های تعرفه تطبیق داده شود، یا لااقل مطمئن شویم که دستخط و رنگ خودکار نویسنده اطلاعات تعرفه با رأی نوشته شده در آن یکی است، که این امکان فراهم نشد".
آقای احمدی می گوید پیش تر با شورای نگهبان بر سر این موارد توافق شده بود، "اما علی رغم این توافق بازشماری صورت نگرفت".
مقایسه دستخط و خودکار به کار رفته در نوشتن برگ رأی و ته برگ ها از این جهت اهمیت دارد که اگر هر دو را یک نفر نوشته باشد، نشان می دهد که تقلب صورت گرفته است.
نماینده آقای رضایی هشدار داده است که اگر شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور آنچه را در مورد کاهش رأی آقای رضایی در بازشماری گفته اند تکذیب نکنند یا به گفتن چنین سخنانی ادامه دهند، "مجبور خواهیم شد مکاتبات با شورای نگهبان و دلایل و مستنداتی که منجر به انصراف و عدم پیگیری آقای رضایی از بازشماری آرا شده است را منتشر کنیم".

 

بیش از 50 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم
کمیته ی انضباطی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج در هفته ی آخر سال تحصیلی بیش از 50 نفر از دانشجویان دانشگاه را احضار کرده است .
در میان احضارشدگان ،اعضای انجمن اسلامی دانشجویان(تاسیس 1349) حضور دارند :آقایان حمزه جوانمرد ،محمد قدس ،محمد شریفی ،امین شجاع ،بهروز علوی ،هادی بینش ،مهران عباسی زاده ،سینا حسینی و امجد صالحی .
در همین راستا دیگر فعالین دانشجویی نیز احضار شده اند :امین آریا ،صدرا بلوکی ،احد رضاییان ،مظاهر بابا مراد ،دلاور نظریان ،مجید قبادی ،سبحان بازوند .
همزمان با این احظارها دانشجویان دیگری به صورت گسترده به کمیته ی انظباطی فرا خوانده شده اند .
تا به حال از میان احظار شدگان آقای رضاییان به یک ترم منع از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم گشته است.
در همین رابطه محمد شریفی عضو انجمن اسلامی دانشجویان(تاسیس 1349) می گوید :دانشگاه قصد دارد در راستای سرکوب دانشجویان با صدور احکام سنگین که منجر به اتمام سنوات تحصیلی برخی از دانشجویان شده ،زمینه ی اخراج آنها را فراهم نماید .
وی می افزاید : احضار دانشجویان در آخر سال تحصیلی و فصل امتحانات با هدف جلوگیری از اعتراض دانشجویان در دانشگاه می باشد .
لازم به ذکر است طی مراجعه تعدادی از دانشجویان به کمیته ی مذکور علت احضار آنها شرکت در تجمعات اعتراضی در طول سال به خصوص اعتراض به تقلبات گسترده در انتخابات ،تهیه و توزیع نشریات دانشجویی ،درگیری فیزیکی با دانشجویان ارزشی دانشگاه که گفتنی است همه ی این درگیری ها با اهداف قبلی و کاملا کنترل شده توسط نیروهای ارزشی دانشگاه برنامه ریزی شده بود و بسیاری اتهامات واهی مانند برهم زدن نظم دانشگاه ،تشویش اذهان عمومی و . . . می باشد .

 

دستگیری 70 نفر از اساتید دانشگاه

سوم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و چهارم ژوئن ۲۰۰۹

70 نفر از اساتید عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه های کشور دستگیر شدند.
به گزارش «کلمه»، عصر امروز مهندس میرحسین موسوی جلسه ای با اساتید عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه های کشور داشت که بعد از این دیدار 70 نفر از افراد حاضر در جلسه دستگیر شدند.
درباره مکانی که این اساتید دانشگاه را به آنجا منتقل کردند اطلاعی در دسترس نیست.

 

رویدادهای ایران در روزنامه‌های بریتانیا

سوم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و چهارم ژوئن ۲۰۰۹

بی بی سی  : روزنامه های بریتانیا به مانند روزهای اخیر در شماره های روز چهارشنبه 24 ژوئیه به مسایل و اتفاقات ایران توجه نشان داده و به آن پرداخته اند.
روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی به قلم دمین مک الروی به خشم باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از کشته شدن چند نفر در تجمع های اعتراضی ایران اشاره کرده است. آقای اوباما در سخنان روز گذشته خود "ارعاب، ضرب و شتم و بازداشت های چند روز گذشته" در ایران را محکوم کرد اما تاکید کرد که آمریکا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت می شناسد و در امور داخلی این کشور دخالت نمی کند.
این رویکرد آقای اوباما به نظر نویسنده این مطلب، تغییر مواضع پیشین آمریکا است که طی روزهای گذشته موضعی محتاطانه در قبال رویدادهای ایران در پیش گرفته بود.
نویسنده این گزارش با اشاره به مرگ ندا آقا سلطان نوشته است رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود به شجاعت زنان ایران اشاره کرده و گفته است: "ما زنان شجاعی را مشاهده کرده ایم که در برابر سبعیت و تهدیدها ایستادگی کرده اند، و تصویر آزاردهنده زنی را دیده ایم که در خیابان تا حد مرگ خونریزی کرد."
این روزنامه همچنین می نویسد که نیروهای امنیتی ایران از روز گذشته به جمع کردن پوسترها و تصاویرندا آقا سلطان از خیایان ها کرده اند. این زن جوان به چهره ناآرامی های اخیر در ایران تبدیل شده است. او به دنبال کشته شدن در حین تجمع های اعتراضی لقب "فرشته آزادی" گرفته است.
دیلی تلگراف می نویسد خویشاوندان او گفته اند مسئولان اصرار کرده اند که خانم آقا سلطان در جایی دفن شود که برای "آشوبگران" کشته شده در نظر گرفته شده و برپایی مراسم یادبود برای او ممنوع شده است.
روزنامه تایمز لندن نیز در مطلبی به قلم برونون مدوکس به تحولات روابط ایران و بریتانیا در سایه تحولات اخیر در ایران اشاره کرده و می گوید ایران بیش از بریتانیا در این ماجرا ضرر می کند. این نویسنده دلیل خود را در روابط تجاری و استفاده ایران از لندن به عنوان پایگاهی برای دیپلمات ها و روزنامه نگاران ذکر کرده است.
این نویسنده می گوید حکومت ایران گمان می کند این بهای کمی است و می خواهد از شک و تردید ایرانی ها نسبت به دخالت بریتانیا در مسایل ایران به نفع خود استفاده کند اما این خطر برای ایران وجود دارد که بریتانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا را نیز وارد ماجرا کند.
به نوشته تایمز، ایران در بریتانیا 27 دیپلمات دارد در حالی که بریتانیا 22 دیپلمات در ایران دارد. 48 روزنامه نگار و خبرنگار ایرانی نیز در بریتانیا حضور دارند.
روزنامه گاردین نیز به قلم یان بلک، سردبیر خاورمیانه ای خود به روابط ایران و بریتانیا پرداخته و نوشته است اقدام ایران در اخراج دو دیپلمات بریتانیایی از ایران که با واکنش بریتانیا مواجه شد، پس از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای، رهبر ایران که از بریتانیا به طور خاص نام برد، غافل کننده نبود.
روزنامه فایننشال تایمز نیز سخنان اوباما در باره ایران را پوشش داده که از برخورد حکومت ایران با معترضان انتقاد کرده است. این روزنامه می گوید تا کنون رئیس جمهوری اوباما از استفاده از زبانی قوی در مورد شرایط موجود خودداری کرده بود.
روزنامه ایندیپندنت نیز در گزارشی به شدت گرفتن نبرد دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا اشاره کرده و به سفت و سخت تر شدن مواضع باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در قبال رویدادهای ایران پرداخته است.
این روزنامه همچنین بار دیگر به مرگ ندا آقاسلطان پرداخته و نوشته که مقام های دولتی برپایی مراسم یادبود و عزاداری برای او را ممنوع کرده اند و به دوستان و خویشان او گفته اند که در این باره در ملا عام سخن نگویند. این روزنامه نوشته که در این حال مقام های ایرانی نتوانسته اند جلوی پخش شدن داستان این دختر جوان را که در تجمع های اعتراضی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد، بگیرند.

• ایران | 25.06.2009

بازداشت‌های سیاسی در ایران ادامه دارد

 

سرکوب معترضان توسط پلیس

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: سرکوب معترضان توسط پلیس

ابعاد بازداشت‌های سیاسی در ایران روز به‌روز گسترده‌تر می‌شود. روز گذشته ۷۰ مدرس دانشگاه کمی پس از ملاقات با میرحسین موسوی بازداشت شدند. تاکنون دست‌کم ۱۰۰۰ فعال سیاسی بازداشت شده‌اند که همگی ممنوع‌الملاقات هستند.

 

وبسایت «کلمه»، یکی از منابع خبری نزدیک به میرحسین موسوی در آخرین ساعات روز چهارشنبه ۳ تیر (۲۴ ژوئن) خبر داد، ۷۰ تن از اساتید دانشگاه بازداشت شده‌اند. بنا به نوشته‌ی وبسایت کلمه، این بازداشت‌ها پس از دیدار اساتید عضو «انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌های کشور» با میرحسین موسوی صورت گرفته است. درباره مکانی که این اساتید دانشگاه را به آنجا منتقل شده‌اند اطلاعی در دسترس نیست.

بازداشت این عده، آخرین مورد از بازداشت‌های گسترده‌ی سیاسی در ایران است که پس از انتخابات ۲۲ خرداد آغاز شده است. گفته می‌شود تاکنون بیش از هزار نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و شهروندان دیگر بازداشت شده‌اند.

اکثر رهبران و اعضای ارشد احزاب و سازمان‌های اصلاح‌‌طلب و منتقد حکومت، مثل جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی ایران، حزب کارگزاران سازندگی، ملی- مذهبی‌ها و نیز اکثر اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بازداشت شده‌اند. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالین مدنی مستقل نیز جزو بازداشت‌شدگان هستند.

نقش سعید مرتضوی

فعالین سیاسی و مدنی بازداشت‌شده ممنوع الملاقات هستند. قاضی سعید مرتضوی، دادستان تهران به خانم فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده از رهبران بازداشت‌شده‌ی جبهه مشارکت گفته است، «مصطفی تاج‌زاده و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی بازداشت شده ممنوع‌الملاقات هستند.» گفته می‌شود شماری از بازداشت‌شدگان، از جمله آقایان مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده وعبدالله رمضان‌زاده برای اعتراف‌گیری زیر فشار قرار گرفته‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که درباره‌ی ابعاد کم‌‌سابقه‌ی بازداشت در ایران منتشر کرد، نوشته است: «سعید مرتضوی، دادستان بدنام ایرانی مسوول تحقیقات از رهبران و مقام‌های حزبی اصلاح‌طلبان است.»

قاضی سعید مرتضوی، دادستان تهرانBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  قاضی سعید مرتضوی، دادستان تهران سارالی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه می‌گوید: «ایران در معرض سرکوب خودسرانه معترضانی است که هم اکنون جانشان را بر سر این راه گذاشته و به دستگیری بیش از هزار نفر انجامیده است. نقش سعید مرتضوی در این سرکوب‌ها نشان می‌دهد که مقام‌های ایرانی خود را برای طرح اتهام‌های ساختگی علیه مخالفان آماده می‌کنند.»

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود نوشت: «پس از آن که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۹ ژوئن دستور داد اعتراض‌ها به نتایج سئوال‌برانگیز انتخابات پایان بپذیرد، ماموران امنیتی ایران سرکوب گسترده‌ای را برعلیه معترضان آغاز کردند.»

بازداشت‌شدگان در زندانهای انفرادی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سپس با اشاره به سوابق قاضی مرتضوی در توقیف رسانه‌ها، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه  و اخذ اعتراف‌های اجباری نوشته است: «نقش مرتضوی در سرکوب‌های تهران باید زنگ‌های خطر را برای کسانی که با سابقه وی آشنا هستند به صدا در بیاورد.»

دیده‌بان حقوق بشر به نقل از خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها نوشت: «بسیاری از بازداشت‌شدگان در زندانهای انفرادی هستند بدون آن که به وکیل و یا خانواده‌ی خود دسترسی داشته باشد. همچنین اتهام مشخصی علیه آنها اقامه نشده، موضوعی که نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشری است که ایران نیز ملزم به رعایت آنهاست.»

همسر یکی از فعالین سیاسی  بازداشت‌شده به دیده‌بان حقوق بشر گفته است، نگران است که همسرش برای قبول اتهامات واهی تحت فشار قرار گیرد.

MM/MS