دانشجويي كه در واقعه حمله شبانه چماقداران به كوي دانشگاه تا سر حد مرگ كتك خورده . اين كتك زدنها فقط از چماقداراني برمياد كه واقعه 18 تير ماه رو رقم زدند و حالا مجلس و نيروي انتظامي بدرد نخور فقط فرماليته و براي خالي نبودن عريضه در حال پيگيري عاملين حمله هستند در حالي كه الان حتي بچه هاي دبستاني هم ميدونند كه چه كساني حمله كردند , چرا حمله كردند و از كجا دستور ميگيرن. فقط نميدونم بعد از اين حمله و درست كردن چنين قياقه هايي از جوون هاي متفكر ما ميتونن باز هم اسم حضرت علي و امام حسين بيارن ؟؟ باز ميتونن اسم عدالت و مهرورزي رو بيارن ؟؟ نه حتما خواهند گفت اين كار ما نبوده , كار دشمن , اسرائيل و آمريكا و ....بوده . خدا اين دشمن رو از شما نگيره كه اگه نبود چه خاكي ميخواستيد سرتون بكنين . درضمن اين جوان دانشجو هنوز توي كماست آرزو ميكنيم كه مقاومت كنه و تسليم مرگ نشه .

7080870.jpg