نامه ی سینماگران جهان به مقامات ایران

جعفر پناهی و محمد رسول اف را آزاد کنید

 

ده ها هنرپیشه و هنرمند از کشورهای مختلف جهان با امضای نامه ای خواهان آزادی هنرمندان ایرانی دربند شدند ...

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه 
۱٨ اسفند ۱٣٨٨ -  ۹ مارس ۲۰۱۰

اخبار روز: ده ها تن از سینماگران و هنرمندان از کشورهای مختلف جهان با امضای نامه ای خواهان آزادی جعفر پناهی و محمد رسول اف در سینماگر دربند ایرانی شدند. به گزارش فرهنگ سرای پویا، متن این نامه و امضاهای آن به شرح زیر است:

مقام های دولت ایران!

بازداشت سینماگران ایرانی جعفر پناهی و محمدرسول اف خشم می آفریند.
ما امضاء کنندگان (سینماگران و هنرمندان) در اروپا، امریکا و سایر کشورهای جهان خواهان آزادی فوری جعفر پناهی و محمد رسول اف دو سینماگر برجسته ایرانی هستیم که درهنگام فیلمبرداری دستگیر شده اند.

۱- لویندسکر گدرون (آلمان) ۲- والانتینا فوساتی (سوئیس) ٣- ژاک برتوچی (بلژیک) ۴- فرانسین کارپن (فرانسه) ۵- سوفی کلمان (فرانسه) ۶- دریوس جابولنسکی (لهستان) ۷- لورنزو بورلاندو (ایتالیا) ٨- استفان برادلی (فرانسه) ۹- گارسیا ولاسکو (اسپانیا) ۱۰- لیندا پریسر (انگلیس) ۱۱- پیلیس موله (فرانسه) ۱۲- اعضای فستیوال بین المللی فیلم سینه دو ژیژون (ایتالیا) ۱٣- کریستین شلما (فرانسه) ۱۴- موتوس سوراک (ایتالیا) ۱۵- اولگا کولسزار (رومانی) ۱۶- هانری رسامبلات (بلژیک) ۱۷- ادام سزبو (رومانی) ۱٨- فردریک توپین (فرانسه) ۱۹- کلود بور (بلژیک) ۲۰- ژوئل بومردر (ایتالیا) ۲۱- ژووان بلوم (بلژیک) ۲۲- اکسماشر جوسیکا (بلژیک) ۲٣- ژاک بلوک (بلژیک) ۲۴- ژولین کاسمیر (بلژیک) ۲۵- ژوسوز ساستار دومینگو (اسپانیا) ۲۶- اوتولیو گارسیا گوبه او (اسپانیا) ۲۷- پالولا بروکوز (کلمبیا) ۲٨-   میرنا لیست هرناندس (کواتمالا) ۲۹- سیلوا ناواروس (اسپانیا) ٣۰- مارکانتونیا لوناردی (ایتالیا) ٣۱- شال ملانی (فرانسه) ٣۲- فیلیپ بیشون (فرانسه) ٣٣- ژوزه مونیرو (پرتغال) ٣۴- پاتریک شوملا (فرانسه) ٣۵- آ. کلمن (رومانی) ٣۶- تیری لونوول (فرانسه) ٣۷- میشل وان لوین (فرانسه) ٣٨- عبدالرحمان سوسیکو (فرانسه) ٣۹- نیکولا هوگ (انگلیس) ۴۰- ادریسکو الاپولو (ایتالیا) ۴۱- کاپوس کریستیان (فرانسه) ۴۲- ایکسموکان فلور (گواتمالا) ۴٣- فرانسوا سیمون (فرانسه) ۴۴- فانی والبرگ (فرانسه) ۴۵- مریلا براسیلینی (ایتالیا) ۴۶- ماجا ویسر بندیت (اتریش) ۴۷- فردریک سابورود (فرانسه) ۴٨- باربارا زهارنسکا (اسلواکی) ۴۹- ایزابل گرینبرگ (بلژیک) ۵۰- شو داوی (فرانسه) ۵۱- ایرا وان ژیانانت (آلمان) ۵۲- ویدا حاجبی (فرانسه) ۵٣- ماری باندیس (فرانسه) ۵۴- النا کاندیوت (پرو) ۵۵- مونالا نوولی (آلمان) ۵۶- کارل پروکوپ (فرانسه) ۵۷- موسی سلطان (فرانسه) ۵٨- الین دو بوا (بلژیک) ۵۹- سیسکات فران (فرانسه) ۶۰- پییر شوله (فرانسه) ۶۱- مارین فور (فرانسه) ۶۲- ماتیلد پیکون (فرانسه) ۶٣- نادین نائوس (فرانسه) ۶۴- روژه اندریوکس (فرانسه) ۶۵- لورانس گارل (بلژیک) ۶۶- لورن گارل (بلژیک) ۶۷- لورانس برونبرگ (فرانسه) ۶٨- ایرینا کرون (فنلاند) ۶۹- محمد صالح (فرانسه) ۷۰- شارلوت اونولد (فرانسه) ۷۱- آلن ژلان (فرانسه) ۷۲- سارا بلانازی (ایتالیا) ۷٣- شانتال دنوکس (استرالیا) ۷۴- کارلوس الستوروی (اسپانیا) ۷۵- آنا کلوبو (ایتالیا) ۷۶- الیزابت وری (فرانسه) ۷۷- ماهاری سوگید (افریقا) ۷٨- ریچارد نوردهل (کانادا) ۷۹- جمس کاندت (کانادا) ٨۰- کریستا هولو (رومانی) ٨۱- بیلگ الیف توران (ترکیه) ٨۲- ژروم دیامان برگر (فرانسه) ٨٣- بریژیت برگ (فرانسه) ٨۴- ژوئل سریا (فرانسه) ٨۵- کاترین ریشارد (لوگزامبورگ) ٨۶- ژوئل فارک (فرانسه) ٨۷- پاتریک شه رو (فرانسه) ٨٨- خالد گربال (فرانسه) ٨۹- نیکوس واواریس (یونان) ۹۰- مونیکا گوتی (ایتالیا) ۹۱- فرانسسکو کاستولاری (ایتالیا) ۹۲- امانوئلا لیورانی (ایتالیا) ۹٣- دانیل بالدوتو (ایتالیا) ۹۴- اگبرت فان ویناگاردن (آلمان) ۹۵- مارکوس دفنر (ایتالیا) ۹۶- سقید ماهاری (افرایقا) ۹۷- پارتا پراتیم موکرج (هند) ۹٨- مادلنا لیمونتا (ایتالیا) ۹۹- ژیرلیند سوینر (ایتالیا) ۱۰۰- استفانیا اینکاگنولی (ایتالیا) ۱۰۱- جانجا کرالج (فرانسه) ۱۰۲- آلبرتو اسپادوفورا (ایتالیا) ۱۰٣- والریا دو لوکا (ایتالیا) ۱۰۴- مارک سومجا (بلژیک) ۱۰۵- کوش نیلس (بلژیک) ۱۰۶- ماریا باربیوری (چین) ۱۰۷- پولین کلیجر (هلند) ۱۰٨- ورنر شومن (آلمان) ۱۰۹- ورونیک کومولین (فرانسه) ۱۱۰- روساریو رودریگوس (آرژانتین) ۱۱۱- ژورژ لولیس (امریکا) ۱۱۲- بوریس ماتیک (کرواسی) ۱۱٣- مینینی فرارا (ایتالیا) ۱۱۴- ماریا گالو (ایتالیا) ۱۱۵- دنیس راباگلیا سوئیس) ۱۱۶- سیلویا پولاتو (ایتالیا) ۱۱۷- میرا استولاوا (بلژیک) ۱۱٨- الیزابتا لودولی (ایتالیا) ۱۱۹- توبیا ایشموسکی (آلمان) ۱۲۰- گیوسوپین مانین (ایتالیا) ۱۲۱- یان کارنژی (هلند) ۱۲۲- النا کونادیس (آلمان) ۱۲٣- دیاس ساندرین (فرانسه) ۱۲۴- پاتریک ماتهیس (بلژیک) ۱۲۵- نیکولا لاسنیبات (شیلی) ۱۲۶- گریگوری تودولا (فرانسه) ۱۲۷- پوکا لانوروا (فنلاند) ۱۲٨- جیری کونسنی (چکسلواکی) ۱۲۹- انیل وبستر (هلند) ۱٣۰- اوا ترفو (فرانسه) ۱٣۱- گلندا مانزتو (فرانسه) ۱٣۲- پتر گوتورف (امریکا) ۱٣٣- ژوزف مویرسوان (ایتالیا) ۱٣۴- کارلا استابیولی (ایتالیا) ۱٣۵- مارجا پالاسالو (فنلاند) ۱٣۶- اگزاویه برمودس (اسپانیا) ۱٣۷- الکساندرو مینوسترینی (ایتالیا) ۱٣٨- ژارد کاتسیان (امریکا) ۱٣۹- پتری کمپینون فنلاند) ۱۴۰- ساتو الو (فنلاند) ۱۴۱- اتونیا نایم (فرانسه) ۱۴۲- بوردیه اورلی (فرانسه) ۱۴٣- ونسان فلوشار (فرانسه) ۱۴۴- هوبر لااوت (فرانسه) ۱۴۵- سسیل نهوبواکن (فرانسه) ۱۴۶- الکساندرا اشنایدر (فرانسه) ۱۴۷- تیبو براک (فرانسه) ۱۴٨- میلت هوگنر (آلمان) ۱۴۹- ژولین پریر (فرانسه) ۱۵۰- تونژ برن (سوئیس) ۱۵۱- سوزان بنفاتو (امریکا) ۱۵۲- الکساندرا آرنال (فرانسه) ۱۵٣- لویس البرت سروت (فرانسه) ۱۵۴- جوکا پکا والکواپا (فنلاند) ۱۵۵- رنتا دو آلمودیا (ایتالیا) ۱۵۶- ژاکلین هولین (بلژیک) ۱۵۷- سزیفر گیتالا (بلژیک) ۱۵٨- جودیت برانداستار (بلژیک) ۱۵۹- ان برژوت (فرانسه) ۱۶۰- پل دوپف (فرانسه) ۱۶۱- ژورگلی بیکاسسی (رومانی) ۱۶۲- سونژا وارگا (رومانی) ۱۶٣- مایک کولی (امریکا) ۱۶۴- مارتین دسمارو (فرانسه) ۱۶۵- سالدوس نوتیس آاسپانیا) ۱۶۶- پری یر میشل (سوئیس) ۱۶۷- بورو امانوئل (فرانسه) ۱۶٨- سیمون باشینی (ایتالیا) ۱۶۹- ژان ویلیامس (هلند) ۱۷۰- فابین شوو (فرانسه)۱۷۱- هلن روبرتشاو (فرانسه) ۱۷۲- جوناس پولنان (فنلاند) ۱۷٣- رونالدی مارکونتونی (ایتالیا) ۱۷۴- ماهاری ساقید (افریقا) ۱۷۵- ونسان هدیگر (هلند) ۱۷۶- گواتانو استوشی ۱۷۷- تئودور شیوینک (پرتغال) ۱۷٨- آدام گانز (انگلیس) ۱۷۹- توماس کناک ۱٨۰- نادیا پاسشوتو (فرانسه) ۱٨۱- نازارت گارسیا کروسپو (اسپانیا) ۱٨۲- فیل روتر (دانمارک) ۱٨٣- دمه کاروکوسکی (فنلاند) ۱٨۴- پیا بارگان (کلمبیا) ۱٨۵- دونا ورمر (کلمبیا) ۱٨۶- سسیلیا درسولا (فرانسه) ۱٨۷- ماسیمو سالواتو (انگلیس) ۱٨۹- تئورکل اتارسن (نروژ) ۱۹۰- ژان پییر باربییه ژاردت (فرانسه) ۱۹۱- ژان ژاک بوهون (فرانسه) ۱۹۲- شارلوت دوپون (بلژیک) ۱۹٣- پژر زالیکا (بوسنی) ۱۹۴- ژرار کراوسکی (فرانسه) ۱۹۵- ویلی ولستیژن (بلژیک) ۱۹۶- والانتینا کاپلان (کانادا) ۱۹۷- اتانسیا میشوپولو (یونان) ۱۹٨- نسین اموش (فرانسه) ۱۹۹- کلر سیمون (فرانسه) ۲۰۰- کریستیان اودوس (فرانسه) ۲۰۱- حمیده حیاتی (فرانسه)۲۰۲- آلن کورنو (فرانسه) ۲۰٣- نادین ترینتنان (فرانسه) ۲۰۴- لیلیان دو کرمادوس (فرانسه) ۲۰۵- الژاندرا لسزیسکا (اسپانیا) ۲۰۶- مارک دو (امریکا) ۲۰۷- کریستیان فلاویا تاسو (اسپانیا) ۲۰٨- نانان رودگویز (اسپانیا) ۲۰۹- ایرن ایبورا ریزو (اسپانیا) ۲۱۰- انتوان دسروسیه (فرانسه) ۲۱۱- ماری انژ ویالا (فرانسه) ۲۱۲- ژورژ تورس لوازا (اسپانیا) ۲۱٣- روسین اوربان (بلژیک) ۲۱۴- ادولف نیسهولس (بلژیک) ۲۱۵- جنیفر شوبرت (بلژیک) ۲۱۶- ناصر پاکدامن (فرانسه) ۲۱۷- ناتالی گیلوت (فرانسه) ۲۱٨- فرانسوا لورای گاریود (فرانسه) ۲۱۹- کارین شایوس (بلژیک) ۲۲۰- آلین روپود (فرانسه) ۲۲۱- کارمن لیما (فرانسه) ۲۲۲- کاتیا جارجورا (لبنان) ۲۲٣- هلن پوگنیو (بلژیک) ۲۲۴- گابریل بنیتز (کلمبیا) ۲۲۵- اریک گروگرسون (امریکا) ۲۲۶- حنا فیشر (کانادا) ۲۲۷- کریستین جو (امریکا).