Sevgili  Yurtdaşlar!

Bilindiyi üzere Güney Azerbaycan yazar, qoşuqçu, qazetecilerinin tutuqlanmaları günü gününe artmaqtadır.

Men bir Güney Azerbaycanlı olaraq “Uluslarrarası Yazarlar-Qoşuqçular-denemeciler Derneyi” (Pen club İntrenational” üyesi kimi, yazarlarımızın son günlerde geniş tutuqlanmalarına qarşı “Pen culb İnternational”a yazdığım bitikler ile görüşmelerle, özellikle “Tutsaq Yazarlar Komitesi”ni olduqca qapsamlı  bir biçimde bilgilendirmeye çalışdım.

Ayrıc a Güney Azerbaycan,ın gerçek bir qoldaşı (dostu) olan ünlü Fransız  yazar, dilbilimci sayın Madam Jeanne Gamonet,nin de qolçekdiyi bitikler*, “Fransa Pen Club” girişimiyle, bütün “Pen Club” bölmelerine, özellikle “Tutsaq Yazarlar Komitesi”ne gönderildi. Fransa Pne Club yetkilileri, yazar, qoşuqçu, qazetecilerimizin biran önce qoşulsuz özgürlüye bıraxılmaları uğrunda çalışacaqlarını, ellerinden geleni esirgemeyeceklerini bize bildirdiler.

Bununla birlikte geçen günlerde Paris,de düzenlenen Pen Club toplantılarında da ilk önce Fransız Pen Club”unun genel yazmanı (genel sekreter) Əkbər Azad ile Səid Mətinpur üzerinde qısaca qonuşdu. İyun ayının üçünde düzenlenen toplantıda men, özellikle Güney Azerbaycan yazar, qoşuqçu, qazetecilerinin yaşadığı dözülmez durum, ortamı qatılımcılara açıqladım.

Sayqılarla

Yazar-Türkbilimci süleymanoğlu