نامه ی آداپ به شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه 
۷ تير ۱٣٨۹ -  ۲٨ ژوئن ۲۰۱۰

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)
نامه به شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها
شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها (
CRNI)
به تبلیغ نفرت توسط حکومت ایران جایزه می دهد

مدیر اجرائی شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها٬
جناب دکتر روبرت راسل!

تصمیم سازمان شما در خصوص دادن جایزه به آقای مانا نیستانی به خاطر کاریکاتور نژادپرستانه و تحقیر آمیز او بر علیه جامعه آذربایجانی در ایران٬ ما را هم مانند میلیونها آذربایجانی ساکن در نقاط مختلف دنیا٬ حیرت زده کرد. شما در حالی این به اصطلاح "جایزه شجاعت" را به مانا نیستانی می دهید که جامعه ما عمیقا درگیر مبارزه ای همه گیر با نژادپرستی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حرمت انسانی خود است. به نظر آداپ دادن این جایزه از طرف
CRNI تبلیغات رسمی نفرت توسط حکومت ایران علیه میلیونها اقلیت اتنیکی [غیر فارس] در ایران را تأیید و حمایت می کند.
در ماه فوریه سال
۲۰۰۶ روزنامه دولتی همشهری٬ با هدف به سخره گرفتن و انکار حادثه ای دردناک در تاریخ بشر٬ فراخوانی برای مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست منتشر کرد. چند ماه بعد٬ در ماه مه سال ۲۰۰۶ روزنامه ایران٬ یک نشر دولتی دیگر اقدام به انتشار کاریکاتوری کرد که ترکهای آذربایجان را به سوسک تشبیه می کرد ـ کلمه ای که هدایت کنندگان قتل عام نژادی رواندا در مورد یکی از اتنیکهای رواندا به کار برده بودند. این کاریکاتور کودکان ایرانی را به استفاده از خشونت علیه سوسکها [ترکها] که زبان انسان [فارسی] را بلد نیستند٬ و نابود کردن آنها تشویق می کند. توجه کنید که دقیقا همین تاکتیک از طرف رژیم نازی در آلمان استفاده شده بود. ترکهای آذربایجان به عنوان بزرگترین اقلیت اتنیکی در ایران چندین دهه است که مورد تبعیض نژادی٬ زبانی و فرهنگی قرار دارند و تحت ماشین تبلیغاتی که از طرف حکومتهای ایران سازماندهی و یا حمایت می شود٬ به عنوان فرهنگ پایین تر تصویر می گردند.
بعد از فراخوان فوق الذکر روزنامه همشهری٬ سرانجام در ماه آگوست سال
۲۰۰۶ جهان اوج نفرت پراکنی را در نمایشگاه انکار هولوکاست در تهران مشاهده کرد. آداپ می خواهد دقت جامعه جهانی را به این واقعیت جلب کند که کاریکاتور مانا نیستانی از یک ادبیات نفرت و نژادپرستی موجود در آن جامعه نشأت می گیرد. ادبیاتی که ترکهای آذربایجان را فاقد صفات انسانی نشان داده٬ آنها را تحقیر٬ منزوی و حیثیتشان را جریحه دار می کند. تاکتیک مرسومی که در طول تاریخ بشر به منظور پاکسازی نژادی و آسیمیله کردن اتنیکها٬ جوامع و گروههای اقلیت توسط حکومتهای مستبد به کار گرفته شده است. در اعتراض به این کاریکاتور٬ صدها هزار آذربایجانی به خیابانها ریخته و طی اعتراضات مسالمت آمیز کاریکاتور و مطالب منتشر شده توسط روزنامه ارگان رسمی حکومت را محکوم کردند. اما نیروهای حکومتی به سوی معترضین آتش گشودند و به گزارش سازمان عفو بین الملل صدها و بلکه هزاران تن بازداشت٬ و عده زیادی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
جناب دکتر راسل٬ شاید شما نمی دانید٬ ولی حکومت ایران بر روی تمام مطبوعات٬ کنترل کامل دارد. آداپ معتقد است که انتشار دو صفحه کاریکاتور و متن در روزنامه ارگان رسمی دولت ایران بر علیه یکی از گروههای تحت ظلم و بی دفاع جامعه٬ یک عمل قهرمانانه نیست و نمی تواند باشد. آداپ قویا تأکید کرده است که " نماینده های فرهنگ حاکم فارس و خصوصاً یک روزنامه دولتی در ایران برای توهین و تحقیر اقلیت های اتنیکی نیازی به شجاعت ندارند! در ایران حقوق اولیه میلیونها اقلیت [غیر فارس] انکار می شود و آنها با تبلیغات مورد حمایت دولت تحقیر می شوند. در ایران شجاعت واقعی اصرار برای دادن حقوق اولیه زبانی و فرهنگی به اقلیت های اتنیکی ساکن این کشور خواهد بود." مطمئناً آقای نیک آهنگ کوثر به عنوان یک نماینده از فرهنگ حاکم فارس٬ که عضو هیأت مدیره سازمان شما نیز هست٬ این مسئله را درک می کند. آداپ تنها در صدد نشان دادن بی عدالتی هاست و این جایزه یکی از آن موارد است.
با تقدیم جایزه شجاعت به مانا نیستانی به خاطر انتشار کاریکاتور نژادپرستانه٬
CRNI تلاش های جامعه بین المللی٬ فعالین حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی برای بهبود حقوق اقلیتهای اتنیکی ساکن ایران را به شدت تضعیف کرده و کسانی را که با سوء استفاده از آزادی بیان به ترویج نژادپرستی٬ نفرت و دگرستیزی می پردازند٬ تشویق می کند. شکی وجود ندارد که این جایزه به کسانی جسارت می دهد که از ادبیات نفرت برای مارک زنی٬ منزوی کردن و معرفی گروه ها و جوامع بی دفاع به عنوان موجودات بی ارزش استفاده می کنند.
آداپ مدافع آزادی بیان است٬ ولی انتشار ادبیات نفرت و ترویج نژادپرستی بر علیه اعضای مورد ظلم هر جامعه بر خلاف اصول و قواعد آزادی بیان می باشد. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده برای آزادی بیان٬ در اصل٬ به منظور مقابله با تهدیدها بر علیه آزادی بیان اقلیتها ایجاد شده است. آداپ از شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها (
CRNI) می خواهد که از تصمیم خود صرف نظر کرده و جایزه سال ۲۰۱۰ شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی به آقای نیستانی را ملغی کند. با این کار CRNI تعهد خود برای ترویج صلح٬ حرمت انسانی و مدارا را به نمایش گذاشته و حمایت خود از کسانی را که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود نفرت نژادی را آموزش می دهند٬ رد خواهد کرد.

با تشکر
فاخته زمانی
رئیس اجرائی
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایحانی در ایران (آداپ)
ونکوور٬ کانادا