بیانیه ی آزوح پیرامون بازداشت های گسترده ی فعالین سیاسی آذربایجان

بغض فروخورده ی ملتی که قریب به یکصد سال اسیر جهالت و افکار نژاد پرستانه ی حاکمان است با قیام تاریخی خرداد ماه 85 ترکید و جهانیان را با واقعیتی تلخ آشنا ساخت. و در قرنی که افکار نژاد پرستانه جایی در آن ندارد به دنیا ملتی بزرگ را شناساند که کماکان در صحنه ی این گیتی از حق حیات آزادانه زیستن محروم است. ملتی که در طول تاریخ با عزت و سربلندی زیسته و هرگز سلطه ی بیگانگان را تاب نیاورده است این بار نیز ثابت کرد در یکصد سال اخیر علیرغم تحقیرها و تبعیضات و کشتارها هنوز هم ملتی زنده است و در هر مقطع تاریخی حماسه ساز خواهد بود و در اسارت زیستن را نخواهد پذیرفت. حماسه ی خرداد ثابت کرد که سالها تلاش شوونیسم فارس در اجرای سیاستهای خصمانه و نژاد پرستانه نه تنها موفقیتی برای مجریان این سیاستها نداشته است بلکه بالعکس ملت آذربایجان در این مدت به چنان شعور و آگاهی رسیده که با خلق این حماسه ی سرنوشت ساز دشمنان به کمین نشسته را تا مدتها و بلکه برای همیشه ناامید گرداند...

در روزهای اخیر و همزمان با چهارمین سالگرد قیام خونین خردادماه گویا فرصت مناسبی برای نیروهای امنیتی ایران فراهم شده تا به دستگیری ها و اعمال فشار علیه فعالین سیاسی آذربایجان شدت بخشند و در همین راستا فعالین آذربایجانی در شهرهای مختلف از جمله همدان، تهران، کرج، رشت، اردبیل، تبریز، سولدوز، ارومیه، خیاو، صوفیان، قوشاچای، خوی و کلیبر دستگیر و به بازداشتگاهها منتقل شده اند. از بین این عزیزان برخی به قید وثیقه آزاد گردیدند و بعضی نیز کماکان اسیر نیروهای امنیتی هستند که می توان به حسین نصیری، آیت(یوروش) مهرعلی بیگلو، رضا عبدی، علیرضا حسین زاده، آیدین خواجه ای، بهبود قلی زاده، بهمن نصیرزاده، دکتر علیرضا عبداللهی، مهندس شهرام رادمهر، دکتر لطیف حسنی، استاد اکبر آزاد، حمیده(پینار) فرج زاده، حیدر(یاشار) کریمی، مهندس محمود فضلی، نعیم احمدی، مهندس ابراهیم رشیدی، یونس سلیمانی، زهرا فرج زاده، فیروز یوسفی و شکرالله قهرمانی فرد اشاره نمود و این در حالی است که سعید متین پور، روزنامه نگار رشید آذربایجان هم دوران محکومیت هشت ساله ی خود را در زندان اوین می گذراند.

در کمال تاسف و با وجود آنکه فعالین حرکت ملی آذربایجان و  علی الخصوص فعالین جنبش دانشجویی در فعالیتهای خود روشهای مدنی را در پیش گرفته و از هرگونه عمل افراطی نیز خودداری نموده اند مسئولان امنیتی در ماههای اخیر فشار فزاینده ای به این دانشجویان و دیگر فعالین آذربایجان وارد آورده اند و بارها شاهد موارد متعدد نقض بدیهی ترین حقوق شهروندی بوده ایم. امروز آیدین خواجه ای، یونس سلیمانی و نعیم احمدی به عنوان فعالین شناخته شده ی جنبش دانشجویی به همراه دیگر فعالین دربند در حالی کینه و دشمنی نیروهای امنیتی را تجربه می کنند که رژیم شوونیستی ایران از کمترین ابزار آزار و اذیت و شکنجه برای ضربه زدن بر پیکره ی حرکت ملی آذربایجان دریغ نمی نماید.

در این برهه ی حساس که بیش از پیش به همدلی و همراهی همدیگر نیاز داریم، دیدگاهها و نقطه نظرات خود را پیرامون دستگیری های اخیر و رویدادها و تحولات جاری به شرح زیر بیان میداریم:

1) آذربایجان اویرنجی حرکاتی به عنوان جزئی از حرکت ملی بار دیگر مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به برخوردهای پلیسی-امنیتی در دانشگاهها و شهرهای آذربایجان و ادامه ی سیاست فعلی ابراز داشته و معتقد است که این برخوردها نه تنها تلاش فعالین جنبش برای رسیدن به اهداف ملی مان را کمتر نخواهد کرد، که فعالین جنبش دانشجویی به همراه دیگر فعالین حرکت ملی در راه رسیدن به آرمانهای متعالی ملت آذربایجان تلاش خود را روز افزونتر خواهند نمود.

2) آذربایجان اویرنجی حرکاتی با محکوم کردن شیوه ی در پیش گرفته ی حکومت در برخورد با فعالین حرکت ملی، کلیه گروهها و تشکیلاتها و فعالین حرکت ملی را به دفاع همه جانبه از کسانی که با احکام غیر عادلانه تحت فشار حاکمیت تمامیت خواه قرار دارند دعوت می نماید.

3) آذربایجان اویرنجی حرکاتی با اعتقاد به کلیه ی ارزشهای جهانشمول همچون دموکراسی و حقوق بشر تنها هدف خود را سعادت و بهروزی ملت آذربایجان می داند و مطمئنا دراین راه نیز آماده ی متحمل شدن هر هزینه ای خواهد بود.

در پایان بار دیگر وحدت و همدلی کلیه ی نیروها و تشکیلاتهای ملی را یادآور گشته و از همگان می خواهیم که در این برهه ی حساس زمانی و در همه حال با اتکا به واقع گرایی، منافع ملت آذربایجان را بر هر چیز دیگر ترجیح دهند.

16 تیر 1389

آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آزوح