http://www.azer-online.com/azer/?p=3352

 

به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کنید!

کمیته بین المللی علیه اعدام

 

سکینه را از پنج سال پیش در زندان تبریز٬ گروگان گرفته اند و این زن اسیر حکومت اسلامی٬ هر لحظه ممکنست سنگسار شود.

دو فرزند او برای نجات جان مادرشان تلاش میکنند و از همه مردم آزاده و از نهادهای مدافع حقوق انسانی درخواست کرده اند که برای نجات جان مادر آنها تلاش کنند.

وکیل سکینه و فرزندانش یکبار دیگر از مردم آزادیخواه دعوت کرده اند که بهر طریق ممکن کمک کنند٬ جان سکینه را نجات دهیم.

سکینه در روز ۲۵ اردیبهشت ۸۵در دادگاه جزایی اسکو به اتهام رابطه خارج از ازدواج به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.او را صد ضربه شلاق زدند و در حالیکه باید آزاد میشد٬ پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان مورد بررسی مجدد قرار میگیرد.

و او را این بار به سنگسار محکوم میکنند. سکینه بسیاری از اتهامات را بعدا منکر شده است. در دادگاه حکومت اسلامی نیز از پنج نفر دو قاضی رای داده اند که در پرونده هیچ دلیل اثباتی مبنی بر انجام زنای محصنه وجود ندارد.

سکینه یک زن اسیر حکومت اسلامی است که ظاهرا جنایتکاران میخواهند با سنگسار کردن او در شرایط فعلی به لیست جنایاتشان در این روزها با هدف ایجاد رعب و وحشت بیفزاید.

سکینه تقاضای عفو داده و پسر و دخترش منتظر نجات او هستند.

کمیته بین المللی علیه سنگسار از همه شما مردم آزاده در ایران و در دنیا میخواهد ٬ این روزها که به اعتراض و تحصن وتظاهرات دست میزنید٬ حتما و بهر طریق ممکن به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کنید. در خارج از کشور از همگان دعوت میکنیم که به این حکم سنگسار وسیعا و متحدانه اعتراض کنند. با مقامات نهادهای بین المللی و اتحادیه اروپا و سازمان ملل تماس گرفته و از آنها بخواهید فورا به این حکم اعتراض کنند. ما نباید بگذاریم سکینه را سنگسار کنند.

کمیته بین المللی علیه سنگسار

کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی از سنگسار

سکینه در زندان تبریز اسیر حکومت اسلامی است و هر لحظه ممکنست سنگسار شود!

 

حکم سنگسار سکینه به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج به تائید دادگاه عالی حکومت نیز رسیده و برای اجرای احکام فرستاده شده است

سکینه محمدی آشتیانی در زندان تبریز به سنگسار محکوم شده است. او مادر دو فرزند ۱۸ و ۱۶ ساله است. سکینه متهم است که به همراه دوستش٬ همسرش را به قتل رسانده٬ اتهامی که سکینه آنرا هیچگاه نپذیرفته است. او در عین حال به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج به سنگسار محکوم شده است. متن حکم سنگسار سکینه در اختیار کمیته بین المللی علیه سنگسار است و در آنجا نوشته اند به اتهام رابطه جنسی او به رجم یا سنگسار محکوم شده است. اکنون وکلای این پرونده و فرزندان سکینه برای نجات او اقدام کرده اند.

سنگسار وحشیانه و قرون وسطایی است و باید فورا در همه جا ممنوع شود. ما برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی کمپینی را اعلام کرده و از روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر یک طومار اعتراضی را در دسترس عموم گذاشته ایم که با امضا آن که مستقیما برای دفتر خامنه ای و رییس قوه قضاییه حکومت جنایتکار اسلامی ارسال میشود٬ به این حکم وحشیانه اعتراض کنند. این طومار را امضا کنید و به همه جا ارسال کنید. برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی در هر جا که امکانش را دارید ٬ میتینگ و تظاهرات سازمان دهید . از دولتهای اروپایی بحواهید فورا به این حکم وحشیانه اعتراض کنند.

متن آلمانی و انگلیسی نامه اعتراضی به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و دو مطلب در این مورد ضمیمه است

http://www.stopstonningnow.com/sakine/sakin284.php?nr=50326944