دعوت بازاريان تبريز از بازاريان ديگر شهرهاي آذربايجان جهت پيوستن به اعتصاب

 

شنبه  ۲۶ تير ۱٣٨۹ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۰

چهارمين روز اعتصاب و اعتراض نسبت به افزايش 70 درصدي ماليات ، ظلم و جنايت هاي سردمداران حكومت نسبت به ملت آذربايجان  ادامه دارد. هم اكنون تمامي بازارها،پاساژها،تيمچه‌ها در اعتصاب بسر مي برند.

 

دعوت بازاريان تبريز از اصناف و بازاريان ديگر شهرهاي آذربايجان(اروميه-اردبيل-زنجان-قزوين-همدان و ...) جهت پيوستن به اعتصاب و اعتراض نسبت به خواسته هاي صنفي و مدني آذربايجان تا تحصيل خواسته‌هاي صنفي-  مدني زير ادامه خواهد داشت:

 

1-ايجاد فضاي امن اقتصادي بدور از سياست هاي نژاد پرستانه

 

2-ايجاد اتحاديه هاي صنفي  مستقل از مركز حكومت

 

3- ثبت بازار تبريز در سطح جهاني(يونسكو)

4-ايجاد سيستم هاي اعلام حريق هوشمند در بازار ها

 

5-برقراري هرچه بيشتر روابط اقتصادي با كشورهاي جمهوري آذربايجان و تركيه

 

6-انتصاب مديران بومي شايسته و غيرپاسدار،غير بسيجي در پست هاي صنفي و كارخانجات آذربايجان

 

7-پايان دادن به چپاول و غارت سرمايه هاي ملي_فرهنگي و معادن آذربايجان

 

9- پايان يافتن دستيگيري ها ،بازداشت هاي گسترده بطوريكه هر 18 ساعت يك فعال مدني آذربايجان دستگير مي شود، شدند.

 

10- رسمي شدن  زبان توركي آذربايجاني و استفاده آزاد از اسامي توركي در نامگذاري اماكن تجاري و صنفي

 

11-رفع كامل فضاي امنيتي نظامي از مناطق آذربايجان جهت تسهيل در تجارت

 

شنبه 26 تير 1389

گلجك بيزيمدير

 

www.azxabar.wordpress.com

آذربايجان خبرلري