کوهپیمایی در حمایت از حقوق ملی و مدنی آذربایجانیها در ایران

سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ - ۱۷ اوت ۲۰۱۰

 

ساوالان سسی: برنامه کوهپیمایی آذربایجانیهای مقیم ونکوور در حمایت از حقوق آذربایجانیها در ایران روز شنبه ۱۴ اوت در کوه "گروس مانتئین" برگزار شد.

 

در این برنامه کوهپیمایی که با مشارکت انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) برگزار شده بود شرکت کنندگان با پوشیدن تی شرتهایی حاوی شعارهای به نسل کشی فرهنگی در ایران پایان دهید، به سیاست نژاد پرستی اعمالی علیه آذربایجانیها در ایران پایان دهید، زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید، آزادی برای سعید متین پور، زبان مادری من غرور من است ،نژاد پرستی نمی تواند روح آذربایجانیها را در ایران بشکند و مرا نیز سنگسار کنید!! نمی توانم برای دفاع از خود فارسی حرف بزنم" به زبان انگلیسی اعتراض خود را به نمایش گذاشتند و حمایت خود از حقوق آذربایجانیها در ایران را اعلام نمودند.

 

ایوب حاجئیو از هماهنگ کنندگان این مراسم می گوید : هر سال آذربایجانیها به قلعه بابک می روند و خواستار احقاق حقوق خود از دولت ایران می شوند اما در سالهای گذشته دولت ایران این را اجازه را به آنها نمیدهد. ما با برگزاری این مراسم کوهپیمایی می خواهیم از آذربایجانیها در ایران حمایت کنیم از اینرو ما یک راهپیمایی نمادین به " گروس مانتئین" واقع در ونکوور داشتیم .

 

شرکت کنندگان در این مراسم کوهپیمایی در پایان بیانیه ای خطاب به حکومت ایران و آذربایجانیهای ساکن ایران صادر کردند.

 

ایوب حاجئیو می گوید: پیام ما به حکومت ایران آن است که، آنها با رد حقوق آذربایجانیها به هیچ چیزی دست نخواهند یافت. پیام ما به همزبانانمان نیز این است که ما در مورد آنها فکر می کنیم، مشکلات و سختی های راهی را که طی می کنند را درک کرده و از آنها پشتیبانی می کنیم.

 

آذربایجانیها همه ساله بمناسبت روز تولد بابک خرمدین قهرمان تاریخی آذربایجانی در دومین پنجشنبه و جمعه تیرماه در قلعه بذ گرد هم می آیند و با اجرای مراسمات فرهنگی یاد و خاطره قهرمان خود را پاس می دارند.

دولت ایران در سالهای اخیر با ایجاد موانع و دستگیری و زندانی کردن کسانی که قصد شرکت در این مراسمات را دارند سعی در ممانعت از برگزاری این مراسمات دارد.