نامه نایب رئیس پارلمان اروپا به فرزندان سکینه

 

ایران: نایب رئیس پارلمان اروپا به فرزندان سکینه: تنهایتان نمی گذاریم
رم،
۶مهر - (آکی فارس) - نایب رئیس پارلمان اروپا ، روبرتا آنجلیلی ، امروزبه فرزندان سکینه محمدی آشتیانی، که از طریق آژانس خبری ایتالیایی «آکی» در خواست کمک برای نجات مادرشان را کرده بودند، نامه ای نوشت و به آنها اطمینان داد که «پارلمان اروپا آنها را تنها نخواهد گذاشت». روبرتا آنجلیلی در این نامه خاطر نشان کرد: « ما پیام شما را به خبرگزاری «آکی» دریافت کردیم و از شما پشتیبانی میکنیم. بدانید که در اروپا پدران، مادران، خواهران و برادران زیادی دارید که نگران حال شما هستندو برای نجات زندگی مادرتان تلاش میکنند».
روبرتا آنجلیلی، که این نامه را برای تمام نمایندگان پارلمان اروپا فرستاد تا آن را امضا کنند، گفت: «پیام شما از ایران مستقیم بر قلب ما در اروپا نشست و حال ما را دگرگون کرد. هر چند هزاران کیلومتر ما را از هم جدا میکند، ولی دل ما پیش شماست و برای دفاع از حقوق بشر و تضمین دادرسی درست به مادرتان تمام تلاش خود را خواهیم کرد».
نایب رئیس پارلمان اروپا، در نامه خود به همکارانش در استرازبورگ نوشت: «با اینکه رئیس جمهور ایران، در پی فشارهای بین المللی از تضمین دادرسی درست برای بانو سکینه خبر داده بود، ولی دادگستری جمهوری اسلامی حکم اعدام ایشان را داده، بدون آنکه حقوق قانونی دفاعیه این بانو رعایت شده باشد. بنابراین بسیار مهم است که به فشارهای خود برای رعایت حقوق بشر در ایران ادامه دهیم واز دولت ایران بخواهیم که یک دادگاه بی طرف که هیچ گونه پیش داوریی نسبت به این بانو نداشته باشد را تضمین کند».
دیروز دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای، از حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی برای همدستی در قتل همسرش خبر داد. در پی این خبر فرزندان این بانو و وکیل آنها از جهانیان و کشور ایتالیا درخواست کمک و همیاری کردند.
آژانس خبری« آکی»، که با زبانهای ایتالیایی، انگلیسی، فارسی و عربی، خبرهای خود را منتشر میکند، از ماه پیش، به همراه گروهی از اندیشمندان و فعالان ایرانی و عرب،فراخوانی را با عنوان «بجای سنگ گل دهید» منتشر کرده و از نهاد های بین المللی درخواست کرده که برای نجات زندگی سکینه محمدی آشتیانی نهایت تلاش خود را بکنند. پارلمان اروپا، دولت ایتالیا، دولت واتیکان به همراه اندیشمندان، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی از این فراخوان استقبال کرده و خواستار نجات زندگی سکینه محمدی شده اند

 

تأیید صدور حکم سنگسار برای سکینۀ محمدی از سوی سخنگوی قوۀ قضائیه

 

محسنی اژه ای :  قوۀ قضائیه به هیچ وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزش های الهی با جوسازی و فشارکسانی که وی آنان را ناقضین حقوق بشر خواند کوتاه نمی آید.

 

حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران، دیروز دو شنبه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در این سمت صدور حکم سنگسار برای خانم سکینۀ محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه را مورد تأیید قرار داد. سخنگوی قوۀ قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک که صدور حکم سنگسار را به کلی تکذیب کرده بود گفت قوۀ قضائیه به هیچ وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزش های الهی با جوسازی و فشارکسانی که وی آنان را ناقضین حقوق بشر خواند کوتاه نمی آید.

محسنی اژه ای دردنبالۀ سخنان خود تأکید کرد که خانم محمدی با اتهام قتل و مجازات قصاص (اعدام) رو به روست و از آن جا که قصاص حق الناس است اتهام مقدم بر حد ( سنگسار) این خانم اتهام قصاص (اعدام) اوست.

به گفتۀ سخنگوی قوۀقضائیه و دادستان کل کشور از آن جا که اثبات زنا کاری بسیار سخت است در مورد خانم آشتیانی چنین حکمی صادر شده اما باید مراحل خود را طی کند.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران در مقام سخنگوی قوۀ قضائیه به رهبران جنبش سبز پرداخت و گفت اگر برخی افرادی که امروز به سران فتنه از آنان تعبیر می شود متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند بر اساس آن چه که قانون می گوید و مردم نیز خواهان آن هستند نمی توان از کنار آنان گذشت. سخنگوی قوۀ قضائیه ضمن فراخواندن رهبران جنبش سبز به توبه و جبران کردن گذشته گفت پروندۀ این افراد رسیدگی شده و در حال تکمیل است و اگر شرایط توبه پیش نیاید باید مجازات شوند. محسنی اژه ای از فرد خاص نامی نبرد