فراخوان "دوستان فرزند و وکیل سکینه" برای آزادی آنها از زندان تبریز

 چهارشنبه 5 ابان 1389- 27 اکتبر 2010

به گزارش خبرگزاری ایتالیایی آکی  گروهی از شهروندان ایرانی با عنوان "دوستان فرزند و وکیل سکینه" در پیامی خطاب به دولت ایتالیا و پارلمان اروپا خواستار پی گیری این دو نهاد برای آزادی سجاد قادرزاده و جاوید هوتن کیان، فرزند و و کیل بانو سکینه محمدی آشتیانی شدند. این پیام دیشب به آژانس خبری ایتالیایی آکی فرستاده شد.

متن این پیام بشرح زیز میباشد:

با سلام

 ما دوستان و آشنایان جناب آقای وکیل جاوید هوتن کیان و آقای سجاد قارزاده، وکیل و فرزند خانم سکینه محمدی آشتیانی از دولت ایتالیا و پارلمان اروپا میخواهیم که برای آزادی این دو تن که فقط به جرم حقیقت گویی و دفاع از حقوق انسانی خانم سکینه بیش از دو هفته است در زندان هستند اقدام کنند.

این دو تن شجاعانه و به تنهایی در ایران از این خانم دفاع کردند و حتی در نامه هاشان به پار لمان اروپا درخواست کمک کردند.  ما انتظار داریم که جامعه بین المللی بخصوص دولت و مردم ایتالیا، واتیکان و پارلمان اروپا تقاضای آزادی این دو تن را بکنند. اکنون خبری از آنها نیست و صداهایی مبنی از شکنجه آنها به گوش میرسد. کمکشان کنید چرا که آن دو صدای سکینه در جهان بودند و خاموشی آنها جان این خانم را هم به خطر خواهد انداخت.

دوستان جاوید و سجاد

سجاد قادرزاده و جاوید هوتن کیان بیش از دو هفته پیش به همراه دو روزنامه نگار آلمانی در تبریزتوسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

گفتنی ست که فرزند و وکیل سکینه محمدی در طول ماههای گذشته در مصاحبه هایشان با خبرگزاری آکی بار ها از احتمال بازداشتشان ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین المللی درخواست کمک کردند. آنها گفتند: ما در ایران تنها هستیم. کمکمان کنید.

منبع: آزربایجان دموکراسی اجاقی