بیانیه آداپ به مناسبت درگذشت مارگارت مورگان،مدیر هیات مدیره این تشکل

 

 

جمعه ٣۱ تير ۱٣۹۰ - ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۱

 

جنبش مدنی آذربایجان و زندانیان دربند این جنبش یکی از دوستان صمیمی و خدمتگزار خود را از دست دادند. خانم مارگارت مورگان مدافع حقوق بشر، فعال اجتماعی و سیاسی، یکی از اولین بنیانگذاران عفو بین الملل شاخه کانادا و رئیس هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران -آداپ- روزسه شنبه نوزدهم ژوئیه بدنبال یک بیماری کوتاه در سن هشتاد و شش سالگی در شهر ونکوور کانادا درگذشت.

سراسر زندگی این بانوی مدافع حقوق بشر سرشار از تقلای وی برای کمک به ستم دیدگان و قربانیان تبعیض حکومت ها و سیستم های دیکتاتوری در سراسر جهان بوده و وی د راین مبارزات کارنا مه درخشانی از خود باقی گذاشته است.

خانم مارگارت مورگان از بدو آشنائی با مسائل آذربایجانی ها در ایران و با درک عمق تبعیض فرهنگی و اقتصادی رفته بر این ملت و همچنین با تشخیص ابعاد راسیسم ریشه دوانده در جامعه ایران، به امر مبارزه برای افشای این رنجها پیوست و د راین راه کمک موثری در رساندن صدای مظلومان دربند آذربایجانی به مجامع بین المللی بود. نام و اعتبار و شخصیت مورد احترام این بانوی مهربان و مبارز حقوق بشر در میان فعالان سازمان عفو بین الملل و تشکیلات وابسته به آن، خود یکی از عواملی بوده که تاکنون کمک نموده است تا آداپ در پیشبرد اهداف خود به موفقیت های نسبی دست یابد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران-آداپ- ضمن تسلیت این فقدان بزرگ به همه همکاران ، زندانیان دربند و فعالان مدنی و حقوق بشر آذربایجانی، در این شرائط دشوار تاریخی اطمینان میدهد که کماکان با همه توان خود با جدیت به کار مدافعه از حقوق ملی-مدنی مردم آذربایجان ادامه داده و همچنان سعی خواهد کرد که منعکس کننده صدای مظلومیت اسیران قهرمان آذربایجانی در مجامع جهانی باشد.