تجمع کارگران پتروشیمی تبریزطی سه روزگذشته مقابل درب ورودی کارخانه

به دليل خود‌‌داري مجتمع پتروشيمي تبريز از تبديل وضعيت استخدامي كارگران پيماني به قراردادي، تمامي اين كارگران از روز شنبه 7اسفند درمقابل درب ورودی کارخانه تجمع كردند.

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۱ مارس ۲۰۱۱به دليل خود‌‌داري مجتمع پتروشيمي تبريز از تبديل وضعيت استخدامي كارگران پيماني به قراردادي، تمامي اين كارگران از روز شنبه 7اسفند درمقابل درب ورودی کارخانه تجمع كردند.
يكي از كارگران شرکت کننده دراین تجمع اعتراضی به خبر نگار ایلنا گفت: نزديك به 1800 كارگر متخصص به صورت پيمانكاري در مجتمع پتروشيمي تبريز مشغول به كار هستند.
وي با بيان اينكه سابقه اين كارگران به صورت متوسط 17 سال است، گفت: با توجه به مصوبه دولت مبني به تبديل وضعيت استخدامي تمامي صاحبان شاغل غيرحجمي و تخصصي پيماني به قراردادي، انتظار داشتيم كه مسوولان پتروشيمي تبريز نيز اين مصوبه را اجرا كنند.
اين كارگر گفت: متاسفانه كارفرماي مجتمع تا اين لحظه به بهانه اينكه دستور اجراي اين مصوبه را بايد وزير نفت صادر كند نه تنها نسبت به این مصوبه بي‌تفاوت بوده بلكه درصدد تغيير شركت‌هاي پيمانكاري از ابتداي سال آينده نيز هستند.
وي گفت: به همين دليل كارگران پيماني پتروشيمي تبريز در سه روز گذشته در مقابل کارخانه تجمع كرده‌اند.
آراز نیوز تحت عنوان اعتصاب کارگران کارخانه پتروشیمی تبریز گزارش میدهد: از روز دوشنبه 89/12/7 بیش از هزار و چهارصد نفر از کارگران قراردادی کارخانه پتروشیمی تبریز در اعتراض به بی توجهی مدیران و مسئولین و نهادهای دولتی از جمله معاون رئیس جمهور و وزیر نفت به درخواست های برحق خویش دست به اعتصاب یکپارچه زده و در مقابل درب ورودی کارخانه - که هم اکنون نیزادامه دارد - تجمع کرده اند. خواست های کارگران کارخانه پتروشیمی تبریز که بیش از سه سال است برای تحقق آن دست به مبارزه پی گیر زده و تا به حال چندین بار نیز اعتصاب کرده اند،عبارتند از: 1) انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف پیمانکار خصوصی 2) افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات 3) عدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه...

2468نهم اسفند ماه