عضویت افتخاری منصور اسالو در بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا

جمعه ۲۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۵ آپريل ۲۰۱۱osaloo-dar-itf.jpg

۱۳۹۰/۰۱/۲۵
يونايت، بزرگترين اتحاديه کارگری بريتانيا، روز پنجشنبه اعلام کرد که منصور اسالو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، را به عضويت افتخاری خود برگزيد.

آقای اسالو که در تيرماه سال
۸۶ به اتهام های امنيتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد، در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد.

وی در تابستان سال گذشته به يک سال زندان ديگر محکوم شد.

بازداشت و زندانی شدن منصور اسالو و شمار ديگری از فعالان کارگری با اعتراض سازمان های حقوق بشری و اتحايده های کارگری مواجه شده است.

لن مک کلوسکی، دبير کل اتحاديه کارگری يونايت، با بيش از يک ميليون و
۵۰۰ هزار عضو، روز پنجشنبه عضويت افتخاری منصور اسالو در اين تشکل کارگری را در نشست فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد.

اين اقدام در راستای مبارزه برای حقوق اتحاديه ای آقای اسالو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، صورت گرفته است.

اين مبارزه توسط فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در سراسر جهان سازمان داده شده است.

دبير کل اتحاديه کارگری يونايت گفت: منصور اسانلو الهام بخش ما است و اين گام کوچکی برای قدردانی از آنچه که او برای اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و نيز اتحاديه های مستقل کارگری در جهان انجام داده است، به حساب می آيد.

لن مک کلوسکی با ابراز خوشحالی از عضويت افتخاری منصور اسالو در اتحاديه کارگری يونايت اعلام کرد که اين تشکل کارگری به مبارزه خود برای آزادی آقای اسانلو ادامه خواهد داد.

ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، نيز گفت: منصور نماد برجسته ای برای تمامی رهبران و اعضای تشکل های کارگری است که در ايران زندانی هستند.

آقای کاکرافت با اشاره به بيماری آقای اسالو افزود که درمان او توسط مقام های ايرانی می تواند مرهمی برای چهره مخدوش ايران باشد.

منصور اسالو از بيماری های گئناگون رنج می برد و به گفته خانواده اش، مقام های زندان رجايی شهر و قوه قضاييه با دادن مرخصی به وی برای معالجات پزشکی مخالفت می کنند.

دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در مورد عضويت افتخاری آقای اسالو در اتحاديه کارگری يونايت گفت که اين اقدام يادآور اين نکته است که او فردی شناخته شده در جهان است و مورد حمايت جهانيان قرار دارد.