تاسيس انجمن قلم آذربايجان جنوبي در تبعيد آرزوي ديرين نويسندگان اين سرزمين

علی حامد ایمان

يكشنبه 15 خرداد 1390 5 ژوئن 2011

تاسیس چنین مجموعه ای از آرزوهای دیرین نویسندگان این سرزمین بود

در حاشیه اطلاعیه شماره (1) كنگره مؤسس انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در تبعید

دوستان عزیز و سروران گرامی:

بدون تردید تاسیس انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در تبعید بارقه های امید را در تک تک نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران و دیگر اصحاب قلم این خطه را زنده خواهد نمود. تاسیس چنین مجموعه ای از آرزوهای دیرین بسیاری از نویسندگان این سرزمین بود که در هیچ چارچوبی نمی گنجیدند و یا امکان گنجانده شدن نداشتند.

متاسفانه مسایلی که در طول سالیان اخیر در جامعه روشنفکری آذربایجان ایران پدید آمده، گاها تصویر مخدوش و غیر واقعی را از برخی از این نویسندگان ارائه داده و در نتیجه باعث گردیده که هویت نویسندگی این نویسندگان دستخوش نگرشهای غیر واقعی و مغرضانه ای گردند. امیدوارم که این محفل روشنفکری بتواند در تصحیح این نگرشها گام های اساسی و موثری بردارد تا بتواند به یکی از اهداف اصلی خود - که همانا برداشتن موانع آزادی اندیشه است- جامعه عمل بپوشاند.

بدیهی است که در کنار موانع حاکمیت ها در رسیدن به آزادی اندیشه، نگرشهای تنگ نظرانه درحوزه خصوصی نیز در این میان سهم بسزایی دارند که این کانون برای موفق عمل کردن بایستی بتواند در دو حوزه عمومی و خصوصی در از بین بردن این موانع موثر باشد.

امیدوارم که این کانون به دور از مسایل سیاسی و سیاسی کاری ها و سیاسی بازی ها، بتواند از آسیب های آن در امان باشد تا در رسیدن به اهداف اصلی خود برداشتن موانع آزادی اندیشه و اعتلای فرهنگ جامعه- موفق عمل نماید.آسیب هایی که تاکنون مانع از شکل گیری بسیاری از تشکل ها گردیده است.

بنابر این انجمن قلم آذربایجان جنوبی(ایران) برخلاف سایر کانون های انجمن های قلم جهانی، با مشکلات دیگری نیزروبرو خواهد شد که امیدواریم بر تمامی آنها فائق آید. ما نیز در داخل کشور برای رسیدن به این همه دعا می کنیم چرا که این تنها کاری است که جامعه روشنفکری آذربایجان ایران می تواند به آن عمل نماید.