گردهمایی فعالین مدنی آذربایجانی در کوه ساوالان

روز جمعه ۷ مرداد ۱٣۹۰ فعالین آذربایجانی به کوه ساوالان صعود کردند. صدها فعال مدنی آذربایجانی در ایران با تجمع صلح آمیز خود خواستار تحصیل به زبان مادری خود و برپایی دیگر حقوق ملی خود شدند.

"زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید"، "آذربایجان نمرده؛ به هویت خود پشت نکرده"، " زبان مادری ام نمی میرد، به زبان دیگر تبدیل نمی شود"، "مرگ بر نژاد پرستی" و "زنده باد آذربایجان" از جمله شعارها و جملات نوشته شده در پلاکاردهای این گردهمایی بودند.

عباس لسانی، فعال سیاسی و فرهنگی سابقه دار آذربایجانی از سخنرانان این تجمع بودند. ایشان در سخنرانی خود ادامه فعالیت و مبارزه مدنی را تنها راه تضمینی برای دستیابی به حقوق برابر و فردای بهتر و آزاد برای آذربایجانیها دانست.

او گفت: فشارهای وارده حکومتی نمی تواند صدای آذربایجان را دیگر خاموش کند چرا که ملت تورک دیگر از تبعیض و ظلم سالیانه که به آنها تحمیل شده است آگاه است.

اصل ۱۵ قانون اساسی ایران ، حق آموزش به زبان مادری را به تمام گروه های ائتنیکی کشور به رسمیت می شناسد با این حال ، نزدیک به سی میلیون تورک در ایران از داشتن یک کتاب درسی به زبان خود محروم هستند.
فیلم گردهمایی

http://www.youtube.com/watch?v=ismgThqy9TM

 

http://www.rahekaregar.com/news/pics/Savalan%202.jpg

http://www.rahekaregar.com/news/pics/Savalan%202.jpg

http://www.rahekaregar.com/news/pics/Savalan%201.jpg

http://www.rahekaregar.com/news/pics/Savalan%203.jpg

http://www.rahekaregar.com/news/pics/Savalan%205.jpg

http://www.rahekaregar.com/news/pics/Savalan%206.jpg