با سلام

گزارش آداپ از تظاهرات گسترده مردم ارومیه و تبریز بر علیه سیاست خشکاندن دریاچه ارومیه به همراه چندین ویدئو از تظاهرات جهت انتشار و اطلاع عمومی ارسال می گردد.

با تشکر

یاشار حکاک پور

مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران- آداپ

 

 

 

تظاهرات گسترده مردم ارومیه و تبریز بر علیه سیاست خشکاندن دریاچه ارومیه

آداپ : مردم ارومیه و تبریز عصر روز شنبه ۱۲ شهريور ۱٣۹۰ در اعتراض به آنچه سیاست خشکاندن دریاچه ارومیه نامیده می شود دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

به گزارش آداپ بیش از پنجاه هزار تن از مردم ارومیه با سردادن شعارهایی همچون "اورمو گولو جان وئریر - مجلیس قتلینه فرمان وئریر"(دریاچه ارومیه جان میدهد و مجلس به قتلش فرمان میدهد)،"اورمو گولو سوسوزدو آذربایجان اویانماسا اوتوزدو"(دریاچه ارومیه تشنه است و اگر آذربایجان بیدار نشود بازی را باخته است)،یاشاسین آذربایجان(زنده باد آذربایجان)، آذربایجان وار اولسون ایستمین کور اولسون(آذربایجان زنده باشد و کسانی که چشم دیدن آذربایجان را ندارند نابود شوند) به تظاهرات در خیابانهای این شهر پرداختند.

نیروهای ضد شورش که تعدادشان به هزاران تن می رسیده است با استفاده از سلاح گرم، تفنگ ساجمه ای و باتوم به تظاهرکنندگان حمله و تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به خشونت کشیده اند.به گفته شاهدان عینی نیروهای ضد شورش به سوی مردم تیراندازی کرده و عده زیادی را مجروح کرده اند.مجروحان به بیمارستانهای مختلف شهر ارومیه از جمله بیمارستان مطهری منتقل شده اند که حال عده ای از این افراد بحرانی گزارش می شود.نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستان مطهری عده ای از مجروحین را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.هنوز آماری از تعداد مجروحین در دست نیست اما خشونت به کار رفته در تطاهرات امروز در حد بالایی بوده است.

.

همچنین بنا به گفته شاهدان عینی نیروهای ارتش و سپاه به همراه نیروهای ضد شورش در خیابانهای ارومیه حضور داشته اند و نیروهای سپاه پاسداران با مستقر کردن مسلسلهای دوشکا در اطراف ساختمانهای مهم دولتی همچون استانداری آذربایجانغربی و صدا و سیمای استانی به حفاظت از این مکانها می پردازند.

شاهدان عینی از بازداشت بیش از هزارتن از تظاهرکنندگان درارومیه و انتقال آنها به ساختمانهای دولتی همچون استانداری آذربایجانغربی و اداره آموزش پرورش و ساختمان بسیج و بازداشتگاههای امنیتی خبر می دهند.شاهدان عینی می گویند کامیونهای قفس دار نیروهای یگان ویژه را دیده اند که در حال انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاهها بوده اند. مجید و توحید جوادی از فعالین آذربایجانی در ارومیه در بین بازداشت شدگان هستند.

.

خیابانهای اطراف مرکز،ارتش،عطایی،خیام،کاشانی،امینی،باکری، دانشکده،امام،اطراف مسجد صدر، راسته غلام خان ، میدان ایالت، منطقه عسگر آباد و زنجیر، بابا ساعی ، حسین آباد کانون درگیریها گزارش شده است.

در تبریز نیز به دنبال فراخوان فعالین مدنی آذربایجانی بیش از ده هزار تن از از مردم تبریز مسیرهای منتهی به مرکز این شهر از جمله شهناز، دارایی،راستا کوچه جلو بانک ملی، پاساژمولوی، بازار شمس تا امیرکبیر و قیزیلچی بازار و نقاط دیگر دست به تظاهرات زدند و با سردادن شعارهای"اورمو گولو جان وئریر - مجلیس قتلینه فرمان وئریر"(دریاچه ارومیه جان میدهد و مجلس به قتلش فرمان میدهد)، تورک قارداشیم سنده گل(برادر ترکم تو هم به ما بپیوند)، اورمو گولو سوسوزدو آذربایجان اویانماسا اوتوزدو"(دریاچه ارومیه تشنه است و اگر آذربایجان بیدار نشود بازی را باخته است)،یاشاسین آذربایجان(زنده باد آذربایجان)اعتراض خود را به نمایش گذاشتند

.

به گفته شاهدان عینی نیروهای ضد شورش با حمله به تظاهرات مردم تبریز با پرتاب گاز اشک آور و با استفاده از باتوم،سیم و گلوله های رنگی به مردم حمله و در دستگیریهای دسته جمعی صد ها تن را بازداشت کردند.بازداشت شدگان به ساختمان استانداری آذربایجانشرقی و ادارات دولتی منتقل شده اند. مهدی محمد پور، کیان پیغامی، خندان ازجمله بازداشت شدگان هستند.

منابع آداپ همچنین از مرگ یکی از تظاهرکنندگان در خیابان تربیت تبریز در اثر اصابت باتوم نیروهای ضدشورش خبر می دهند. نیروهای ضد شورش پس از مشاهده مرگ این تظاهرکننده بلافاصله جسد وی را برداشته و به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند.

فضای شهرهای دیگر آذربایجان نیزمتشنج گزارش می شود وبازداشت فعالین آذربایجانی در شهرهای مختلف به وقوع پیوسته است از جمله می توان به اسامی ابراهیم نوری و علیرضا چنگیزی اشاره کرد که امروز توسط مامورین امنیتی در اهر بازداشت شده اند.

 

Tabriz protests for Save Lake Urmia ( Sep. 03, 2011) تظاهرات تبریز

http://www.youtube.com/watch?v=GlVy3ktFzfQ

شعارها:

اورمو گولو جان وئریر - مجلیس اونون قتلینه فرمان وئریر"(دریاچه ارومیه جان میدهد و مجلس به قتلش فرمان میدهد)

بیز اولمیه حاضیروخ بابکین سربازویوخ(ما سرباز بابک هستیم و برای مرگ حاضریم)

تورک قارداشیم سنده گل(برادر ترکم تو هم به ما بپیوند)

اورمو گولو سوسوزدو آذربایجان اویانماسا اوتوزدو"(دریاچه ارومیه تشنه است و اگر آذربایجان بیدار نشود بازی را باخته است)

یاشاسین آذربایجان(زنده باد آذربایجان)

 

Protests in Urmia, Iran (September 03, 2011)

تظاهرات در اورمیه

http://www.youtube.com/watch?v=ccbP1pmS_ZI

شعارها:

آذربایجان وار اولسون ایستمین کور اولسون(آذربایجان زنده باشد و کسانی که چشم دیدن آذربایجان را ندارند نابود شوند)

اورمو گولو جان وئریر - مجلیس اونون قتلینه فرمان وئریر"(دریاچه ارومیه جان میدهد و مجلس به قتلش فرمان میدهد)

اورمو گولو سوسوزدو آذربایجان اویانماسا اوتوزدو"(دریاچه ارومیه تشنه است و اگر آذربایجان بیدار نشود بازی را باخته است)

 

Injured protester arrested in Tabriz - Sep 03,2011

بازداشت فرد بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی

http://www.youtube.com/watch?v=VdcSXdbq84o

Videofilmer

Av ADAPPIran, ADAPPIran, ADAPPIran| 3 videofilmer

1.      

2.      

3.      

Watch All