اعتراضات تبریز و آذربایجان قطع نخواهد شد، ادامه دارد

شنبه ۱۹ شهريور ۱٣۹۰ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱

مردم تبریز برای تداوم اعتراضات خود و نجات دریاچه ارومیه ، روز شنبه مورخ ۹۰/۰۶/۱۹ نیز در خیابانها حضور خواهند داشت.

بنا به گزار ش رهسا نیوز، شهروندان مبارز تبریزی در ادامه ی اعتراضات روز جمعه و علی رغم سرکوب سنگین رژیم برای فرو نشاندن این حرکت اعتراضی، و با توجه به قطع شدن اینترنت در این شهر، همدیگر را برای حضور در حرکت اعتراضی روز شنبه فرا میخوانند و بصورت زبانی در این مورد به سایر شهروندان اطلاع رسانی میکنند.

لازم به ذکر است طبق همین گزارشات نیروهای نظامی و امنیتی و همجنین یگان ویژه نیروی انتظامی با توجه به پیش بینی حضور گسترده مردم در سطح

شهر برای ابراز اعتراضات خود در روز شنبه از هم اکنون در محلها حضور یافته و خود را در ساختمانهای اداری و ساختمان شهرداری تبریز واقع در میدان ساعت تبریز سازماندهی میکنند.

همچنین به گزارش جنبش دانشجویی آذربایجان، نیروهای نظامی و علی الخصوص یگان ویژه نیروی انتظامی، تله گذاری برای بدام انداختن سهل و آسان فعالان آذربایجان در جریان ادامه اعتراضات خشکانده شدن دریاچه اورمو در روز شنبه ۱۹/۶/۱۳۹۰ تبریز پلان گذاری شده است. بدین ترتیب که قرار است به محض شروع شدن حرکت فعالان و مردم تبریز در خیابان ها خصوصا بازار تبریز، تمامی درهای انتهایی پاساژها از جمله پاساژهای کیان ۱، ۲ و خمینی و غیره در دم بسته شده و بعد از اینکه مردم به این پاساژها پناه بردند درهای دیگر نیز توسط نیروهای یگان ویژه بسته شود تا در وقت مقتضی تمامی آنان یکی یکی دستگیر شده و به اطلاعات انتقال داده شوند.