گزارش تصویری از بازی تراختور آزربایجان و استقلال ایران

شنبه ۱۹ شهريور ۱٣۹۰ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱

در این باز که حدود 40هزار نفر از طرفداران تراختور از نزدیک و از روی سکوها و یا به علت نبود جا ایستاده و یا بروی دیوار ورزشگاه آزادی نشسته این بازی را تماشا می کردند با نتیجه ی 3-2 به نفع تراختور پایان یافت. اما نقطه ی عجیب این بازی بد رفتاری مسولان بازی با هواداران تراختور بود بطوریکه با زدو خورد تماشاگران و مبحوس کردن تعداد زیادی از آنها و ممانعت از ورود این طرفداران به درون ورزشگاه نهایت وحشی گری خود را نشان دادند.

در ویدوها و عکسهای زیر نمونه ای ازاین برخوردها را خواهید دید. و یک ویدو فیلم بر افراشتن پرچمهای قرمز برروی میله پرچمهای داخل استادیوم بود که با وحشی گری هرچه بیشتر ماموران یگان ویژه این پرچمها بعد از مدت 30 دقیقه برافراشته گی به پایین کشیده شدند.

و یک ویدو نیز از شعارهای ضد بشری طرفداران استقلال است که به تورک می گفتند ائشک (خر)

لازم به توضیح است که هتبندهایی از طرف فعالان مدنی آزربایجان تهیه شده بود که کلمه ی اورمو گولو به صورت لاتین نوشته شده بود که به مردم پخش گردیدو همچنان کاور هایی که آزرباجان بر پشت آنها و تصویر اورمو گولو بر جلو آنها هک شده بود نیز به مردم پخش گردید.

http://www.4shared.com/video/6VWg4CSc/07012006034.html

http://www.4shared.com/video/zK5B5UXI/07012006035.html

http://www.4shared.com/video/dXa_gGk2/07012006037.html

http://www.4shared.com/video/53bukWp3/07012006038.html

http://www.4shared.com/video/OUuMYueb/07012006040.html

http://www.4shared.com/video/OJ911o4H/07012006041.html

http://www.4shared.com/video/-zidxHBk/07012006042.html

http://www.4shared.com/video/4tZnMpoU/07012006043.html

http://www.4shared.com/video/Gatw6waJ/07012006045.html

http://www.4shared.com/video/rKxC73rZ/07012006047.html

http://www.4shared.com/video/ocDX8eNd/07012006048.html

http://www.4shared.com/video/pa7ouCU5/07012006049.html

http://www.4shared.com/photo/aSMXUmha/07012006200.html

http://www.4shared.com/photo/iaoBuOH5/07012006202.html

http://www.4shared.com/photo/VRVzyoHA/07012006203.html

http://www.4shared.com/photo/uK5dpWB4/07012006204.html

http://www.4shared.com/photo/p9dl9M9J/07012006205.html

http://www.4shared.com/photo/p9dl9M9J/07012006205.html

http://www.4shared.com/photo/RhOwiCG2/07012006206.html

http://www.4shared.com/photo/7tI0v-3z/07012006208.html

http://www.4shared.com/photo/rMPug8p2/07012006209.html

http://www.4shared.com/photo/8CvA9AXJ/07012006210.html

http://www.4shared.com/photo/ptDxSOG_/07012006213.html

http://www.4shared.com/photo/WATCR8r_/07012006214.html

http://www.4shared.com/photo/fqV9anQe/07012006217.html

http://www.4shared.com/photo/oL8Xtqx5/07012006218.html

http://www.4shared.com/photo/gyDIByt7/07012006219.html

http://www.4shared.com/photo/ogfYqwNy/07012006220.html

http://www.4shared.com/photo/zm_5Vqza/07012006221.html

http://www.4shared.com/photo/1qwVCQMB/07012006223.html

http://www.4shared.com/photo/E2rBtPrj/07012006224.html

http://www.4shared.com/photo/R6DdqOR4/20120613661.html

http://www.4shared.com/photo/8ad6GvPm/20120613662.html