اطلاعيه سازمان عفو بين‌الملل- در مورد احتمال اعدام عماد و زامل باوی و ديگران در اهواز

URGENT ACTION

Iran: Further information on fear of torture and ill-treatment / Incommunicado detention and new concern: Death Sentence.

PUBLIC AI Index: MDE 13/065/2005
2 November 2005

Further Information on UA 233/05 (MDE 13/051/2005, 9 September 2005) - Fear of
Torture and Ill-treatment / Incommunicado detention and new concern: Death
sentence

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130652005?open&of=ENG-IRN

اطلاعات تازه در مورد آزار و شکنجه، باازداشت بدون ملاقات و مخفیT و احتمال اعدام - در ايران

محسن باوی- مذکر- 32 ساله
عماد باوی- مذکر-دانشجوی حقوق-برادر
زامل باوی- مذکر برادر
هانی باوی مذکر- برادر
حاج سالم باوی پدر
اسد باوی-مذکر پسرعمو
منصور طيوری-مذکر-پسر عمو
حسن بو غدار مذکر

دو برادر ، عماد و زامل باوی بنا به اطلاعات رسيده به اعدام محکوم شده اند. هنوز معلوم نيست آنها به چه جرمی بازداشت و آيا حق اعتراض و استيناف به دادگاه عالی را دارند يا خير؟

احتمال اعدام آنها هر لحظه ممکن ميباشد.

پدر آنها حاج سالم باوی که او نيز در بازداشت بوده در روز 25 اوگوست آزاد شده است- او وقتی در زندان امانيه اهواز با پسرانش ملاقات کرد، آنها را در شرايط بسيار بد روحی و جسمی و آثار اذيت و شکنجه ديده است .

برادران باوی و پسر عموهای آنها در 11 اوگوست بازداشت، و پدر آنها حاج سالم باوی روز بعد در حال مراجعه به مقامات مربوطه برای گرفتن خبری از فرزندانش بازداشت ميشود- تاريخ دقيق بازداشت منصور طيوری و حسن بوغدار روشن نيست.

باوی ها از خانواده های معروف و بزرگ استان خوزستان، که منزلگاه اکثريت اقليت عربهای بومی در ايران است، ميباشند.

بنا به گزارشات رسيده حد اقل سه نفر ديگر از بازداشت شدگان شکنجه روحی و جسمی شده اند. <br>

زمينه اطلاعات

در 14 اوگوست، دولت ايران ً حکومتهای انگليس و آمريکا را محرک ناآراميهای قومی از جمله ناآراميهای عربها و کردها قلمداد کرده است. مضافاً اينکه وزارت اطلاعات ايران اعلام کرده است که مسببين شورش و انفجارهای ماه های آوريل و ژوئن خوزستان را شناسائی و دستگير کرده است

بعد از نشر خبر طرح حکومت برای اخراج اجباری جمعيت عرب به خارج از خوزستان و انتقال آنها به دیگر مناطق ایران به منظور محو هويت ملی آنها در آوريل گذشته ، از ماه آوريل تا به امروز توده عرب منطقه در ناآرامی و آشوب بسر ميبرد. تعداد فراوانی از عربهای ايران در چند ماه گذشته بازداشت شده اند ( به گزارشات عقو بين الملل تاريخ 18 آوريل و 26 اوگوست رجوع کنيد :

UA 91/05, MDE 13/014/2005،18 آپریل 2005، و UA 222/05, MDE 13/048/2005، 26 آ گوست 2005.)

در 15 اکتبر امسال دو انفجار در اهواز روی داد که شش نفر کشته و در حدود 100 نفر زخمی شدند. آقای احمدی نژاد رئيس جمهور اعلام کرد که انگليس مسبب اين انفجارات است. ولی در 22 اکتبر وزارت دادگستری اعلام کرد 30 نفر در رابطه با انفجارها دستگير و بازدلشت شده اند.

پيشنهاد عمل:<

لطفا درخواست نامه هاي خود را هر چه سریعتر به زبان انگليسي، فارسي، عربي يا زبان خود و يا هر زبان ديگری (حاوي مضامين زير) ارسال کنيد:

از مقامات تقا ضا کنيد فوراً حکم اعدام عماد و زامل باوی را لغو کنند.

از مقامات در مورد علت با داشت و محاکمه آنها توضيح بخواهيد- آيا دادگاهی تشکيل شده و حق اعتراض و استيناف دارند؟ آيا حق داشتن وکيل داشته و يا دارند؟

در حاليکه حق دولت در محاکمه مجرمين را محترم ميشماريم، مطلقاً با هرگونه اعدام بعنوان عملی غير انسانی، برخلاف کليه موازين اخلاقی و نيز بدليل آنکه مخالف قانون حق حيات است، مخالفيم .

نگران جان بقيه بازداشت شدکان (محسن باوی، هانی باوی، اسد باوی، منصور طيوری، حسن بو غدار...) و سی نفر بازداشتی جديد بوده و خواستار عدم شکنجه آنها، ملاقات با خانواده، اختيار وکيل و و در صورت لزوم حق معالجه پزشکی هستيم.

-          تضمين حکومت دال بر عدم شکنجه در صورت ادامه بازداشت
اخطار به مسئولين جکومت که گرفتن اقرار تحت فشار و شکنجه مخالف ماده 38 قانون اساسی ايران که ميگويد " هرنوع شکنجعه برای کسب اطلاعات و اقرار غير قانونی است " و اينکه ايران امضاء کننده میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل CCP تصریح کرده که " هيچکس نبايد تتحت شکنجه و آزار قرار گيرد"

لطفا درخواست نامه هاي خود را با سرعت هر چه بيشتر (حاوي مضامين زير) ارسال کنيد: درخواست فرستاده شود به: >

رهبر جمهوري اسلامي
عاليجناب آيت الله سيد علي خامنه‌اي
رياست جمهوري، خيابان فلسطين، چهارراه آذربايجان، تهران، جمهوري اسلامي ايران
نمابر: 98 21 649 5880 (لطفا بنویسید "به دفتر حضرت آیته العظمی خامنه‌ای در قم برسد.) اي-ميل:

-         

پwebmaster@wilayah.org ( در جای موضوع بنويسيد: قابل توجه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، قم) عنوان مخاطب: حضرت)

رئیس قوه قضائيهحضرت آيت الله محمد هاشمي شاهرودي
وزارت دادگستري، پارک شهر، تهران، جمهوري اسلامي ايرا
اي-ميل: lrjpr@iranjudiciary.org (در جای موضوع بنويسيد برسد به دست عاليجناب آيت الله شاهرودي)
عنوان مخاطب: حضرت

کپي در خواست به:سخنگوی مجلس
غلامرضا حداد عادل
مجلس شورای اسلامی


کپي در خواست به

نمايندگان مجلس ، نمايندگان و سفارتهای معتبر سياسي ايران در کشور ی که زندگی ميکنيد، جامعه عرب ، سازمان

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130652005?open&of=ENG-IRN