az_asmek@yahoo.com                           کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 

ASMEK Azerbaycan Siyasal Mehbuslarinin Mudafie Komitesi   

 Home | Archive | Email | Rss

    

اخباری از تبريز، بازداشت در روز 21 آذر

 

اميد ابراهيم نژاد، کیوان نعيمی و رضاح سياح هنگام شرکت در جشن ملت آذربايجان به مناسبت 21 آذر ساعت 18:30 روز دوشنبه در کوی وليعصر تبريز توسط نیرویهای امنیتی بازداشت شدند.

همچنين گزارشهايی در مورد کنترل مراکز عمده تجمع فعالان سياسی در شهرهای مختلف آذربايجان خصوصاً اردبيل و زنجان از طرف مأموران اطلاعاتی در روز 21 آذر به کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک) ارسال شده است.

خبر ديگری از تبريز تحت فشار بودن هدايت ذاکر معلم و فعال سياسی تبريزی را گزارش می دهد. ذاکر که قبلاً به جرم تجزيه طلبی به حبس محکوم شده است، بايد روز 4 ديماه 1384 خود را به زندان تبريز معرفی کند. او خبر داده است که  اداره آموزش و پرورش می خواهد حقوق ماهیانه او را از اول دی ماه قطع کند.  

 

 

13 دسامبر 2005-  22 آذر 1384

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک)

http://asmek.blogfa.com

az_asmek@yahoo.com

 

    
 2005/12/13   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - 
    

افزايش فشار بر فعالان سياسی آذربايجان در آستانه 21 آذر

 

بهمن عليزاده فعال حرکت ملی آذربايجان هنگام پخش اعلاميه در تبريز بازداشت شد.  بر اساس خبرهای رسيده از تبريز عليزاده  روز دوشنبه 14 آذر در حالی که اعلاميه های مربوط به جشن ملی به مناسبت 21 آذر را پخش می کرد توسط  نيروی انتظامی دستگير و به اداره اطلاعات تبريز سپرده شده است. 

 

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک) امسال نيز مانند سالهای گذشته در آستانه 21 آذر اخبار بسياری مربوط  به تضييقها و فشارهای وارده بر فعالان سياسی در شهرهای مختلف آذربايجان دريافت داشته است. به دنبال پخش اخباری مبنی بر برگزاری جشن ملی آذربايجانيها به مناسبت شصتمين سالگرد رسميت يافتن زبان ترکی در آذربايجان فعالانی در شهر تبريز مورد تعقيب نيروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته اند.

 

سال 1381 فعالان سياسی آذربايجان برای اولين بار بعد از سرکوب اعضای حکومت ملی آذربايجان در سال 1325 اقدام به برگزاری مراسم سالگرد 21 آذر در شبستر کردند. بيش از 150 تن ازشرکت کنندگان قبل از رسيدن به محل مراسم  در شهرستان شبستر (مزار پروفسور محمد تقی زهتابی عضو کميته جوانان فرقه دموکرات آذربايجان) بازداشت شدند.   

 

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک) از تمامی فعالان حقوق بشر می خواهد که در آستانه 21 آذر 1384 با دقت بيشتری  مسائل آذربايجان را پيگيری نمايند.

 

8 دسامبر 2005-  17 آذر 1384

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک)

http://asmek.blogfa.com

az_asmek@yahoo.com

 

    
 2005/12/8   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - 
    

 

احضار یاشار حکاک پور در مراغه 

 

یاشار حکاک پور دانشجوی دانشگاه زنجان و فعال حرکت ملی آذربايجان با دریافت نامه ای کتبی از طرف اداره اطلاعات سپاه مراغه برای ادای توضیحات روز یک شنبه برابر با چهارم آذرماه به این اداره احضار شد.

حکاک پور ساکن مراغه و یکی از اعضای شورای هماهنگی سازمان غیر دولتی "خانه فرزندان آذربایجان" در مراغه می باشد.  اين سازمان در زمینه هنر، فرهنگ و ادبیات آذربایجان فعالیت دارد.

ايشان قبلاَ نيز در شهر محل تحصيلش زنجان مورد پيگرد مامورين اطلاعاتی قرار گرفته است.

 

 

هنرمند سلماسی همچنان در بازداشت

 

عباس نيکروان هنرمند سلماسی و رئيس انجمن موسيقی سلماس که دهم آبان در سلماس بازداشت شده است هنوز در زندان اين شهر به سر می برد. نيکروان قبلاً با تاييد دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي و با اتهام تبلیغ پان تورکیسم و تجزيه طلبی به چهار ماه حبس محكوم شده بود و پرونده ايشان در شعبه هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در جريان است.

احمد نيکروان که پيگر پرونده برادرش می باشد، از صدور قرار وثيقه 20 ميليون تومانی خبر داده ولی در مورد اينکه نيکروان چه مدت در بازداشتگاه خواهد ماند اظهار بی اطلاعی کرده است.

 

 

 

 29 نوامبر 2005-  8 آذر 1384

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک)

http://asmek.blogfa.com

az_asmek@yahoo.com

 

    
 2005/11/29   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - 
    

ع

عباعباس نیکروان درسلماس بازداشت شد

 

عباعباس نیکروان یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان و رييس انجمن موسيقی سلماس روز سه شنبه 10 آبان بازدبازاشت شد. به گفته صالح کامرانی وکیل مدافع عباس نیکروان، دادگاه انقلاب خوی در حالی حکم جلب وی را صاصادر نموده است که پرونده ايشان در شعبه هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در جريان است. رييس انجمن موسيقی سلماس قبلاً با تاييد دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به چهار ماه حبس محكوم شده بود. گفته می شود نیکروان در سلماس بازداشت شده است و بعداً به دادگاه انقلاب خوی تحویل داده خواهد شد. اتهامات عباس نیکروان تبلیغ علیه نظام، تبلیغ پان تورکیسم و تجزيه طلبی می باشد. 

 

همچنين عبدالعزيزعظيمی قديم روحانی و فعال سياسی آذربايجانی که روز جمعه چهاردهم مرداد در جريان مراسم گراميداشت سالروز مشروطيت در پارك طوبی تبريز( مزار باقرخان سالار ملی) بازداشت و به تبلیغ پان تورکیسم و تجزيه طلبی متهم  شده بود، هفته گذشته با قرار وثيقه آزاد شده است.

 

 3 نوامبر 2005- 12 آبان 1384

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک)

http://asmek.blogfa.com

az_asmek@yahoo.com

 

    
 2005/11/3   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - 
    

21 نفر ديگر از فعالان حرکت ملی آذربايجان به حبس محکوم شدند

 

دادگاه انقلاب شهرستان کليبر برای 21 نفر ديگر از فعالان سياسی آذربايجان احکام حبس يک ساله و 91 روزه صادر کرد.  در کمتر از يک ماه گذشته چهل و هشت نفر از فعالان سياسی آذربايجان از طرف  شعبه يک دادگاه انقلاب کليبر محکوم شده اند. محکومين همگی در جريان کنگره بزرگ ترکهای آذربايجان در قلعه بابک واقع در شهرستان کليبر دستگير شده اند که همه ساله اوائل تير ماه در اعتراض به نقض حقوق شهروندی آذربايجانيها از طرف تهران، برگزار می شود. در احکام صادره اتهام محکومين "فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع سازمانهای مخالف نظام" ذکر شده است. حکومت جمهوری اسلامی ايران اخيراً برای جلوگيری از اين تجمع دموکراتيک بر فعالين سياسی- اجتماعی، مطبوعات و سازمانهای غير دولتی فعال در شهرهای مختلف آذربايجان فشارهای زيادی را وارد کرده است. مطبوعات محلی از نوشتن اخبار مربوط به تجمع قلعه بابک به شدت منع شده اند. ممنوعيت ورود، اقامت و حضور در شهرستان کليبر تا 10 سال برای چهار تن از فعالان سياسی آذربايجان که اخيراً محکوم شده اند از جديد ترين اقدامات حکومت تهران در اين زمينه است. اسامی محکومين آخرين حکم به شرح ذيل است:

 

 

محکومين به يک سال حبس که به مدت 10 سال از ورود، اقامت و حضور

 در شهرستان کليبر منع شده اند:

آيت اله مهرعلی بيگلو فرزند قدرت- جلفا، داريوش حاتمی فرزند غلامحسين- خداافرين، اکبر آزاد علی بابالو فرزند سلطان- تهران، رسول قهرمانی فرزند علی- تهران

 

محکومين به 91 روز حبس (اين حکم به مدت 5 سال تعليق می شود)

عليرضا(عيوض) بيات فرزند محبعلی- زنجان، سهراب فتحی فرزند اسحق-مشکين شهر، غلامرضا تندران فرزند فريدون- مياندوآب، عبدالرضا علايی نيازی فرزند ابراهيم- مياندوآب، فرهنگ نصيرنيا فرزند اسد- خلخال، مهدی کتابچی خياوی فرزند ندرت- مشکين شهر، مهدی سرخی شمس فرزند پيام- تبريز، وحيد قلی زاده فرزند شهباز- جلفا، علی جامع مغانلو فرزند قباد- سراب، کاظم قوچی فرزند د عيوض- تبریز، وحيد عليرضايی فرزند رفيع- اردبيل، مرتضی عينی فرزند افضل- تبريز، رامين صادق اصل فرزند حسين- ؟، حسين محمدی فرد فرزند محمد علی- مشکين شهر، مرتضی اجاقلو فرزند نجف علی- زنجان، حميد بهجت خاتونی فرزند عيسی- تهران

 

تبرئه شدگان:

تقی ذغالخواه- تبريز، رضا کاظمی- اردبيل، امير بزرگی- خلخال، شيرويه قبادنيا- آستارا، محسن فرحيان مياندوآب، رحيم نويدی - تبريز، محمد شريف زمين- تبریز، علی انواری – مشکين شهر، حسن مصطفی زاده- تهران، جعفر شاهی- تبریز

 

27 سپتامبر 2005- 5 مهر 1384

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک)

http://asmek.blogfa.com

az_asmek@yahoo.com

 

 

    
 2005/9/27   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان -