درگیری ها در اهواز قربانی گرفت

بنا به گزارشهای رسیده ازاهواز در گیرهای بین نیروهای خلق عرب و نیروهای رژیم همچنان ادامه دارد.

 تا کنون چندین کشته و زخمی نتیجه این در گیری ها بوده.   

افراد سپاه پاسداران به کمک هلی کوپترهای هوانیروز سعی در کنترل تمامی منطقه را دارند اما گفته میشود با این وجود کنترل تمامی مناطق مخصوصا در طول شبها برای رژیم تقریبا غیر ممکن است. رژیم  با مجبور کردن کارمندان اداری و جیر خواران محلی گشت شبانه را به انها وا گذار میکند.

 

منابع سازمان دفاع از حقوق بشر در آذربایجان جنوبی  در بیمارستانهای راضی، گلستان و چمران اعلام کردند که دههاجنازه گشته شدگان این در گیری ها هنوز به خانواده آنها تحویل داده نشده و پلیس ایران بدون توجه به حال مجروحین و اعتراض پزشکان انها را دستگیر میکند. گزارش می افزاید مامورین وزارت اطلاعت تعداد کثیری از مردم عادی و روشن فکران عرب  را بدون هیچ گونه توضیح  دستگیر کرده و به مناطق نا معلومی انتقال داده است.

 

گفتنی است که رژیم ایران از ورود خبرنگاران خارجی به منطقه جلوگیری میکند و خبرنگاران محلی نیز خبرها را گزارش نمیکنند.در همین راستا  مامورین وزارت اطلاعت رژیم  سایتهای متعلق به فعالین عرب خارج از ایران را نیز ازکار انداخته است.

با کمال تاسف احزاب سنتی ایران و سازمانهای دفاع از حقوق بشر ایرانی که ازا مکانات خبر رسانی خوبی بر خوردار هستند اقدامات انسان دوستانه در این خصوص انجام نمی دهند.

 

 

سازمان ما ضمن همدردی با خلق عرب اهواز به نام انسانیت از تمامی آزادی خواهان انتظار دارد که در کنار مظلومین عرب قرار گیرند. امید است که ا حزاب سنتی ایران با نشر اخبارمربوطه صداقت خود را اثبات کرده و پل دوستی بین ملتها را مستحکم ترنماید. 

 

با سپاس فراوان

سازمان دفاع از حقوق بشر در آذربایجان جنوبی ( ایران)

S.A.H.R

 سخنگوی سازمان

شاهین استاجلو

25/07/2007

تلفن و آدرس دفتر اروپا

004561661837

e-mail : Aylar2@hotmail.com

www.s-a-h-r.com

انعکاس قیام خلق عرب اهواز در سایتهای ایرانی

 

http://www.iranpressnews.com/source/006375.htm

http://web.peykeiran.com/new/iran/iran_news_body.aspx?ID=25282

http://www.iranpressnews.com/source/006379.htm

http://www.peiknet.com/1384/08mordad/page/439ahvaz.htm

http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8405040828150424.htm