در اطلاعیه‌ مطبوعاتی سكرتارياى حزب دمكرات كردستان ايران به تاريخ 7.8.2005

از جمله آمده است:

 

از روز جمعه‌ 14 مرداد همه‌ راههای ورودی و خروجی شهر پاوه‌ به‌ کرمانشاه‌ و نوسود از طرف نیروهای رژیم به‌ شدت تحت کنترل هستند. رژیم همه‌ رفت و آمدهارا تحت کنترل قرارداده‌ و شمار زیادی از مردم را دستگیر و روانه‌ زندان کرده‌ است، که‌ از سرنوشت چند تن خبری در دست نیست. همچنین مسابقه‌ ورزشی که‌ قرار بود در شهر برپا شود از طرف رژیم لغو شده‌ است. تجمع بیش از سه‌ نفر در شهر ممنوع است.

 

در جوانرو روز یکشنبه‌ بدنبال حرکت اعتراضی مردم، بیش از 40 تن دستگیر شده‌ اند. شهر کاملا میلیتاریزه‌ شده‌ است.

 

در ادامه اطلاعيه در باره مناطق کرد نشين گفته شده:

 

مغازه‌ها به‌ تمامی تعطیل یا نیمه‌ تعطیل بودند. در جاهایی که‌ امکان حرکت اعتراضی بود، مردم دست به‌ راهپیمایی زده‌اند و علیه‌ رژیم و به‌ پشتیبانی از جنبش ملی مردم کرد و حزب دمکرات کردستان ایرنا شعار سر داده‌اند