نمونه روشن افترا و نشر اکاذيب:
 اطلاعيه شيرين عبادی در مورد سناريوی کيهانشيرين عبادى در اطلاعيه‌اي، مطالب مطرح شده درخصوص نقش خود در تشويق اكبر گنجى به اعتصاب غذا را تكذيب و آن را نمونه‌ى روشن از افترا عنوان كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزارى دانشجويان ايران، شيرين عبادي، وكيل مدافع اكبر گنجى با ارسال نمابرى به ايسنا با عنوان ,اطلاعيه, به مطالب منتشر شده در برخى از روزنامه‌ها اشاره كرده و آورده است: در روزنامه مذكور متهم شده بودم كه با همدستى و توطئه خارجيان، آقاى گنجى را تشويق به اعتصاب غذا كرده تا باعث مرگ وى شوم و از اين طريق جمهورى اسلامى را دچار بحران سازم. اين ادعا قبلا از سوى آقاى اكبر گنجى و همسر ايشان كتبا تكذيب شده بود اما ناگزير هستم يادآور شوم كه چنين سناريوهايى از فرط كثرت استعمال خريدارى ندارد و فقط به درد پرونده‌سازى عليه مدافعين حقوق مي‌خورد و بس.

وى مطالب منعكس‌شده در اين روزنامه‌ها را نمونه روشنى از افترا و نشر اكاذيب دانسته و يادآور شده است كه ,چون شكايت كيفرى در شرايط فعلى ره به‌جايى نخواهد برد لذا با حفظ حقوق، فعلا به تكذيب آن اكتفاء مي‌كنم.,

عبادى با بيان اين كه اكبر گنجى حسب اعلام همسرش 43 روز است كه در حال اعتصاب غذاست و فقط توسط سرم به حيات خود ادامه مي‌دهد، عنوان كرده است كه وى حتى بعد از بسترى شدن در بيمارستان ميلاد يك كيلوگرم وزن كم كرده است.

عبادى در ادامه به مراجعه‌ى خود و يوسف مولايي، ديگر وكيل گنجى در روز 31/4/1384 براى ملاقات با موكل‌شان اشاره كرده و آورده است: از ملاقات ما مانع شدند و عنوان نمودند كه آقاى اكبر گنجى در قرنطينه است و هر نوع ملاقات بايد با دستور كتبى دادستان تهران باشد، از آن‌جايى كه آقاى گنجى در حال سپرى كردن محكوميت خود بوده و حسب اعلام مقامات مسوول قوه‌ى قضاييه، پرونده‌ى ديگرى عليه نامبرده مطرح نيست لذا دخالت دادستان تهران، خلاف قانون بوده و كسب اجازه از نامبرده براى ملاقات با موكل، تاييدى خواهد بود بر عملكرد غيرقانونى دادسراى تهران.

وى در اين اطلاعيه عنوان كرده است كه ,يك بار ديگر توجه جدى كليه مقامات قضايى ايران و نهادهاى بين‌المللى حقوق بشر را به وضعيت خطير موكل خود جلب مي‌كنم.,

روشنگرى