بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران کانادا

 

 

دومین قورولتای ( مجمع عمومی )
بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران برگزار شد

 

قورولتای بنیاد روز یکشنبه 24 جولای در تورنتو با موفقیت برگزار گردید. در این قورولتای 7 نفر بعنوان هیئت مدیره اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل به مدت دوسال انتخاب شدند. در پایان قورولتای از زحمات دکتر رضا براهنی و دکتر رضا مریدی که در دوسال گذشته بعنوان رئیس و نایب رئیس بنیاد منشاء خدمات ارزنده ای بودند قدردانی شد.

اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره جدید بنیاد عبارتند از آقایان:

 

علی پسیان

رامین شاد پور

بهروز شربیانی

علی رضا صادقی

دکتر ضیاء صدرالاشرافی

عظیم عباسی

دکترعلی قره جه لو

علی کشاورزی

علیرضا محمد علیزاده

 

هیئت مدیره بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران - کانادا