بنا به اخبار رسيده به kurdistan media، در ادامه‌ى سركوب وحشيانه‌ى تظاهركنندگان توسط رژيم در شهر سقز 13 تن از تظاهركنندگان به شهادت رسيده‌اند كه در ميان آنها دو كودك ديده مى‌شود. همچنين حدود 200 تن مجروح گرديده‌اند. اسامى تعدادى از شهدا عبارتند از:


1ـ محمد شريعتى معلم بازنشسته
2ـ كاوه وكيلى(20 ساله)
3ـ افشين مروتى(26 ساله)
4ـ ناصر نيلوفرى(26 ساله)
5ـ فرزاد رمضان زاده(20 ساله)
6ـ عباس رمضان زاده
7ـ شادمان محمدى.