در باره تظاهرات سقز- اطلاعيه شماره ١١ دبيرخانه کومله که به تاريخ سوم ماه آگوست مطابق١٢ مرداد ، تحت عنوان: جمهورى اسلامى تظاهرات مسالمت آميز مردم سقز را به خون کشاند منتشر شد، از جمله گفته ميشود:

 

...به اطلاع ميرسانيم که رژيم جمهورى اسلامى تظاهرات آرام و اعتراضى مردم مبارز شهر سقز را به خون کشاند. نيروهاى مسلح رژيم به روى مردم آتش گشودند. طبق آخرين خبر تعداد جان باختگان تظاهرات مردمى سقز به ۵ نفر رسيد و بيش از ١٠٠ نفر نيز زخمى شدند. نيروهاى رژيم بيمارستانها را به محاصره در آورده اند و اجازه ورود و خروج به کسى داده نمى شود. هلى کوپترهاى جنگى رژيم براى ايجاد رعب و وحشت در ارتفاع پايين برفراز شهر در گردش بودند. بنا به آخرين اخبار رسيده حدود صدها نفر نيز دستگير شده اند که آمار دقيقى در دست نيست. شهر هم اکنون کاملا ميليتاريزه و نظامى است. نيروهاى فراوانى از رژيم در تمام شهر پخش شده اند اما درگيريهاى پراکنده ، تظاهرات موضعى کماکان ادامه دارد...