یکی از نویسندگان کتاب معروف گذشته چراغ راه آینده است درگذشت

 

 

 

 

پروفسور دکتر محمد علی فرزانه (قوسی)یکی از نویسندگان کتاب معروف و ارزشمند گذشته چراغ راه آینده استکه امروزه از برترین مراجع تاریخ معاصر ایران محسوب می شود صبح امروز 17 ژانویه در شهر گوتبرگ سوئد در سن 82 سالگی در اثر عارضه قلبی فوت کرد.

 

كتاب معروف گذشته چراغ راه آینده استهمزمان با تحولات انقلاب عظیم مردمی سال 1357در قالب نسخ بدون شناسنامه و عمدتا بصورت زیراکس، با امضاء جامی منتشر شد و مورد توجه عموم روشنفکران و پژوهشگران قرار گرفت.

 

طبق گفته دکتر محمد علی فرزانه ، جمعی از نویسندگان آزاد اندیش آذربایجان در اواسط دهه پنجاه با مشاهده تحریف وسیع و عمیق تاریخ توسط رژیم مستبد پهلوی، اقدام به نگارش این کتاب در خفا کرده و با یکدیگر هم قسم شده اند که تا زمان مرگ هر یک از مولفین،نام هیچکدام از آنها منتشر نشود!

 

این کتاب در حال حاضر نیز یکی از مهمترین کتب مرجع در مورد تحولات دوران پهلوی است و مورد توجه جدی محققان تاریخ معاصر می باشد.

 

فرزاد صمدلی