حمایت جمعی از فعالین اذربایجانی از خواست بر حق رضا شهابی

 

www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه 
۲۶ شهريور ۱٣۹۶ -  ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷از زندانی سیاسی رضا شهابی حمایت میکنیم! 
رضا شهابی (متولد سال
۱٣۵۲ در شبستر) زندانی سیاسی و فعال کارگری ,عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بیش از یک ماه است که در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به بازداشت مجدد وبی دلیل خود از سوی مقامات قضایی رژیم سرکوب گر و ضد بشری جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت پرونده و محسوب نکردن مرخصی پزشکی او به عنوان دوره محکومیت صورت می‌گیرد. رضا شهابی بابت مرخصی استعلاجی خود که با مجور پزشک معالج وموافقت مسئولان قضایی صورت گرفته است، بدون هیچ دلیلی مجازات شده و حکم زندان او از سه ماه به هفده ماه افزایش یافته است. این در حالی است که او به علت ضرب و شتم هنگام بازجویی دچار صدمات جسمانی شدیدی از ناحیه گردن وکمر شده و به همین دلیل هم دو بارتحت عمل جراحی قرار گرفته است. جنبش کارگری درایران در طول حیات جمهوری اسلامی درمعرض شدیدترین فشارها و ازار و اذیت ها قرار داشته است.ما بر این باوریم که جنبش کارگری در ایران یکی از مولفه های اصلی مبارزه برای دست یابی به دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی است.از این رو ما جمعی از فعالین سیاسی و ملی مدنی اذربایجان به این وسیله حمایت خود را از خواست بر حق رضا شهابی اعلام میکنیم و خواستار ازادی بی قید وشرط او و دیگر زندانییان سیاسی هستیم. 

۱-هدایت سلطانزاده 
۲-شیوا فرهمند 
٣-علیرضا اردبیلی 
۴- صدیقه عدالتی 
۵- عبدالله امیر هاشمی 
۶- سیمین صبری 
۷- سیروس مددی 
٨- شریفه جعفری 
۹- انصافعلی هدایت 
۱۰- یونس شاملی 
۱۱- قهرمان قنبری 
۱۲- مهسا مهدیلی 
۱٣- اژدر تقی زاده 
۱۴- قلی اردبیلی 
۱۵- نقی محمودی 
۱۶- امید مهدیان 
۱۷- احد واحدی 
۱٨- صالح کامرانی 
۱۹- حسین انورحقیقی 
۲۰- رسول رحیملی 
۲۲- علی سلیمانی 
۲٣- محمد آزادگر 
۲۴- بابک بخت اور 
۲۵- یدالله کنعانی 
۲۶- یاشار گولشن 
۲۷- دومان رادمهر 
۲٨- محبوب تیشه 
۲۹- سیف الدین حاتملویی 
٣
۰-علی اصغر حقدار 
٣
۱- ائلچین حاتمی