دکتر عليرضا نظمي افشار

در حاشیه احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران

جناب لئون پانه تا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، با اینکه فردی نظامی نیست و از رده قانونگذاری بر خاسته است ولی با طی مراحل خدمتی در کاخ سفید با پرزیدنت کلینتون و مدیریت سازمان اطلاعاتی سیا با پرزیدنت اوباما، کفایت و آگاهی خود را برای سمت حاضر به ثبوت رسانیده است.

وقتی واشنگتن پست، از زبان ایشان از احتمال حمله نظامی اسرائیل مطلب درج میکند، طبعا این مطلب از اصالتی قابل قبول بر خوردار است.

من در اینجا، واردمباحث قابل تردیدی نظیر حقانیت ومصالح ملی ایران برای فعالیت های هسته ای، و شاخ و شانه کشیدنهای منطقه ای و یا ضرورت دفاع از امنیت ملی اسرائیل، و حفظ بشریت ازخطرات اسلام اتمی نمیشوم. ولی ناچار از بیان نظرات خود در مورد این حمله احتمالی میباشم.

۱ اینجانب هرگونه حمله نظامی بخاک ایران را از جانب هر کشور، قدرت یا تفکری شدیدا محکوم میکنم.

۲ بیش از نیمی از مردم ایران یا از ملت تورک در سرزمین های آذربایجان، تهران، قاشقای، ترکمن، خراسان میباشند یا با آنان روبط عائله‌وی و عاطفی دارند (در انتخابات اخیر ریاست جمهوری وزیرکشوراعلام کرد که تورکان ایران ۱۳.۵ ملیون رای[چهل در صد آرا] را در اختیار دارند، و وزیر امور خارجه ایران در ماه گذشته اعلام کرد که بیش از چهل در صد مرد ایران بزبان تورکی سخن میگویند) لذا طبعا، در صورت تحقق هرگونه برخورد نظامی، بهای نیمی از ضایعات اجتناب ناپذیر انسانی را تورکان ایران خواهند پرداخت.

۳ بنظر اینجانب، حمله های بهانه جویانه و برنامه ریزی شده نظامی اسرائیل به تاسیسات عراق و سوریه، و حمله احتمالی به ایران، نه تنها امنیت ملی آنرا در منطقه تحکیم نخواهد کرد، بلکه از نظر ملل مسلمانِ بیطرف یک الگوی طرح ریزی شده برای ارعاب و تجاوز، بمنظورِ ایجادِ حریمِ از دجله تا نیل تعبیر خواهد شد.

۴ کشور های مقتدرِ مسلمان وهم پیمان غرب، نظیر ترکیه را وادار به موضع گیری علنی و ناچار از الحاق به جبهه روسیه و چین در حمایت از ایران خواهد کرد و این میتواند ضایعه ای سیاسی برای آمریکا، اسرائیل و ملت تورک ایران بحساب بیاید.

۵ حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران اکثر ملتهای ایرانی را (بدلیل حب وطن وسوابق ذهنی حضور اجنبی در کشور) در حمایت از رژیم و دولت بر خواهد انگیخت و شاخه های شوونیست ملی و مذهبیِ رژیم با سوء استفاده از این جوّ، و شرایط موجودِ نظامی، در سرکوب مبارزین حقوق بشر و دموکراسی، نهایت اهتمام را بعمل خواهند آورد.

۶ همیشه گفته ایم، درد ما از داخل خاک ماست و درمان آن را نیز باید در داخل خاک مان جستجو کنیم.

کالیفرنیا، چهارم فوریه ۲۰۱۲