قطعنامه کنگره ملیت های ايران فدرال، مصوب اجلاس سالانه در 6 ماه مئی 2012

 

1- کنگره ملیت های ایران فدرال، بنا به اعتقاد پایه ای خود معتقد به حل صلح آمیز مناقشات و اختلافات در روابط بین کشورها از طریق دیالوگ و شیوه های صلح آمیز می باشد. هر گونه مداخله نظامی، با توجه به هزینه های انسانی و اقتصادی و پیآمدهای ویرانگر آن را بر خلاف مصالح عمومی مردم آن کشورها می داند.

در همین راستا، مداخله نظامی از سوی هر نیروی خارجی علیه ایران عملا قدرت های رقیب را نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به میدان منازعه کشانده که نخستین قربانیان آن مردمی خواهند بود که امروز نیز تحت حاکمیت و سیاست ھای رکوبگرانه جمهوری اسلامی و غارت ثروت های عمومی شان از سوی این رژیم، از حقوق خود محروم گشته اند.

2- کنگره مليتھای ايران فدرال معتقد است که سیاست های ماجراجویانه ی جمهوری اسلامی ایران در مسأله اتمی و دخالت نامشروع آن در امور دیگر کشورها که کشورمان را تا لبه پرتگاه و ویرانی سوق داده است تنها با هدف حفظ و تامین منافع فرقه ای رژیم حاکم بوده و ميباشد.

3- در صورت بروز هر حالتی که خارج از اراده و نیت ما باشد، آنچه مورد نظر کنگره خواهد بود مصالح کلی ایران و ملیت های تحت ستم در کشور می باشد. و در همین راستا برای تامین حقوق ملی و حکومت های محلی این ملیت ها و تشکیل یک دولت فراگیر دموکراتيک و سکيولار در ایران فدرال تلاش خواهد کرد.

کنگره مليتھای ايران فدرال