برگزاری سمینار بررسی وضعیت حقوق بشر آذربایجانیها در ایران

سخنرانی فاخته زمانی دبیر آداپ در مراسم سازمان عفو بین الملل آلمان

 

ساوالان سسی : جلسه سخنرانی فاخته زمانی فعال حقوق بشر آذربایجانی و مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) در شهر هایدلبرگ آلمان برگزار شد.

 

در این جلسه که روز چهارشنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۱ توسط سازمان عفو بین الملل آلمان و در مرکز فرهنگی"فلکس شوله" ترتیب داده شده بود، فاخته زمانی دبیر آداپ در خصوص وضعیت نقض حقوق بشر آذربایجانیها در ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.

 

این فعال حقوق بشر آذربایجانی اطلاعاتی جامع در خصوص تبعیضات اتنیکی برعلیه آذربایجانیها در ایران اعم از ممنوعیت زبان ترکی آذربایجانی، تبعیضات اقتصادی، تخریب میراث فرهنگی، محیط زیست و مسئله دریاچه ارومیه را بیان کرد و با اشاره به وضعیت فعالین آذربایجانی همچون سعید متین پور، ابراهیم رشیدی و فرانک فرید و اقلیتهای مذهبی اهل حق(گوران) و سنی، تاریخچه ای از سرکوب حرکتهای آذربایجانیها را ارائه داد.

 

وی در پایان خواهان مراجعه مهمانان حاضر در جلسه به نمایندگان پارلمان و دولت آلمان و درخواست توجه جدی مسئولین و نهادهای مدنی آلمانی  به مسئله آذربایجانیها در ایران و حمایت از حقوق آنها را بسیار موثر ارزیابی کرد. زمانی همچنین با اشاره به نبود سازماندهی و منابع کافی در جامعه آذربایجانی  از حاضران در جلسه خواست تا آداپ و سازمان عفو بین الملل را یاری کنند تا صدای جامعه به حاشیه رانده شده آذربایجانی در ایران را به جامعه جهانی برسانند.

 

سعید ساعد از برگزار کنندگان این جلسه می گوید : "آلمانیها نسبت به مسئله نقض حقوق اتنیکی آذربایحانی ها در ایران اطلاعات اندکی داشتند و آنها پس از کنفرانس تصویری خانم زمانی بسیار علاقه مند شدند تا نسبت به مسئله نژادپرستی و نقض حقوق اقلیتهای اتنیکی در ایران بیشتر بدانند."

 

در کنار این مراسم کمپین امضا و کارت پستال آداپ برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجانی ادامه یافت و شرکت کنندگان در مراسم با امضای طومارهایی خواهان آزادی زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران شدند.

سخنرانی دبیر آداپ به زبان انگلیسی بود که همزمان از سوی برگزار کنندگان جلسه به زبان آلمانی ترجمه می شد. همچنین خبرنگاران کانال تلویزیونی "افنه" در این مراسم حضور داشتند و ضمن تهیه گزارش از مراسم سخنرانی مصاحبه هایی با فاخته زمانی داشتند.

 

http://www.savalansesi.com/2012/05/blog-post_17.html