اعلامیه

 

 

منیم دیلیم اؤلن دئییل     باشقا دیله دؤنن دئییل

 

( زبان من  نخواهد مرد    تبدیل    به زبان دیگر نخواهد شد)

 

اهانت شنیع و بی شرمانه روزنامه "ایران" ارگان رسمی جمهوری اسلامی ایران که در آن ترکان ایران را سوسک و مردمی زبان نفهم نامیده،  نقطه عطفی است که امروز شوونیست ها و نژاد پرستان بدان رسیده اند.

اگر تا دیروز این  نژاد پرستان روباه صفت با تئوری پردازی های خود زبان ترکان ایران را "زبان بیگانه"، "زبان عاریتی"، "زبان چنگیزومغول" ... می نامیدند و با تکیه به زور سرنیزه  رژیم کودتا و بیگانه پرست پهلوی ها زبان ترکی را در ایران ممنوع و هرگونه اعتراض به این فرهنگ کشی را انگ "تحریک خارجی"، "ایادی بیگانه"، "تجزیه طلب" و "پان ترکیست" می زدند.  امروز وارثین آنها "طرح طبقه بندی اجتماعی" نژاد پرستانه را تحت نام "نظر سنجی" از آستین خود بیرون می آورند ، و یا، با بخشنامه ای ضربتی خواهان ممنوعیت صحبت به زبان ترکی حتی در مهد کودک های ایران می شوند، و هنگام صعود تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال شعار نژادپرستانه "ستارگان پارسی" سرمی دهند !  ( این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق قهرمانان المپیک ایران را  آذربایجانی های ایران تشکیل می دهند)

با رشد روز افزون جنبش ملی و هویت خواهانه ترکان ایران شونیست ها و نژاد پرستان، به  شیوه های نازی های آلمان متوسل شده، هویت و حیثیت ملتی را -  که  هستی و موجودیت خودشان مدیون دانش، درایت و فداکاری های آنهاست -  به سخره می گیرند.

کجا هستند آن مدعی العموم هائی که هر حرف و حرکت آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ای را انگ "تشویش اذهان عمومی" و "اقدام علیه امنیت ملی"  زده  و سخت ترین مجازات ها را در حق آن روا می دارند، ولی در مقابل این اهانت بیشرمانه درحق ترکان ایران، که می تواند آینده و هستی کشوری را به آتش بکشد، اقدامی نمی کنند!؟  آیا این عمل رزیلانه در یک روزنامه رسمی و دولتی  دعوت نامه ای رسمی برای اقدام علیه امنیت ملی و نهایتا تجزیه ایران نیست؟

شما آزادیخواهان، طرفداران دموکراسی و مدعیان حقوق بشر و مطبوعات "مترقی"  چرا سکوت اختیار کرده اید؟  آیا در قاموس شما برقراری آپارتاید ملی در حق مردم آذربایجان و ترکان ایران، تحقیر و اهانت رزیلانه ای از این دست معنائی دارد؟

ما از همه آذربایجانی ها و ترکان ایران، روشنفکران، نهادهای حقوق بشر، احزاب و سازمان های سیاسی، فعالین فرهنگی- اجتماعی ایرانی می خواهیم که در برابر این تعرض برنامه ریزی شده برعلیه زبان و هویت ترکان ایران بایستند و صدای حق طلبانه آنان را بگوش جهانیان برسانند و اجازه ندهند مشتی  شوونیست و نژاد پرست که هنرشان نفرت ازغیراست به اهداف پلید خود دست یابند.

ما این تعرض غیر انسانی برعلیه زبان و هویت مردم آذربایجان و ترکان ایران را شدیدا محکوم می کنیم.

ما خواهان توقیف روزنامه ایران و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این عمل غیر انسانی هستیم.

ما پشتیبانی خود را از خواست های بحق و مشروع مردم آذربایجان و ترکان ایران اعلام می داریم.

 

 

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران- کانادا