باانتشار بيانيه اي صورت گرفت :

اعلام انزجار تُرك‏هاي استان همدان

از اهانت به ملت بزرگ تُرك

 

يورو اوغلوم بوردا آسلانلار ياتار

آسلان ياتاغيندا آسلان اولمالي

 

روزنامه "ايران"، ارگان رسمي وزارت ارشاد اسلامي در شماره  22/2/85  در حركتي زشت، به تحقير ملت تُرك ايران دست زد و ايشان را  "سوسك"هايي  دانست كه بايد با ايشان مبازره كرد !!.

 اين حركت ننگين ، بازتاب وسيعي در كشور، بخصوص استانهاي تُرك نشين داشته و موجب اعتراضات بي شمار اقشار مختلف ملت ترك ايران گشته است. ما به عنوان بخشي از مردم ترك آزربايجاني استان همدان ، ضمن اعلام انزجار از اهانت روزنامه ايران و محكوم كردن اينگونه حركات ضد ديني و ضد انساني ، نكاتي را جهت تنوير افكار ، بيان مي نماييم :

1- ملت ترك ، از پيشتازان فرهنگ و تمدن بشري است كه پس از طلوع خورشيد نبوت محمدي (ص) ، عاشقانه به اين دين الهي گراييد و از قرن ها پيش در راه اعتلاي كلمه اسلام در اقصي نقاط جهان كوشيده و مي كوشد . بزرگان و نوابغ ترك همچون : فارابي، ابوعلي سينا، زمخشري ، شهرستاني ، كاشغري ، مولوي ، سهروردي ، عين القضات ، صدرالدين قونوي، قيصري ، ابن تركه ، آخوند ملا حسينقلي شوندي درجزيني ، آقا شيخ محمد بهاري ، مجذوب عليشاه كبودراهنگي ، ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي ، حكيم هيدجي ، علامه طباطبايي ، علامه اميني ، علامه جعفري و ... تمامي همّ خود را مصروف خدمت به دين مبين اسلام نمودند و هم اكنون نيز اخلافِ صدق ايشان در اين مسير مقدس روانند . اداره بخش عظيمي از جهان ، طي قرون متمادي توسط حكومت هاي مقتدر ترك همچون امپراتوريهاي عظيم گؤگ تورك، غزنوي، سلجوقي، خوارزمشاهي، تيموري، آق قويونلو، قره قويونلو، عثماني، صفوي، افشاري، قاجار و ... نشان دهنده نقش عظيم فرهنگي اجتماعي و سياسي ما  ترك ها  در تاريخ بشري است . ما تُركهاي آزربايجاني استان همدان ، با بيش از يك ميليون جمعيت ، همچون تركهاي ساير مناطق ايران ، به "تُرك" بودن خود افنخار و مباهات مي كنيم و اعلام مي نماييم كه اهانت هايي همچون اهانت روزنامه ايران ، گرچه قلوب ما را جريحه دار كرده و ارواح نوراني بزرگانمان ( كه به اسامي برخي از ايشان، فوقاً اشاره شد ) را متاثر نموده ، اما هرگز نمي تواند و قادر نيست كه "هويت" و زبان مقدس "تركي" ما را ذره اي  بيالايد ، چرا كه :

 

بيز  بحرِ محيط  قيلميشاق  كنديميزي

بير داملا  نجاست  بيزي  موردار  ائتمز

 

2- اين حركت نه يك اتفاق ، كه بازتاب يك جريان فكري و انديشگيِ بيمار در ايران و سر باز كردن دملي چركين است . جرياني كه با روي كار آمدن سلسله ضد اسلامي و ضد بشري آريامهريان ، شكلي سيستماتيك و كاركردي به خود گرفت و اگرچه با وقوع انقلاب شكوهمند اسلاميمان و در سايه انديشه و آرمانهاي انقلابي ، از تكاپو افتاد ، اما متاسفانه پس از مدتي دوباره سر برآورد و در جاي جاي مراكز فرهنگي و ... رخنه كرد و جان گرفت . اساس اين جريان بيمار بر اين مبناي ضد الهي و ضد بشري است كه كشور ايران ، فقط متعلق به قوم "فارس" و "زبان پارسي" است و ديگر قوم هاي ايران همچون " تُركها وتركمنها " ( با جمعيتي بيش از 35 ميليون نفر)، بلوچ ها، عرب ها و ...، حق ابراز هويت ندارند و بايد از طريق استحاله زباني و فرهنگي ، "فارس" شوند .

حركت روزنامه ايران ، در اين چارچوب ، قابل تفسير و تحليل است ؛ و چه جاي گفتنِ اين حقيقت كه اينگونه حركات محكوم به شكست است ، چونكه با "حقيقت" ، "هويت" ، "شخصيت" و "زبان" ميليونها انسان رودررو است. و چه نيازي به تاكيد بر اين نكته كه تا جامعه روشنفكري و انديشگي ايران ، از اين بيماريِ تعصب و " فارس محوري " خود را نجات ندهد ، همچنان، كشور عزيز ما را دچار دورو تسلسل و پسرفت تاريخي خواهد كرد.

 3- و در پايان، سخني با رياست محترم جمهور:

شعار " عدالت " ، محوري ترين شعار دولت كنوني است ؛ شعاري كه مبناي آن ، تاسي به عدالت "علوي" است . حال سوال اينست كه آيا عدالت مولا علي (ع) ، فقط عدالت "اقتصادي" بود ؟ آيا اينكه " قتل علي لشدت عدله " (يعني علي (ع) به سبب شدت عدالت ورزي اش كشته شد)، فقط به خاطر اين بود كه آن بزرگمرد " نان وثروت " را به تساوي بين امت اسلام تقسيم مي كرد ؟ حاشا و كلا!  كه عدالت "اقتصادي" فقط بخشي از عدالت علوي بود . آري ، علي (ع) "ثروت" را عادلانه توزيع مي كرد ، اما عدالت فرهنگي و اجتماعي و ... او ، بسي فراختر و عظيمتر بود . علي (ع) هرگز نخواست اقوام " غير عربِ " جامعه عظيم اسلامي آن روز را " عرب " نمايد و زبان عربي را بر ايشان تحميل نمايد و ... . و اين " عدالتِ همه جانبه " بود كه نام علي (ع) را در هميشه تاريخ ماندگار كرد . آري ، او " صوت العداله الانسانيه " بود. " و ماذا عليك يا دنيا ، لو حشدت قواك و اتيت في كل زمن عليا بعقله و قلبه و لسانه و ذي فقاره " ( و چه مي شد بر تو اي دنيا ، اگر تمامي نيرويت را جمع مي كردي و در هر زمان و عصري ، يك "علي" با همان عقل ، با همان قلب ، با همان زبان و با همان ذوالفقار مي آوردي؟).

اينك اگر دولت كنوني ، داعيه ي  اقتدا به دولت كريمة محمدي و علوي را دارد ، بايد در تمامي ابعاد پيرو آن بزرگواران باشد و  عدالت را منحصر به عدالت اقتصادي ننمايد و هرچه سريعتر در پي برآورده كردن تمامي حقوق فرهنگي ، زباني و... تمامي قوميتهاي ايران از جمله ملت ترك باشد كه بنا به فرموده رسول مكرم اسلام حضرت محمد عربي (ص) : ملك و مملكت فقط و فقط با "عدالت" باقي خواهد ماند و الا فلا.

 

وطن عشقي ، هر عشقدن  ازلدير

منيم ائليم ، منيم ديليم  گؤزلدير

اؤز جانيمدير ، اؤز آنامدير  وطنيم

آزربايجان! سن منيمسن ، من سنين

 

والسلام علي من اتبع الهدي

 

 

 

اسامي امضا كنندگان بيانيه

 

 

شهرستان همدان

 

دكتر بهروز اسماعيل پور (استاد رشته فيزيولوژي)، رضا هادي (دانشجوي ماشين آلات كشاورزي)، اكبر نقدي (دانشجو)، مهدي ثابتي (دانشجو)، هادي جعفر قلي زاده (دانشجو)، مسعود صدقي (دانشجو)، يونس كريم پور (دانشجو)، ناصر يوسف زاده (دانشجو)، ابراهيم هاشمي (دانشجو)، محمد حاج حسينلو، يونس سليماني (دانشجو)، ميثم لطفي (دانشجو)، مصطفي محرمي (دانشجو)، علي صفدري (دانشجو)، عباس هاشمي (دانشجو)، نوروز كريم نژاد (دانشجو)، علي ابوالقاسمي (دانشجوي رشته تاريخ)، اسلام شافعي (دانشجوي حشره شناسي)، شمس ا... سطوتي (دانشجوي پرستاري)، حبيب بيات (فوق ديپلم متالوژي)، عباس نوري (دانشجوي رشته پژوهشگري)، رضا قرباني (دانشجوي كامپيوتر)، جلال جلالي مطلق (دانشجوي رشته پژوهشگري)، علي قادري (دانشجوي رشته پژوهشگري)، مجتبي يوسفي (ديپلمه)، رضا نوري (ديپلمه) مجيد جعفري (كاسب ) عليرضا محبي (كاسب)، عباس نوري (ديپلمه) جمال نصرتي (دانشجو)، سياوش بهاري (دانشجو)، پيمان عليزاد (دانشجو)، علي نصيريان (دانشجو)، علي عباسي (دانشجو)، علي حسين نژاد (دانشجو)، هانيه پروين نژاد (دانشجو)، معصومه صادقي  (دانشجو)، زهرا اكبري (دانشجو)، ژيلا قنبري (دانشجو)، نگار هاشمي(دانشجو)، سولماز اميري (دانشجو)، رقيه امامي (دانشجو)، ناصيه غلامي (دانشجو)، سيمين كربلايي محمدي (دانشجو)، ليلا جعفري (دانشجو)، زينب مولوي (دانشجو)، مريم مولوي (دانشجو)، ليلا عزيزخاني (دانشجو)، سميره باقري (دانشجو)، سعيده رضائي اقبال (دانشجو)، ساناز محمد زاده (دانشجو)، زهرا دبيري (دانشجو)، سميه داوودي (دانشجو)، محبوبه بي غم (دانشجو)، مهديه خورشيدي (دانشجو)، سارا نقوي (دانشجو)، ليلا زيادي (دانشجو)، افروز هوشمند (دانشجو)، سميرا دانيالي (دانشجو)، رقيه اسلامي (دانشجو)، توران محمدي (دانشجو)، رخساره رحماني (دانشجو)، آمنه ايمني (دانشجو)، زينب جمشيدي (دانشجو)، زهرا فيضي (دانشجو)، صغري عابدي (دانشجو)، مرضيه چمرلو (دانشجو)، سئودا احمدي (دانشجو)، ناصره محمدي (دانشجو)، ابوذر اويول (دانشجو)، حسن حسيني (دانشجو)، افشين مهدي زاده (دانشجو)، علي اطهري (دانشجو)، صابر حسين زاده (دانشجو)، هادي نصيريان (دانشجو)، امير ابوالقاسمي (دانشجو)، علي افشاري (دانشجو)، هادي يادگاري (دانشجو)، وحيد مجيدي (دانشجو)، سعيد متقي (دانشجو)، حميدرضا فلاحي (دانشجو)، اكبر آغاسي (دانشجو)، سيد اكبر مرتضوي (دانشجو)، رسول اميرخاني (دانشجو)، اصغر احمدي (دانشجو)، مجيد باران (دانشجو)، عيسي صادقي (دانشجو)، كامبيز اصغري (دانشجو)، غلام شير محمدي (دانشجو)، اتابك علي مرام (دانشجو)، فرهاد حاجيلو (دانشجو)، حميد كارگري (دانشجو)، هادي جعفري نوه سي (دانشجو)، وحيدميررسولي (دانشجو)، رضا مالكي (دانشجو)، مهدي ابوالقاسيم (محصل)، ساسان كله جاني (دانشجو)، ابراهيم ويسي (دانشجو)، سهراب خليلي (دانشجو)، رشيد موسايي (دانشجو)، محمد داد صادقي (دانشجو)، حامد لطفي (دانشجو)، مجيد اجاقلو (دانشجو)، مسعود صمصامي (دانشجو)، حميد عالمي (دانشجو)، مهدي زارع (دانشجو)، رامين رضايي (دانشجو)، نادر قدسي (دانشجو)، رحيم كشوري (دانشجو)، رسول حيدري (دانشجو)، مهدي خدايي (دانشجو)، مهدي حاتمي (دانشجو)، ميثم عباسي (دانشجو)، مجتبي نصرت آبادي (دانشجو)، مصطفي ترك، مهدي محمـدي (دانشجو)، رسول جـهانگيري (دانشـجو)، شمـس ا... سطوتي (دانشجو)، اسماعيل حبيبي (دانشـجو)، رضـا خضرلو (دانشـجو)، حسين جعفري (دانشـجو)، بيوك اختيـاري (دانشجو)، صحـبت ا... رحيمي (دانشجو)، جعفر اسكنـدري (دانشـجو)، محمد فتاخ زاده (دانشـجو)، داور گشتي آرذ (دانشجو)، عليرضـا زهـدي دانا (دانشجو)، صابر حسـين زاده (دانشـجو)، بهنـام ميري پور (دانشجو)، حميد كريمي (دانشجو)، سيد ظفر بابائي چگـيني (دانشجو)، عبد ا... جدي (دانشجو)، محرم حسن پور (دانشجو)، محسن رسـولوي (دانشجو)، اميـن خالقي فر (دانشجو)، سعيد زارعي (دانشجو)، مجيد بداغي (دانشجو)

 

شهرستان بهار

 

رضا تورجي ( دبير ) ، ناصر احمدي ( دبير ) ، محمد حسن مختاري ( ديپلمه )، علي اصغر كريمي( ديپلمه )، اردشير طيبي ( اسكلت ساز )، مهدي طراوتي ( شاعر )، هادي بهادربيگي (دبير)، امير حسين مصطفوي ( دانشجو )، حميد رضا سهرابي ( دانشجو )، يوسف بهادربيگي (معلم)، محمد برزگر ( دانشجو )، هادي واحدي (ورزشكار)، حسين روشن (ديپلمه)، يوسف قنبري (كشاورز)، محمد حسن شريفي (سردبير هفته نامه سينا)، جعفر خلوصي (كشاورز)، محمد يميني اسماعيل (كشاورز)، فرمان طارمي (جوشكار)، اشرف قاسملو (راننده)، سيد رسول موسوي (كشاورز)، مسعود احمدي شجاع (معلم)، علي اكبر آرام (دبير)، يونس قمري (دبير بازنشسته)، فريدون نوري (خبرنگار)، ابوالقاسم لطفي (كشاورز)، غلامرضا بهاري (شاعر)، وحيد بختياري (كارمند)، مهدي شريفي (دانشجو)، ، مظفر غفاري (شاعر)، مصطفي يداللهي افكار (ليسانس ادبيات)، مرتضي سليماني (دانشجو)، امير سپهري (دانشجو)، روح ا... قره خاني، مهدي رضائي، مهدي روشني (ساندويچي ساولان) اصغر قاسملو، علي احمدي، سهراب بختياري، رسول برزگر، ميرزآقا پناهي، مهدي قنبري، رضا حجتي، سعيد نيك پي، خليل اصغري، مهدي قره خاني، فريدون موسوي، مصطفي طارمي، اميد بهاري، رمضان وكيلي، عليرضا نوبراني، لطف ا... قره خاني، عليرضا طلايي، محمد شريفي، سيد اصغر اصغري، عباس نوري، سلمان ميرزايي، سيد اسدا... اصغري نجيب، تقي نوري، سلمان ميرزايي، احمد طراوتي، محمد بهاري، سيد علي معماري، بتول حسيني (خانه دار)، مريم طالبي نيا (خانه دار)، ياقوت احمدي، معصومه قره گؤزلو، خانم مرضيه سرداري، كبري بهرام لو، زيبا بهاري، مريم شريفي، مريم برزگر، زهرا احمدي شجاع، معصومه فزوني، فريبا بهاري، مسعود ذبيحي، فرهاد شفيعي، محمد مختاري، وفاء ا... مختاري، سهراب مختاري، مهدي افشاري، حامد زارعي، مسعود برزگر، سيد حميد اصغري، مسعود حسين خاني، علي فيروزي، حسين عظيمي، علي اصغر بگيري، هادي طاهري، مهدي برزگر، مهدي نصرتي، پيام سهرابي، امير حسين وزيري، محمد فراهاني، جلال نصرتي، مهدي مسعودي، منصور قاسملو، مصطفي شفيعي، اسرافيل علي گلي، علي عنايتي، علي قاسملو، مصيب كريمي، پيام آزدي، عليرضا شمس، علي تبريزيان، مهرداد ملكي، مهدي بهاري حسين وزيري، ميرزآقا نصرتي، قربانعلي مختاري، سهراب سهرابي، حبيب برزگر، جواد ذبيحي ،بهمن قاسملو( راننده تاكسي ) ، عظيم زارعي( راننده تاكسي )  ، رسول صادقي ، بهروز نوري ( دبير ) ، اكبر آزادي (لوازم يدكي فروش ) ، داود عباسي ( راننده تاكسي ) ، سيد محمد سادات ( كشاورز ) ، جعفر طلائي عميد ( دندانساز تجربي ) ، عليرضا نيازي ، صمدي ، جواد دوستي ( دبير ) ، ، هدايت آزادي ( كارمند بازنشسته ) ، حسن شيري ، رضا اسدي ( كارمند ) ، حسن ولي اقبال ( معلم ) ، نوري غلامي ( معلم ) ، صادق زارعي( معلم ) ، باقري( معلم ) ، كسري ولي اقبال ( كشاورز ) ، رضا احمدي ( دبير ) ،حسن كرمي ، سعيد شفيعي (دانش آموز ) ، غلامرضا قرباني ( دبير بازنشسته ) ، حسين طاهري ( تعويض روغني ) ، ناصر نوروزي ( دبير ) ، محمود هاشمي ( دبير ) ، موسوي ( دبير ) ، محمد طيبي آراسته ( دبير ) ، موسي عمتي ( كشاورز ) ، توكل محمودي ( كارگر ) ، امير جهاني ( دبير ))

 

 

شهرستان كبودراهنگ

 

كريم قدسي (كاسب)، رهبر بويوك آبادي (بنگاه دار)، مهدي شعباني (گچكار)، رضا سلطاني (كاسب)، علي مولايي (كارمند)، علي هاشملو (كاسب)، جعفر غفاري (كارمند)، حسين زارع مهد (وكيل دادگستري)، سيد فرهاد مجيد زاده (دانشجو)، فخرالدين نظري (كاسب)، سيد علي مجيدزاده (كاسب)، سيد جلال جعفري (دبير)، فخرالدين چوپاني (كاسب)، محمد نجفي (كارمند)، ذبيح ا... نجفي (كاسب)، امير بلالي (كاسب)، نورالدين نظري (كاسب)، رهبر قيطاسي (كارمند)، سيد جعفر مجيدزاده (كارمند)، امير همايون بالازاده (وكيل دادگستري)، فرديـن جلالي (كاسب)، حسين نجـفي (كارمـند)، سيد مهرداد مجيدزاده (كاسب)، حاج محمد چوپاني (كارمند)، فردين نظري (دانشـجو)، محـمدآقا قدسي (كاسب)، حاج احمـد نظـري (كاسب)، (كـارمند)، حسين آراسته (وكيـل دادگستري)، عبدا... كشوري (كارمند)، حـاج علي چـوپاني (كاسب)، حميد گمـاري (كاسب)، جـلال بوياقچي (كاسب)، حسين نظري (مغازه دار)، محمد هاشمي (مغازه دار)، محمد علي نجفي (معلم)، رضا مجيدي (دانشجو)، ايوب هادلي، حسين مولايي، امير حاتمي، رضا هاشـمي، حاجي قيطاسي، علي لطفي، محـمدآقا رضايي، حسين عسـگري، جواد قيطاسي، رضـا سرمستي، حبيب معيني، علي صالحي، عابـدين كرمي، سيد معبن جعفري، صادق ترابي (دانشجوي گياه پزشكي)،  مهـدي غفاري، حسـين مولائي، رحيم جعفري، رضا سلطـاني، فضل ا... مظـفري، عـلي مـولائي، رضا محبعلي، فاطمه نجفي، سين نظري، محمد هاشمي، ولي ا... مجيدي، محسن عربي (كارمند)، محمد صوفي (كارمند)، علي افشاري ، حسين نجفي، رضا مجيدي، محمود صوفي (دانشجو)، محمد علي نجفي (معلم).

 

 

شهرستان رزن

 

ياسر عزيزي (دانشجوي زيست شناسي)، دكتر مجيد رئوف (استاد رشته آبياري)، مهدي اوروجعلي (كارشناس كشاورزي)، علي اكبر بختياري (ليسانسيه)، آمنه نوري (ليسانسيه)، خانم صادقي

 

 

 

 

 

 

كيمليگيم  سسي

 

شعر: استاد غلامرضا بهاري (باهارلي)

بهار شهريندن

 

باخ  بير  گؤنولده  كؤزلريمه ، سن  ده  يان  ديليم!

باخ  بو  تيكيك دوداقلاريما ، بير  اوتان  ديـليـم!

اويدون  يابانجي  لايلالارا  ان باهار چاغيم

عؤمروم دؤنوبدو  سون باهارا ، دور  اويان  ديليم!

داندين  اؤزونده‏كي  آتالاردان قالان ديلي

ايندي  يابانجي‏لاردي  بيزي  دانلايان ، ديليم!

باخ!  اؤلكه‏لردن  ايندي  گلير  كيمليگيم  سَسي

سَسلَن  او  سَسلره  سَس  وئر ، آمان  ديليم!

چوخدان  هارايلايير  سني  ائللر ، قيسيلما  قالخ

قير  ايپلرين  دودقلاريمين ، سَسله "جان" ديليم!

آنلام  ديليندن  آل  يايي ، قوي  اودلو سؤز  اوخون

ديلسيز  قارانليغين  اوره‏يين  آل  نشان  ديليم!

بير  گون  كؤچه‏ر  گئجه ، سؤكولر  دان ، گونش  ساچار

باش  قالديرار  چيچك  گَنَنه  قاردان ، اينان ديليم!

قيش  دا  گئده‏ر ، "باهارلي"  يازار  شعرين  ائللره

ائل  ده  سنه  چيچك  گتيره‏ر  آرماغان ، ديليم!