در جلسه مشترک جمعي از اعضاي "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" با تعدادي ازنمايندگان آذربايجاني مجلس مطرح شد:

 

 

تشکيل

"کميته پيگيري مطالبات ملت آذربايجان"

 

 

در ادامه بحث و تبادل نظر با ارگانها و سازمانهاي ذيربط بخصوص نمايندگان مجلس جهت تحقق خواسته بحق و قانوني ملت مظلوم آذربايجان روز دو شنبه مورخه 8/3/1385 بنا به دعوت عده اي از نمايندگان مجلس، تعداي از اعضاي فعال "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" در جلسه ای مشترک حضور بهم رساندند.

اين جلسه در محل هيئت رئيسه مجلس از ساعت 12 شروع و در ساعت 17 به پايان رسيد. در اين ديدار از طرف مجمع دانشگاهيان آذربايجاني، دکتر حسين سلطاني، دکتر محمد بدلي مشاهير، مهندس شهرام محمدي و مهندس عبدالله نظمي و خانم ژيلا محمد خاني حضور داشتند.

 از طرف نمايندگان آذربايجان هم آقايان محبي نيا (نماينده مردم مياندوآب) - خدادادي (نماينده مردم ملکان) دکتر رحماني (نماينده مردم تبريز) - دکتر فرهنگي (نماينده مردم تبريز) برزگر (نماينده مردم بستان آباد)- دکتر آقايي (نماينده مردم سلماس)- بهلول حسيني (نماينده مردم ميانه ) دکتر نوعي اقدم (نماينده مردم اردبيل)- دکتر جهانگيرزاده (نماينده مردم اروميه)- مهندس ديني (نماينده مردم اهر)- فتحي پور(نماينده مردم کليبر) حضور داشتند.

 

در اين ديدار با اشاره به حوادث اخير آذربايجان کليه جوانب مسئله ريشه يابي گرديده و علل و عوامل اين جريانات مورد بررسي قرار گرفت. اهم گفتگوها در ارتباط با انباشت مطالبات بحق ملت آذربايجان در طول سالهاي گذشته و عدم اولويت دادن مسئولين به اين خواسته هاي قانوني و در نهايت پيگيري عميق مسئله از طرف نمايندگان مجلس بود. همچنين از طرف "مجمع دانشگاهيان آذربايجاني" برخوردهاي نامتناسب مسئولان امنيتي و سياسي استانها با تجمعات اعتراض آميز ملت و بازداشت فعالان فرهنگي، سياسي و اجتماعي آذربايجان مطرح گرديده و خواستار آزادي بازداشت شدگان و شناسايي و بازخواست عوامل بحران بوجود آمده شدند. نمايندگان حاضر نيز با تأييد خواسته هاي بحق و قانوني ملت قول دادند به منظور اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي و ارائه راهکارهايي بمنظور رفع عدم توسعه يافتگي استانهاي آذربايجان تلاش کنند. همچنين طرح اوليه تشکيل "کميته پيگيری مطالبات ملت آذربايجان" از طرف حاضرين مورد قبول قرار گرفت.

شايان ذکر است نمايندگان آذربايجاني مجلس در حال حاضر طرح استيضاح وزير ارشاد و طرح بازخواست مسئولين و عوامل حوادث اخير را از طريق وزارت کشور و اطلاعات ارائه داده اند. همچنين جلساتي را با کادر دولت از جمله معاونين مربوطه در راستاي تحقق خواسته هاي آذربايجانيان شروع کرده اند.

مشروح کامل اين گفتگو بزودی ارسال خواهد شد.

 

روابط عمومی مجمع دانشگاهيان آذربايجانی

8/3/1385