بیانیه اعتراضی به سرکوب شوونیستی در ایران

راهپیمایی در تورونتو

سوم جون 2006

 

خانمها و آقایان محترم

 

          ایران کشور اقلیتهاست و  هر اقلیتی در سرزمین خود اکثریت است. ملت آذربایجان این بار نیز با قیام سراسری و عمومی خود که بر اساس هویت خواهی، آزادی و برابری طلبی و عدالت جوئی استوار است و از پشتیبانی، همدلی و همراهی سایر ملتهای تحت ستم و سرکوب  شده در کشور کثیرالملّه ایران ( ملتهای کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ...) که 65 در صد اهالی کشور را تشکیل میدهند بر خوردار شده است.

 

          ملت آذربایجان به مانند قیام 29 بهمن 1356، به مقابله با سیاستهای شوینیستی زبانی-دینی دولت مرکزی تهران برخاسته است که نه تنها به سیاست تک ملتی و تک زبانی سابق یعنی آپارتاید هشتاد سالۀ فرهنگی همچنان ادامه میدهد بلکه بمدت 27 سال است که بر "گُل" ستم عریان و تبعیض آشکار زبان انحصاری (فارسی)، "سبزۀ" دین انحصاری و رسمی (شیعه سیاسی شده) نیز افزوده شده است.

ما ترکان آذربایجانی مقیم "اونتاریو" خواسته های ملت آذربایجان را که حرف و سخن اکثریت ملل محروم و محکوم در ایران هم هست در زیر به اجمال به اطلاع هموطنان آزادیخواه و سایر مردمان آزادۀ ملل متمدن جهان میرسانیم.

 

1- خواستهای هویت خواهانه

 

        ملت آذربایجان همانند سایر ملل تحت ستم در ایران خواستار:

احراز هویت خویش بوده و برای بیان هویت خود "قیّم" لازم ندارد.

 

منیم دیلیم اؤلن دئییل  -  اؤزگه دیله دؤنن دئییل

زبان من مردنی نیست   -   به زبان دیگری تغییر نخواهد یافت

و

هارای، هارای من تورکم

 

2- خواستهای آزادیخواهانه:

 

    ملت آذربایجان همانند سایر ملل تحت ستم در ایران خواستار:

 

    1-2  آزادی زبان، بیان، ادیان و عقاید سیاسی است؛

    2-2  ملت آذربایجان همانند سایر ملتهای محروم و محکوم در ایران خواستار رسمیت یافتن زبان ترکی آذربایجانی و تدریس و تحصیل همه زبانهای مادری بنا به اصول 20، 19 و 15 قانون اساسی موجود است؛

   3-2  ملت آذربایجان همانند سایر ملتهای تحت ستم در ایران خواستار آزادی کلیّۀ دستگیر شدگان قیام کنونی است؛

   4-2  ملت آذربایجان همانند سایر ملتهای تحت ستم در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط کلیۀ زندانیان سیاسی است؛

   5-2  ملت آذربایجان همانند سایر ملتهای تحت ستم در ایران خواستار رفع موانع بوروکراتیک و ایدئولوژیک در مورد فعالیتهای آزاد احزاب و گروههای سیاسی و نهادهای غیر دولتی (O.G.N) است.

 

3- خواستهای برابری طلبانه

 

   ملت آذربایجان همانند سایر ملل تحت ستم در ایران خواستار:

 

   1-3  تمرکز زدائی در حوزۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است و در این راستا تشکیل پارلمانهای شهرستانی (ایالتی) و پارلمانهای استانی (ولایتی) را در استانهائی که آذربایجانیها در آن ساکنند و همچنین برای سایر ملل خواستار است تا مسائل منطقه ای بدست خودیها و بسرعت حل و فصل گردد؛

   2-3 استانداران و فرمانداران را باید اهالی انتخاب نمایند و پلیسها نیز بایستی از اهالی محل بوده باشند؛

   3-3  برابری کامل حقوقی، ارثی و اجتماعی- سیاسی زن با مرد و رعایت حقوق کودکان؛

   4-3  ایجاد و تأسیس تلویزیون 24 ساعته سراسری در مراکز استانهای آذربایجان و سایر استانهای کشور به زبان محلی؛

   5-3  لغو سیاستهای نژاد پرستانه و بوروکراتیک دولت مرکزی که با برنامه ریزی اقتصادی-سیاسی و اخیراً دینی میخواهد ترکیب جمعیتی مناطق مختلف را بر هم زند.

 

4- خواستهای اقتصادی

 

   ملت آذربایجان همانند سایر ملل تحت ستم در ایران خواستار آنند که:

 

    1-4  اختصاص بودجه ملی با شفافیت کامل، بایستی متناسب با نفوس اهالی هر استان بوده باشد و بعلاوه %5 از بودجه کشور بایستی برای رفع عقب ماندگیهای ناشی از اعمال سیاستهای تبعیض آمیز دولت مرکزی به مناطق عقب نگه داشته شده آذربایجان و سایر استانها تخصیص یابد؛

 

   2-4  رفع موانع رشد و گسترش تولید و تجارت در راستای باز گشتن آذربایجان به موقعیت قطب تجاری-صنعتی کشور (در 1357 آذربایجان دومین و خوزستان "اهواز" سومین استان صنعتی ایران بودند. حال تحت برنامه ریزی متمرکز از زمان رفسنجانی آذربایجان به استان 27 و خوزستان به 31 تقلیل یافته است)؛

 

   3-4  مبارزه جدی با رشد بیکاری و اعتیاد و خودفروشی و تصویب حداقل امکانات برای زیست شرافتمندانه شهروندان از بودجه کشور؛

 

   4-4  ایجاد شرایط و بستر مناسب جهت جلب سرمایه های خارجی در زمینۀ صنعت، کشاورزی، دامداری، بازرگانی و توریسم؛

 

   5-4 حمایت از صنایع در شرف ورشکستگی و بخصوص صنعت فرش و صنایع تبدیلی و

بسته بندی تولیدات کشاورزی و لغو تعرفه های گمرکی بمنظور توسعه صادرات در استانهای آذربایجان و سایر استانهای کشور؛

 

5- خواستهای سیاسی

 

    ملت آذربایجان همانند سایر ملل تحت ستم در ایران خواستار:

 

   1-5  عذرخواهی رسمی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت از ملت آذربایجان است؛

 

    2-5  بر کناری وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

 

    3-5  تشکیل کمیته "حقیقت یاب" متشکل از فعالین حرکت ملی آذربایجان و نمایندگان مدافع حقوق ملت ترک آذربایجان در مجلس شورای اسلامی و عوامل صاحب صلاحیت قضائی؛

 

    4-5  ذ کر اسامی و تجلیل و بزرگداشت از شهدای قیام اخیر آذربایجان؛

 

   5-5  قرار گرفتن کشته شدگان قیام اخیر در لیست شهدای آزادی و دلجوئی از بازماندگان آنها و بر خورداری خانواده شهدا از مزایای قانونی.

 

ر نهایت لازم به تذکر است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن خواهان حق تعیین سرنوشت همه ملل میباشیم.