اطلاعیه: 22/05/2006

 

کنگره‌ میلیتهای ایران فدرال در رابطه‌ با وقایع جاری آذربایجان و بلوچستان :

مردم شرافتمند ایران ، همیهنان ،فشار و ظلم و تعدی و تجاوز به‌ حریم فرهنگی و ملی و معیارهای اخلاقی و در مجموع حتی جزئی ترین حقوق انسانی وقانونی میلیتهای ایرانی کماکان از طرف رژیم جنایت پیشه‌ی جمهوری اسلامی همچنان ادامه‌ دارد ، بر همگان آشکار است اگر تا دیروز ملت کوردستان راجداگانه‌ با فشارهای نظامی و اقتصادی در جهت محوی آثار فرهنگی و ملی هدف قرار داده‌ بودند ، دیری نپائید که‌ ملت عرب و ترکمن را یکی پس از دیگری با ماشین سرکوب آخوندی، که‌ خواسته‌های آنها جز اجرای مفاد قوانین بین المللی و حقوق بشر  چیزی دیگری نیست ، به‌ بهانهای واهی به‌ شدید ترین شیوه‌ قلع و قمع گردیده‌اند.

هموطنان ، در طی چند هفته‌ی اخیر در بلوچستان نیروهای نظامی رژیم برای درهم کوبیدن خواسته‌های برحق ملت بلوچ به‌ بسیج نیروهای خود پرداخته‌ و تعدای زیادی از اهالی بیدفاع را دست گیر  وبه‌ شهات رسانیده‌اند، و تا کنون این سرکوب ادامه‌ دارد.

بدنبال چاپ کاریکاتور توهین آمیزی به‌ ملت ترک، که‌ از رسانه‌ی رسمی (ایران) بچاپ رسیده‌ بود ، تمام مردم شهرهای ترک نشین آذربایجان  ، تبریز ، ارومیه‌ ، مراغه‌ ، مرند ، زنجان ،...... چند روزی است به‌ اعتراضات دامنه‌داری دست زده‌ و با هجوم نیروهای انتظامی رژیم روبرو گشته‌ ، در این رابطه‌ تعدادی از هم میهنانمان زخمی و دستگیر گردیده‌اند.

دانشجویان مبارز در دانشگاههای تبریز و تهران از خواسته‌های برحق مردم پشتیبانی کرده‌ و عمل کرد نیروهای رژیم را محکوم نموده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی بنا به‌ سیاستهای ضد خلقی ، در طی سالهای گذشته‌ جنبش میلیتهای ایران را به‌ عناوین مختلف سرکوب نموده‌ و آنها را وابسته‌ به‌ بیگانه‌گان قلمداد نموده‌است. درصورتیکه‌ بر همه‌ی مردم ایران و جهان روشن شده‌، که‌ این رژیم ستیزه‌جو و مدافع ترور و ضد آزادی برای بقای حاکمیت خود، صلح و امنیت منطقه‌ را زیر سئوال برده‌ و به‌ خطر انداخته‌ است.

کنگره‌ میلیتهای ایران فدرال ، که‌ تشکلی وابسته‌ به‌ همه‌ی میلیتهای ایران است در مرحله‌ی حساس کنونی پشتیبانی بیدریغ خود را از مبارزات ملت ترک و بلوچ  در جهت پیشبرد دمکراسی وحقوق ملی نموده‌ و از تمام آزادی خواهان ، روشنفکران و سازمانهای دمکرات ایرانی و اورگانهای بین المللی خصوصا" سازمان ملل متحد خواستاریم ، جهت ارتقای معیارهای انسانی و اجتماعی ، رژیم تروریست پرور اسلامی را محکوم واز این اعمال ضد بشری بر حذر دارند ، و ازخواسته‌های میلیتهای ایران برای کسب حقوق  حقه‌ و انسانی و اجتماعی پشتیبانی نمایند.

همچنین در این برهه‌ از تاریخ از تمام میلیتهای ایران  انتظار میرود صفوف خود را متحد و محکم نموده‌ و به‌ پشتیبانی همدیگر برخواسته‌ و سیاستهای تفرقه‌ افکنانه‌ی رژیم را خنثی نمایم.

کنگره‌  اخبار و رویداهای جاری را متعاقبا" به‌ اطلاع هم میهنان خواهد رساند."''

 

هیئت اجرای کنگره‌ میلیتهای ایران فدرال