توهين و تهدید

رویکرد دوباره شوونیستها در قبال حرکت ملی آذربایجان

 

توهین روزنامهی ایران _وابسته به ریاست جمهوری _ در قالب یک کاریکاتور موهن به ملت آذربایجان و تمام ترکها و بدنبال آن مصاحبه محسن رضایی _دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام_ و تاکید بر کسترش دستگاه امنیتی کشور و تبدیل آن از حالت وزارت خانهای به یک سازمان دو خبر قابل تامل در چند روز اخیر است که پرداختن به آن از زوایای گوناگون ضروری است.

گرچه در نکاه اول ارتباط دادن این دو قضیه به هم شاید معقول به نظر نیاید ولی با اندکی تامل و نیز با در نظر گرفتن سایر جوانب قضایا، می توان حرکت جدید پان فارسیت ها را در سرکوب حرکت ملی در این قالب تحلیل کرد.

فعالیتهای غیرانسانی و غیر بشری شوونیستها و پان فارسیتها چه در دوران رژیم پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. آنها تا به امروز در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکردهاند. برای شاهد این مدعا می توان به فعالیتهای بنیاد افشار، به عنوان نهاد غیر دولتی، تصویب انواع قوانین در مجلس، به عنوان یک نهاد ملی و دولتی، پخش انواع فیلم های توهین آمیز از تلویزیون، به عنوان تنهاترین کانال تلویزیونی در دست عالیترین مقام کشوری، و... نام برد. البته ذکر کامل یا حتی خلاصه ای از فعالیتهای صورت گرفته نیاز به تحقیق مفصل دارد و در اینجا مجال پرداختن به آن وجود ندارد و موارد بالا به عنوان مثال ذکر شد.

در روزهای اخیر نیز دشمن با تمام قوا عزم خود را برای مقابله با حرکت ملی آذربایجان جزم کرده است. در قدم نخست روزنامه وابسته به ریاست جمهوری بدترین توهین های ممکن را نثار ملت آذربایجان و ترک می کند و آن را یک سوء تفاهم می خواند و بدنبال آن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصاحبه ای از عملکرد ضعیف دستگاههای اطلاعاتی بر می آشفتد و نسخه جدیدی برای سکوب ارائه می دهد. و نکته جالب توجه در این مصاحبه این است که برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نام آذربایجان از سوی یک مقام مسوول در لیست تهدیدات نظام آورده می شود. و به این ترتیب حکومت اسلامی به زعم خویش در پی برنامه ریزی برای مقابله با حرکت ملی آذربایجان بر می آید

به نظر نگارنده ذکر چند نکته در مورد این توطئه شوم نظام ضروری است:

1-     به دنبال شکست نظام در سرکوب حرکت ملی آذربایجان و رشد روز افزون آن، نهادهای سرکوبگر در پی القای این نکته هستند که ما تا بحال قصد برخورد نداشتیم یا دستگاههای ما این آمادگی را نداشتند ولی از این به بعد همچون قصدی را داریم. ولی فراموش کرده اند که همواره شدیدترین و بدترین شکنجه ها و فشارها از طرف همین نهادهای سرکوبگر بر ملت آذربایجان تحمیل شده است.

2-     بدنبال شکست نظام در دستیابی به سلاحهای هسته ای برای حفظ بقائ خود، نظام در پی فرافکنی این شکست است و جه بسا این اقدامات نیز با این پش فرض قابل توجیه باشد. به این معنی که هر فردی بدنبال شکست از یک فرد قدرتمند جهت جبران شکست به پایین دست خود زور بگویید.

3-     پس از حوادث خوزستان، احتمالا رژیم بدنبال کشف ریشه های حوادث مشابه در سایر نقاط کشور به تحریک احساسات مردم بپردازد.

4-     در صورت رد یا اثبات هر یک یا همه فرض های بالا فعالان حرکت ملی آذربایجان نباید کنترل امور را از دست بدهند. بلکه باید با تاکید بر فعالیت در چارچوب قانون بر فعالیتهای خود افزوده و از حقوق مسلم و ابتدایی و طبیعی خود دفاع کنند. تا این بار نیز نقشه دشمن نقش بر آب بشود.