درخواست بی پرده و صریح جنبش دانشجوئی آذربایجان
 از تمامی روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و ادیبان داخل و خارج کشور

 

 

ملت آذربایجان درحال سپری کردن حیاتی ترین برهه تاریخی مبارزات ملی و ضد نژاد پرستانه خود برعلیه شونیسم فارس در دو لباس مذهبی و غیر مذهبی می باشد. اینروزها میلیونها آذربایجانی به همراه دانشجویان و روشنفکران ملی خود برای احقاق حقوق ملی و انسانی اکثریت تورک خاموش در ایران به پا خواسته است. اعتراضات کاملا صلح آمیز و مدنی آذربایجان در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، نقده، میانه؛ مراغه، مرند، خوی، قوشا چای، اهر، کلیبر و... به خاک و خون کشیده شده است. بعلت وجود بایکوت سنگین خبری و بازداشت خبرنگاران مستقل آذربایجان هیچ گونه اطلاع کامل و دقیقی از تعدا شهدا، زخمی ها و بازداشت شدگان در دست نیست. شهرهای آذربایجان به صحنه  نظامی گری  و جبهه جنگ نیروهای گارد ویژه غیر تورک بر علیه جوانان بی دفاع آذربایجان تبدیل شده است. هر شب دسته دسته از نیروهای امنیتی به خانه فعالین آذربایجانی هجوم برده و با رفتارهای خشن و زننده پیش چشمان خانواده های مظلومشان همچون اسیران جنگی فرزندان بابک و ستارخان را دستگیر می کنند. محله 42 متری تبریز به نوار غزه آذربایجان تبدیل شده است. اجساد جوانان آذربایجانی شکنجه شده شبها در خیابانهای شهرها پیدا می شود.

 

کجایند آن روشنفکرانی که دم از حقوق بشر می زنند؟ کجایند آن خبرنگارانی که تحت هر شرایطی ندای مظلومیت ملتهای آزاده و ظلم ستیز را به تمام جهان مخابره می کنند؟

 

آذربایجان در معرض یک فاجعه ضد بشری و انسانی قراردارد. جوانانیکه تنها خواسته شان رسیدن به ابتدائی ترین حقوق انسانی خود و تحصیل به زبان مادری شان می باشد مورد کشتار و شکنجه و بازداشت قرار می گیرند. ملتی که در اعتراض به حذف فرهنگی، ملی و فیزیکی هشتاد ساله خود بپا خواسته و خواهان تعیین حق سرنوشت خود می باشد، در معرض وحشیانه ترین سرکوبها قرار دارد. رژیم تصمیم به نابودی کلیه روشنفکران، جوانان، دانشجویان و ملت هویتخواه آذربایجان گرفته است.

 

جنبش دانشجوئی آذربایجان در این شرایط حساس تاریخی از همه روشنفکران واقعی و هنرمندان داخل و خارج کشور می خواهد که بی اعتنا به این همه سرکوب و وحشیگری نبوده و با استفاده از تمامی امکانات موجود خود به کمک ملت آذربایجان بشتابند. هرگونه تعلل در این امر شاید منجر به از دست دادن بسیاری از سرمایه های ملی و فکری نسل جوان و آزادیخواه حرکت ملی آذربایجان بشود. حرکتی که تنها به واسطه مبارزات مدنی و صلح آمیز و با پایبندی به همه قوانین بین المللی و حقوق بشر خواهان استیفای حقوق اکثریت تورک ایران می باشد. کم نیستند روشنفکرانی که هنوز هم در بی طرفی کامل نظاره گر سرکوب نسل آزادیخواه و ملی گرای آذربایجان هستند. سکوت و بی طرفی را وجدانهای بیدار انسانهای آزاده بر نمی تابد. زمان زمان صبر و منتظر شدن نیست. زمان زمان دفاع از حقوق واقعی انسانها و خانواده هایی است که در بایکوت شدید خبری رژیم حتی با محدودیتهایی در برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان نیز مواجه هستند.

 

سکوت در تحت چنین شرایطی خیانت به خون شهیدان وجوانانی است که در شهرهای آذربایجان بر روی آسفالتهای داغ ریخته شد.

 

از خواب غفلت بیرون بیا و بشنو صدای مظلومیت ملتی را که تنها خواسته اش زبان مادری اش است. از خواب غفلت بیرون بیا و بشنو صدای گریه مادران تورک را بر مزار فرزندانشان را که می گوید:

 

من عاشقیم گونده سن

گولگه ده سن گونده من

ایلده قوربان بیر اولسا

سنه قوربان گونده من

 

بیدار شو و بشنو صدای شکستن دنده های جوانان آذربایجان را در سلولهای انفرادی شونیسم.

اینک نوبت توست که بپا خیزی و حداقل ازآرمانهای انسانی و بشری دفاع کنی.

بپا خیز که فردا خیلی دیر است......................

 

جنبش دانشجوئی آذربایجان

پنج شنبه 18 خرداد 1385

 

گله جک بیزیمدیر