اگر تورک نبود، حیاء هم نبود!

 

اهانت بی شرمانه روزنامه ایران به ملت صبور، محجوب و مظلوم آذربایجان به حدی شنیع، مهوع و متعفن است که می تواند تمامی انسانهای مودب اقصی نقاط جهان را به خشم وا دارد.

در کجای جهان میتوان سراغ گرفت یک روزنامه رسمی، همه صفحه کودک و نوجوان خود را به بیان مطالبی اختصاص دهد که سراسر مملو از کلمات و مفاهیم کثیف، زشت و مشمئز کننده است؟!

این چه روزنامه زبون و چه ادبیات منفوری است که با بکارگیری مبتذلترین جملات، به کودکان و نوجوانان معصوم و تشنه ادب و اخلاق می آموزد که جهت امحاء نسل سوسکهایی که تورکی صحبت می کنند بهتر است ازرفتن به توالت اجتناب کنید؟!

چرا مدیرمسئول روزنامه ایران به رغم مشاهده اعتراضات وسیع دانشگاهیان علیه اهانت زننده روزی نامه اش، به خود اجازه میدهد که بگوید دیگر عذر خواهی نخواهیم کرد و سپس در اهانتی بزرگتر در تاریخ 29اردیبهشت، درست در همان صفحه، عکس العملهای طبیعی و بدیهی ملت آذربایجان را در بستر ادبیاتی متعفنتر از قبل، به تمسخر گیرد؟!

در واقع اهانت رکیک و مکرر روزنامه ایران به تورکها را می توان نقطه عطفی در پروژه طولانی مدت تحقیر و تضعیف اقوام و ملل غیر فارس زبان ایران دانست.

دهها سال است که سید کریم های کافه های فساد و ماهی صفت های مجالس کساد، از یکطرف و فروغی های فاشیست و ورجاوندهای شوونیست از طرف دیگر، دست به دست هم داده اند تا از طریق تحقیر زبان و قومیت تورک و تحریف تاریخ و تمدن ملت آذربایجان، پایه های حمیت تورکی و مایه های غیرت آذربایجانی را بخشکانند.

اما مشتی رجاله چگونه می توانند زبان قوی وغنی وهمچنین تمدن قدیم وعظیم ملت آذربایجان را به سخره گیرند، تحقیر کنند و تضعیف بنمایند؟!

موسسه فرهنگی ستارخان، ضمن محکوم کردن اقدام نفرت انگیز روزنامه ایران اعلام می دارد:

1-     آنچه که روزنامه ایران مرتکب آن شده است تحت عنوان یک جنایت فرهنگی، توسط یک گروه حقیقت یاب دولتی مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد،

2-     قوه قضایه موظف است با تمام قدرت و بدون ذره ای اغماض، با عوامل این جنایت شنیع فرهنگی برخورد کند،

3-     نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف به پی گیری موضوع این اهانت متعفن بوده وضروری است جهت دفاع از حقوق موکلین خود به ابزارهایی چون طرح سئوال و استیضاح متوسل شوند.

موسسه فرهنگی ستارخان ضمن حمایت قاطع از تمام اعتراضات مدنی دانشگاهیان و دیگر اقشار مردم آذربایجان اعلام می دارد که تا حصول به همه خواسته های معترضین، مجدانه پی گیر این موضوع بسیار مهم خواهد بود.

حیاء، ادب ومتانت مشخصه های اصلی فرهنگ ملت تورک آذربایجان است. موسسه فرهنگی ستارخان، ضمن اعلام احترام عمیق به همه هموطنان آزاده، نفرت شدید خود را از شوونیسم ابراز می دارد و بر این جمله قصار اجدادی تاکید می کند:

براستی اگر تورک نبود، حیاء هم نبود!

 

بیانیه موسسه فرهنگی ستارخان